X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24122
Przesłano:
Dział: Analiza

Analiza sprawdzianu po klasie szóstej pod kątem treści matematycznych

Analiza próbnego sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2013/2014 pod kątem treści matematycznych

Próbny sprawdzian po klasie szóstej odbył się 12 stycznia 2014 roku. Do sprawdzianu przystąpiło 54 uczniów klas szóstych. Uczniowie rozwiązywali 14 zadań matematycznych ( 10 zamkniętych oraz 4 otwartych).
W zakresie poszczególnych standardów sprawdzano następujące umiejętności ucznia:
ROZUMOWANIE:
- wybiera wyrażenie spełniające warunki zadania;
- wskazuje liczbę podzielną przez 3, a niepodzielną przez 4;
- wskazuje figury o takim samym polu;
- wybiera prawdziwą równość;
- oblicza liczbę ton cementu i wyznacza liczbę kursów samochodu zgodną z warunkami zadania.

KORZYSTANIE Z INFORMACJI:
- ustala czas trwania imprezy;
- określa koszt przypadający na jednego uczestnika;
- wykorzystuje informacje podane słownie.

WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE:
- oblicza temperaturę stosując podany algorytm;
- wyznacza ułamek wielkości wyrażonej w sekundach i oblicza minimalną liczbę zdarzeń;
- oblicza koszt zakupu towaru;
- oblicza ułamek danej liczby i wykorzystuje zależność między liczbami naturalnymi do wyznaczania rozwiązania zadania;
- wyznacza liczbę 20-minutowych odcinków czasu w ciągu 6 godzin i oblicza objętość wody wyciekającej z kranu.

Nr zadania Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Sprawdzana umiejętność
(z numerem standardu) Uczeń: Sprawdzana czynność ucznia
Uczeń: Liczba pkt Typ zadania
11. 4. Korzystanie z informacji posługuje się źródłem informacji (4.1.) wyznacza czas trwania imprezy 1 WW
12 4. Korzystanie z informacji posługuje się źródłem informacji (4.1.) określa koszt przypadający na jednego uczestnika 1 WW
13. 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce wykonuje obliczenia dotyczące temperatury (5.3.) oblicza temperaturę, stosując podany algorytm 1 WW
14. 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce wykonuje obliczenia dotyczące czasu (5.3.) wyznacza ułamek wielkości wyrażonej w sekundach i oblicza minimalną liczbę zdarzeń 1 WW
15. 3. Rozumowanie opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego (3.5.) wybiera wyrażenie spełniające warunki zadania 1 WW
16. 3. Rozumowanie rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności liczb (3.6.) wskazuje liczbę podzielną przez 3, a niepodzielną przez 4 1 WW
17. 3. Rozumowanie rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności liczb (3.6.) wskazuje figury o takim samym polu 1 WW
18. 3. Rozumowanie rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności liczb (3.6.) wybiera równość prawdziwą 1 WW
19. 4. Korzystanie z informacji posługuje się źródłem informacji (4.1.) wykorzystuje informacje podane słownie 1 WW
20. 4. Korzystanie z informacji posługuje się źródłem informacji (4.1.) wykorzystuje informacje podane słownie 1 WW
21. 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce wykonuje obliczenia dotyczące pieniędzy (5.3.) oblicza koszt zakupu towaru 2 KO
22. 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności liczb i stosuje je do rozwiązania problemu (5.5.) oblicza ułamek danej liczby i wykorzystuje zależność między liczbami naturalnymi do wyznaczania rozwiązania zadania 2 KO
23. 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce wykonuje obliczenia dotyczące czasu i objętości (5.3.) wyznacza liczbę 20-minutowych odcinków czasu w ciągu 6 godzin i oblicza objętość wody wyciekającej z kranu 2 KO
24. 3. Rozumowanie ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania (3.8.) oblicza liczbę ton cementu i wyznacza liczbę Kusów samochodu zgodną z warunkami zadania 4 RO

STANDARD – ROZUMOWANIE.

