X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24210
Przesłano:
Dział: Języki obce

Rozmawiamy o modzie (We are talking about fashion). Scenariusz lekcji otwartej z języka angielskiego

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
JĘZYK ANGIELSKI


DATA : .......

KLASA : V grupa 2

Nauczyciel prowadzący zajęcia : Alicja Kuźniar

Temat lekcji : Rozmawiamy o modzie (We are talking about fashion).


Problematyka obserwacji : Wykorzystanie pakietów multimedialnych w nauczaniu

Cele ogólne ( z Podstawy Programowej) :

- Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych : leksykalnych (nazwy ubrań), gramatycznych (czas teraźniejszy ciągły), ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów : człowiek oraz zakupy i usługi.

- Uczeń rozumie krótkie, proste wypowiedzi ustne i pisemne.

- Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, tworzy krótkie proste wypowiedzi ustne i pisemne.

- Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty).


Cele operacyjne :

- Uczeń poprawnie dobiera napisy do ilustracji przedstawiających odzież i biżuterię.

- Uczeń właściwie uzupełnia luki w tekście piosenki dotyczącej odzieży ("My coat with the strange design").

- Uczeń poprawnie buduje zdania na temat odzieży noszonej przez osoby przedstawione na rysunku / na zdjęciu.

- Uczeń poprawnie ustala kolejność fragmentów tekstu odnoszącego się do oglądanego filmu ("Who's in the woods ?") i określa miejsce, w którym bohaterowie filmu rozmawiają o odzieży.


Metody pracy :

- elementy gry dydaktycznej - wykorzystanie tablicy interaktywnej (dobieranie odpowiednich napisów do obrazków, uzupełnianie luk w tekście słuchanej piosenki),

- praca z tekstem (ustalanie właściwej kolejności fragmentów tekstu),

- ćwiczenia indywidualne i zespołowe (powtarzanie słówek i zdań za nauczycielem, przedstawianie krótkich dialogów),

- indywidualna praca uczniów.


Pomoce dydaktyczne :

- tablica interaktywna,

- oprogramowanie do podręcznika "Look!" cz.1 - ćwiczenie interaktywne ze str. 87

- oprogramowanie do podręcznika "Sky High" cz.3 (piosenka "My coat with the strange design" w wersji interaktywnej),

- oprogramowanie do podręcznika "Sky High" cz.2 (film "Who's in the woods ?"),

- biała tablica (tradycyjna),

- kserokopie tekstu piosenki z tłumaczeniem niektórych słów i wyrażeń,

- kserokopie rysunku do zadania związanego z opisywaniem osób,

- kserokopie zadania domowego dotyczącego ubrania jednej z bohaterek oglądanego
filmu ( Pytania: Is Kirsty wearing a blue T-shirt? Is she wearing checked shorts? What is she wearing? oraz pozostawione miejsce na udzielenie odpowiedzi)

- kserokopie krótkiego zadania sprawdzającego umiejętność przekształcania twierdzenia w pytanie ogólne (He is wearing blue jeans. → Is he wearing blue jeans?) oraz udzielania odpowiedzi pełnym zdaniem na pytanie : What is he wearing?

- kserokopie ankiety dla obserwatorów lekcji (nauczyciele, rodzice)


Przebieg lekcji :

1. Sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji i daty.
2. Powtórzenie słownictwa dotyczącego odzieży.
3. Wprowadzenie nowego słownictwa związanego z odzieżą, uzupełnianie luk w tekście
piosenki.
4. Układanie krótkich dialogów na temat tego, co mają na sobie ubrane osoby przedstawione
na rysunku.
5. Wyjaśnienie niektórych wyrażeń, występujących w filmie "Who's in the woods?".
6. Oglądanie filmu i układanie fragmentów tekstu we właściwej kolejności (po obejrzeniu
filmu).
7. Opis osób przedstawionych na zdjęciu (Co mają na sobie ubrane?).
8. Omówienie zadania domowego.

Ogólna charakterystyka grupy :

Uczniowie klasy V (grupa 2) stanowią zespół 14 - osobowy, w którym aż 85 % uczniów ma trudności w uczeniu się, w tym 5 osób wymagało objęcia szczególną pomocą psychologiczno - pedagogiczą. Ponadto dwóch uczniów ma poważne problemy zdrowotne.
Do sukcesów można zaliczyć udział wszystkich uczniów (całej czternastki) w międzynarodowej wymianie kartek i życzeń świątecznych z uczniami klasy VI ze szkoły w miejscowości Guadalajara, w Hiszpanii.


Opracowanie: Alicja Kuźniar

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.