X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24222
Przesłano:
Dział: Języki obce

Forecasting the weather. Scenariusz przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego

Temat: Forecasting the weather
Scenariusz zajęć w klasie V i VI – 2 godziny lekcyjne
Temat: Prognozowanie pogody
Autor: Klaudia Czerniak
Cele kształcenia

Cele ogólne:
• Kształtowanie umiejętności odszukiwania informacji
• Poznanie zwrotów i wyrazów dotyczących pogody
• Kształtowanie umiejętności operowania konstrukcją czasów: przeszłego Past Simple, teraźniejszego Present Continuous i przyszłego Simple Future
• Wdrażanie do wykorzystania swoich zdolności plastycznych oraz pomysłowości
• Praktyczne zastosowanie konstrukcji czasu przyszłego
• Utrwalenie form czasowników nieregularnych czasu przeszłego
Cele szczegółowe:
Uczeń:
• Potrafi określić obecny stan pogody używając czasu Present Continuous
• Potrafi napisać historyjkę „pogodową” używając czasów przeszłych Past Simple i Past Continuous
• Bogaci słownictwo i wykorzystuje je przy wykonywaniu ćwiczeń
• Potrafi poprawnie określić pogodę na najbliższe dni używając czasu Simple Future
• Aktywnie uczestniczy w prezentacjach grup
Metody pracy
• Burza „mózgów”
• Metoda audiowizualna
• Metoda projektu
Formy pracy
• Praca w zespołach zadaniowych
• Praca w parach
• Praca indywidualna
• Praca z całą klasą
Środki dydaktyczne
• Karty pracy
• Karty obrazkowe dotyczące zdarzeń pogodowych (np. z internetu) w kilku kopiach
• Zwroty, wyrażenia i wyrazy dotyczące określeń pogodowych.
• Kontur W. Brytanii i Polski na dużym formacie (np. na szarym papierze) z nazwami większych miast
• Nagranie wiadomości dotyczących zapowiedzi pogody na najbliższe dni (np. CD 1 do podręcznika Maxi Taxi 3 Unit 1 ćw. 3)
• Paski z nazwami dni tygodnia
• Strona internetowa prognoza pogody w W.Brytanii

Przebieg lekcji

Faza przygotowawcza – 10 min
1. Przypomnienie zasad zastosowania czasu przeszłego Simple Past i Past Continuous
a) Nauczyciel zadaje pytania sprawdzające stopień rozumienia zasad budowy i zastosowania czasu Simple Past pokazując plansze czasowników z II kolumny tabeli cz. Nieregularnych
b) Uczniowie układają po jednym zdaniu odpowiadając na pytanie:
What did you do yesterday? (Co robiłeś wczoraj ?)
2. Nauczyciel wiesza nazwy dni tygodnia poprzedzające dzień obecny, a pod nimi karty obrazkowe przedstawiające stan pogody w tych dniach.
a) Nauczyciel określa stan pogody, następnie prosi uczniów o powtarzanie zwrotów.
b) Uczniowie sami określają stan wskazanej pogody.
c) Nauczyciel zmienia kolejność kart i zadaje pytania dotyczące pogody we wskazanym dniu używając czasu przeszłego:
What was the weather like on Monday?
What was the weather like on Sunday?

Faza realizacyjna I – 35 min

Ćwiczenia czasu przeszłego
1. Podział klasy na grupy 4- ro osobowe
a) Zmiana układu stolików w klasie – podział na zespoły 4- ro osobowe .
b) Wyznaczenie zadań dla poszczególnych grup i rozdanie kart pracy
c) Każda osoba w grupie otrzymuje kartę pracy do wypełnienia
2. Omówienie zadań w poszczególnych grupach
a) Uczniowie zaznaczają stan pogody w podanych miastach Wielkiej Brytanii przyporządkowując odpowiedni symbol
b) Przyporządkowują idiomy do podanych zwrotów dotyczących pogody
c) Poszczególne grupy prezentują swoje odpowiedzi ( sprawdzenie prawidłowości wykonania zadań)
d) Układają historyjkę wykorzystując poznane zwroty.
e) Wykorzystują obrazki do treści swoich historii (nauczyciel może powielić karty obrazkowe wykorzystane wcześniej na tablicy)
f) Czas realizacji zadań w grupach - 20 minut
g) Prezentacja historyjek poszczególnych grup – 15 minut

Faza realizacyjna II – 45 min

Ćwiczenia czasu teraźniejszego i przyszłego
1. Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie zwrotów dotyczących pogody.
2. Poszczególne osoby w grupie przypominają części wydarzeń w swoich historyjkach oraz prace plastyczne adekwatne do poszczególnych scenek.
3. Nauczyciel prosi uczniów o określenie aktualnej pogody, zadaje pytanie:
What is the weather like today? (Jaka jest dziś pogoda?)
4. Uczniowie odpowiadają na w/w pytanie widząc obrazy na tablicy multimedialnej. Nauczyciel pyta o pogodę w różnych miastach na świecie, np.
What is the weather like in Moscow? Look!
What is the weather like in Berlin? Look!
What’s the weather like in Vienna? Look!

5. Nauczyciel umieszcza na tablicy dni tygodnia rozpoczynając od obecnego. Przypina karty obrazkowe pod każdym dniem. Zadaje pytania dotyczące pogody na kolejne dni.

What will the weather be like on Wednesday?
What will the weather be like on Friday?
6. Uczniowie otrzymują karty pracy z mapką Wielkiej Brytanii
a) Zadania wykonują w tych samych grupach
b) Nauczyciel odtwarza z Internetu prognozowanie pogody w Wielkiej Brytanii
c) Uczniowie zaznaczają symbole pogodowe w podanych miastach na mapce w kartach pracy
d) Odpowiedzi przedstawiane są na forum klasy. Uczniowie używają czasu Simple Future.

7. Nauczyciel umieszcza kontury Wielkiej Brytanii i Polski. Chętni uczniowie na forum określają stan pogody na najbliższe dni, a wybrani przez nauczyciela uczniowie, słuchając wypowiedzi kolegów, umieszczają odpowiednie stany pogodowe w przedstawianych miastach.

Faza podsumowująca
1. Wzajemna ocena pracy grup
2. Podsumowanie lekcji
a) Zadanie domowe – wysłuchanie w domu stanu pogody na najbliższe dni w kraju. Opisanie ich używając poznanych zwrotów.
Czas realizacji zajęć w klasie
90 minut

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.