X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24241
Przesłano:

Zalety i wady form organizacyjno - prawnych przedsiębiorstw - konspekt zajęć z przedmiotu Przedsiębiorca w handlu

KONSPEKT Z PRZEDMIOTU PRZEDSIĘBIORCA W HANDLU

1. Klasa: II EH Specjalność: Technik handlowiec

2. TEMAT: ZALETY I WADY FORM ORGANIZACYJNO – PRAWNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

3. Czas trwania: 45 min 4. Liczba uczniów: 13

5. CELE OGÓLNE LEKCJI:
1. ZAPOZNANIE Z RODZAJAMI FORM ORGANIZACYJNO - PRAWNYCH – KLASYFIKACJA WEDŁUG PRZEPISÓW PRAWA POLSKIEGO.
2. PRZEDSTAWIENIE PODZIAŁU SPÓŁEK - KLASYFIKACJA WEDŁUG PRZEPISÓW PRAWA CYWILNEGO
I HANDLOWEGO.
3. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PRACY W ZESPOLE.
4. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI FORMUŁOWANIA OPINII.
5. ROZWINIĘCIE UMIEJĘTNOŚCI SKUTECZNEGO POZYSKIWANIA I UDZIELANIA INFORMACJI.
6. UŚWIADOMIENIE ISTOTNOŚCI WYBORU WŁAŚCIWEJ FORMY ORGANIZACYJNO - PRAWNEJ.

CELE OPERACYJNE:
PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ UCZEŃ POTRAFI:
1. WYMIENIĆ RODZAJE FORM ORGANIZACYJNO - PRAWNYCH.
2. WYJAŚNIĆ ZASADNOŚĆ WYBORU OKREŚLONEJ FORMY ORGANIZACYJNO – PRAWNEJ.
3. ZAPROPONOWAĆ ODPOWIEDNIĄ DLA SPECYFIKI DZIAŁALNOŚCI FORMĘ ORGANIZACYJNO - PRAWNĄ.
4. PORÓWNAĆ SPÓŁKI OSOBOWE I KAPITAŁOWE.
5. SCHARAKTERYZOWAĆ ZALETY I WADY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW SPÓŁEK.
6. OKREŚLIĆ KONSEKWENCJE WYBORU OKREŚLONEJ FORMY ORGANIZACYJNO – PRAWNEJ DLA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA.

7. METODY DYDAKTYCZNE: Wykład, opis, pogadanka, dyskusja, praca z materiałem źródłowym.

8. FORMY ORGANIZACYJNE PRACY UCZNIÓW: Nauczanie zbiorowe, nauczanie zespołowe.

9. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Tablica szkolna, materiał źródłowy - opisy form organizacyjno - prawnych.

10. KORELACJA MIĘDZYPRZEDMIOTOWA: -

11. LITERATURA:

1. ANDRZEJCZYK P., PAWŁOWSKI K., PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW DLA LOGISTYKÓW, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, 2013.

2. HTTP://TECH-EKONOMISTA.BLOGSPOT.COM/P/FORMY-DZIAALNOSCI-GOSPODARCZEJ.HTML


12. Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne (zajęcie miejsc w ławkach przez uczniów, przywitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności przez nauczyciela).
2. Przedstawienie tematu lekcji (Zalety i wady form organizacyjno - prawnych) oraz celu zajęć przez nauczyciela,

1. Przedstawienie form organizacyjno – prawnych prowadzonej działalności.
2. Zapoznanie uczniów z podstawowymi rodzajami spółek.
3. Krótka pogadanka z uczniami nt. rodzajów spółek.
4. Podzielenie klasy na 2 osobowe zespoły, które mają za zadanie udzielić odpowiedzi na zapisane przez nauczyciela na tablicy pytania dotyczące wad i zalet wybranej formy organizacyjno - prawnej (każdemu zespołowi zostaje przydzielona inna forma organizacyjno - prawna)
5. Zaprezentowanie przez przedstawicieli zespołów przygotowanych odpowiedzi na pytania.
6. Usystematyzowanie opinii uczniów i dyskusja z uczniami nt. konsekwencji wyboru określonej formy dla możliwości rozwoju przedsiębiorstwa.

1. Zadanie pracy domowej – wymiana pomiędzy zespołami notatek przygotowanych podczas pracy z materiałem źródłowym.
2. Podsumowanie lekcji przez nauczyciela.
Pożegnanie klasy.


UWAGI O REALIZACJI I WNIOSKI OSOBY HOSPITUJĄCEJ ZAJĘCIA: ........................................
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.