X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24180
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program nauczania języka obcego dla zerówki

Program nauczania dla zerówki


Nauka języka obcego we wczesnym okresie dzieciństwa jest obecnie coraz powszechniejsza. Zdobywanie sprawności językowych juS
w wieku trzech-czterech lat, przynosi znacznie lepsze efekty niż w wieku szkolnym. Młodsze dzieci łatwiej i naturalniej przyswajają język obcy. Umożliwiają
mu to bowiem naturalne, psychiczne i fizyczne predyspozycje, takie jak: ciekawość, chęć
i zdolności do naśladowania, zdolności artykulacyjne , aktywność, chęć mówienia. Ponadto nauka
języka obcego we wczesnym dzieciństwie dodatkowo sprzyja zwiększeniu i rozwojowi
potencjału intelektualnego dziecka.

3. CELE NAUCZANIA
3.1 CELE OGÓLNE
Celem ogólnym nauczania języka obcego w oddziale przedszkolnym są:
-rozwój kreatywności, emocjonalności, zdolności językowych i intelektu dziecka, kształcenie samodzielności w zdobywaniu wiedzy, rozbudzanie i umacnianie w wierze we własne siły i możliwości osiągania sukcesów, poczuciu własnej wartości,
-zachęcenie i zainteresowanie dziecka nauką języka obcego,
-rozbudzenie zainteresowania światem, akceptacji innych kultur,
-rozwijanie umiejętności bycia członkiem społeczności poprzez kształcenie
-umiejętności pracy i zabawy w grupie.

3.2. CELE SZCZEGÓŁOWE
Celami szczegółowymi nauczania języka obcego dzieci są:
-opanowanie przez dziecko słownictwa podstawowego z zakresu otaczającego go świata,
-nauczenie dziecka wykorzystywania podstawowych zwrotów i słów w kontaktach z rówieśnikami,
-nabycie przez dziecko umiejętności zadawania prostych pytań dotyczących między innymi: imion, przedmiotów, kolorów oraz udzielanie na nie odpowiedzi,
-nauczenie dziecka stosowania zwrotów grzecznościowych,
-recytowanie z pamięci wierszy, wyliczanek; śpiewanie piosenek,
-rozwijanie umiejętności pracy i zabawy w grupie z wykorzystaniem poznanych słów,
-prawidłowe fonetycznie i intonacyjnie powtarzanie za podanym wzorem,
-rozumienie intencji rozmówcy i ogólnego sensu prostych sytuacji komunikacyjnych,


4. TREŚCI PROGRAMU
4.1. ZAGADNIENIA TEMATYCZNE

Program przewiduje opanowanie następujących zagadnień tematycznych

Powitanie o różnych porach dnia i pożegnanie.
Dziecko i pierwsze pytanie o imię: What is your name?, wyrażenie podziękowania,
Poznanie motywu przewodniego zajęć, maskotki zajęć
– np. kolorowej kredki, która będzie pomagać
w nauce.

Dziecko i jego samopoczucie – How are you?
Liczby – Numbers 1-20.
Kolorowy świat wokół dziecka – Colours.
Ulubiony owoc dziecka – Fruit.
Świat zwierząt wokół dziecka – Animals.
Dziecko i jego ulubione zabawki – Toys.
Dziecko i jego wygląd (części garderoby) – Clothes.
Rodzina dziecka – My family.
Wykonywanie prostych czynności – Stand up, sit down, ...
Dziecko i zabawy skoncentrowane wokół nazw części ciała – My body.
Zawody wykonywane przez rodziców – My mother is a ... .
Przeciwieństwa – long-short, ...
Dni tygodnia i pory roku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.