Rozumowanie sprawdzano pięcioma zadaniami: czterema wielokrotnego wyboru oraz jednym zadaniem otwartym. Za ich rozwiązanie uczeń mógł uzyskać 8 punktów. W całym teście diagnostycznym ten obszar wypadł uczniom najsłabiej. Średni wynik ucznia naszej szkoły to 2,44 pkt., co w przeliczeniu daje 30,56% możliwych do uzyskania punktów. Najlepszy wynik w tym standardzie uczniowie uzyskali w zadaniu 18, w którym zdobyli 50% poprawnych odpowiedzi. Zadanie polegało na wskazaniu prawdziwej równości.
Bardzo słaby wynik uzyskali uczniowie w zad. 15, w którym należało wybrać wyrażenie, za pomocą którego można było obliczyć powierzchnię trawnika. Uczniowie uzyskali zaledwie 8 punktów, co stanowi 14,82%. Niewiele lepszy wynik otrzymali w kolejnym zadaniu – zad. 16, które polegało na wskazaniu brakującej cyfry szyfru. W tym zadaniu uczniowie nie wykazali się znajomością cech podzielności i uzyskali zaledwie 9 punktów, co stanowi 16,67% .

KL. VIA:
W żadnym zadaniu badającym tą umiejętność uczniowie nie otrzymali 50% prawidłowych odpowiedzi. Najlepszy wynik klasy to 31,25% punktów, które otrzymali w zad. 18. Niestety wynik ten jest bardzo słaby.
Najtrudniejszym zadaniem okazało się zad. 16, w którym należało odkryć brakującą cyfrę szyfru. W tym zadaniu tylko jedna osoba udzieliła prawidłowej odpowiedzi! Bardzo słabo wypadło też zad. 15, w którym uczniowie zdobyli tylko 3 punkty (18,75% możliwych do uzyskania punktów przez klasę).
W tym standardzie klasa zdobyła łącznie 28 punktów, co stanowi 21,88%.

KL. VIB:
Spośród wszystkich klas VI, w tym obszarze klasa VI b poradziła sobie najlepiej, chociaż ich wynik - 58 punktów (42,65%) również nie jest zadowalający.
Najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniem 18, uzyskując zadowalający wynik - 70,59% prawidłowych odpowiedzi. Nieco gorszy wynik – 50% uzyskali w zadaniu 24.
Najtrudniejsze w obszarze rozumowanie okazało się zad. 15, w którym tylko 2 uczniów udzieliło prawidłowej odpowiedzi.
KL. VIC:

W tym standardzie klasa VI c uzyskała łącznie 27,38% punktów. W żadnym zadaniu nie udało im się przekroczyć 50%. Podobnie jak w pozostałych klasach szóstych, najlepiej uczniowie poradzili sobie z zad. 18 otrzymując 47,62% pkt., co jest mimo wszystko wynikiem słabym.
Najtrudniejsze zadania to zad. 16, w którym dwie osoby udzieliły prawidłowej odpowiedzi oraz zad. 15, w którym klasa zdobyła zaledwie 3 punkty.

STANDARD – KORZYSTANIE Z INFORMACJI.

Korzystanie z informacji sprawdzano czterema zadaniami wielokrotnego wyboru, za rozwiązanie których można było otrzymać 4 pkt. Ten standard wypadł uczniom najlepiej. Zdobyli 70,37% punktów, co stanowi w rezultacie wynik zadowalający. W jednym z zadań kl. VI c udzieliła 100% prawidłowych odpowiedzi! Średni wynik ucznia to 2,82 pkt.
Na cztery zadania, w dwóch (zad. 19 i zad. 12) uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki.
W zad. 19 otrzymali 96,3% punktów możliwych do uzyskania, a w zad. 12 - 75,93%.
Najtrudniejszym zadaniem było zad. 20, które polegało na wskazaniu najdroższego chleba. Uczniowie udzielili 40,74% prawidłowych odpowiedzi.

Kl. VIa:
W tym obszarze uczniowie poradzili sobie dość dobrze uzyskując 68,75% pkt. Najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniem 19, w którym należało podać nazwę chleba, który zachowuje najdłużej świeżość. Klasa uzyskała 93,75% pkt. możliwych do zdobycia. W tym zadaniu tylko jedna osoba udzieliła błędnej odpowiedzi. Również zadowalający wynik (75% pkt.) klasa uzyskała w zad. 12, które polegało na obliczeniu kosztu wycieczki dla jednego ucznia.
Najtrudniejszym zadaniem dla kl. VI a było zad. 11, które polegało na obliczeniu czasu trwania wycieczki. Uczniowie otrzymali 50% pkt.

Kl. VIb:
W zadaniach sprawdzających umiejętność korzystania z informacji, klasa VI b poradziła sobie najlepiej uzyskując zadowalający wynik – 73,53% pkt.
Najłatwiejszym zadaniem dla uczniów było zad. 19, w którym tylko jedna osoba nie udzieliła prawidłowej odpowiedzi. Bardzo dobry wynik uzyskali również w zad. 12, otrzymując 88,24% pkt. możliwych do uzyskania.
Najgorszy wynik osiągnęli w zadaniu 20, w którym należało wskazać nazwę najdroższego chleba. Uczniowie otrzymali tylko 35,29% pkt.

Kl. VIc:
W tym standardzie klasa VIc uzyskała niewiele lepszy wynik od kl. VI a. Uczniowie zdobyli łącznie 58 pkt., co stanowi 69,05%.
Znakomicie poradzili sobie z zad. 19, w którym wszyscy uczniowie udzielili prawidłowej odpowiedzi. Nieco słabszy wynik otrzymali w zad. 11, w którym należało określić czas trwania wycieczki. Uzyskali łącznie 76,19% pkt.
Podobnie jak w kl. VI b najtrudniejszym zdaniem było zad. 20, w którym otrzymali tylko 33,33% pkt.


STANDARD – WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE.

Na słabym poziomie uczniowie rozwiązali zadania z tego standardu, otrzymując średnio 3,24 pkt, co daje 40,51%. Zdobyte umiejętności z tego standardu sprawdzano 5 zadaniami, w tym dwa zadania wielokrotnego wyboru i trzy zadania otwarte, za które łącznie można było uzyskać 8 punktów. Wszystkie wyniki otrzymane w zadaniach z tego obszaru utrzymują się na słabym poziomie. Najlepszy wynik to 48,15% pkt., jakie otrzymali w zad. 22, zaś najgorszy to 29,63% uzyskanych w zad. 14, w którym na podstawie informacji zawartych w treści zadania, należało wyliczyć ile razy kolibry uderzą skrzydłami w ciągu 1/10 minuty.

Kl. VIa:
W tym standardzie uczniowie otrzymali zaledwie 26,56% pkt. Najlepszy wynik – 37,5%, jaki otrzymali w zad. 13 nie jest zadowalający. Zadanie, w którym należało wskazać ile wynosi średnia temperatura stanowiło dla uczniów trudność.
Najsłabszy wynik – 18,75% otrzymali w dwóch zadaniach: 14 i 23. W zadaniu 14 należało wskazać ile razy kolibry uderzają skrzydłami w ciągu 1/10 minuty. Natomiast zadanie 23 polegało na wyliczeniu ile litrów wody wyciekło z kranu.

Kl. VIb:
Porównując z pozostałymi klasami szóstymi, w tym obszarze uczniowie z kl. VI b poradzili sobie najlepiej osiągając 77 pkt., czyli 56,67%. Najmniej trudności sprawiło uczniom zadanie 22, w którym otrzymali 70,59% pkt. Nieco gorszy wynik, bo 64,71% pkt. uzyskali w zadaniu 23.
Najmniej punktów klasa VI b otrzymała w zadaniu 21 i 22, uzyskując 41,18%.
Kl. VIc:
Najlepszy, choć słabo zadowalający wynik otrzymali w zadaniu 23, uzyskując 54,76% punktów. Z kolei najsłabszy wynik otrzymali w zadaniu 13 (23,81% pkt.). W pozostałych zadaniach liczba punktów nie przekracza 50%.
Łącznie klasa VIc uzyskała 38,1% pkt., co daje drugi wynik pośród wszystkich klas VI.

Wnioski:
W miarę możliwości:
- wplatać w tok lekcji zadania w których uczniowie będą musieli wykazać się znajomością cech podzielności oraz umiejętnością stosowania tych cech w praktyce;
- przeprowadzać kartkówki, zawierające zadania, w której uczniowie będą mieli za zadanie wybrać wyrażenie arytmetyczne spełniające warunki zadania oraz ułożyć tekst zadania do podanego wyrażenia arytmetycznego.
- w czasie zajęć dodatkowych skupić większą uwagę za zadania problemowe polegające na obliczaniu kosztu zakupu towaru, wskazywania figur o takim samym polu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.