X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23468
Przesłano:
Dział: Analiza

Analiza badania wyników nauczania z języka angielskiego po II etapie kształcenia w klasie VI

Test kompetencji został przeprowadzony w klasie VI z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Łysej Górze przez nauczyciela Elżbietę Książkiewicz- Mroczka

CELE TESTU:

Test kompetencji osiągnięć szkolnych został skonstruowany w oparciu o znany i ściśle określony materiał nauczania ( podręcznik: klasa VI New English Zone 1,2,3. Celem testu było określenie, jaką część materiału i w jakim stopniu udało się uczniom opanować oraz z czym uczniowie mają największe problemy. Kolejnym moim celem, było uświadomienie uczniom ich mocnych i słabych stron, co jest szczególnie ważne przed przejściem do dalszego etapu kształcenia.

CHARAKTERYSTYKA GRUPY:

Testowaną grupą byli uczniowie klasy VI. Do czasu przeprowadzenia testu uczyłam ich od podstaw. Testowana grupa liczyła : 8 uczniów .Wszyscy realizowali program na poziomie podstawowym. Wszyscy uczniowie mieli zajęcia z języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej ( 2 godzina tygodniowo) w nauczaniu zintegrowanym w kl. IV-2 godz., w kl. V-2 godz., w kl. VI- 1 godz.

ZAWARTOŚĆ TESTU

Test kompetencji to test elementów języka. Test zawierał następujące zadania: Gramatyka, Słownictwo, Mówienie –wyrażenia umożliwiające komunikację w sytuacjach życia codziennego.

TYPY ZADAŃ

1. Gramatyka.
Testowane były następujące elementy gramatyczne:
· czasownik ‘to be’i have
· układanie pytań i zdań przeczących z czasownikiem ‘to be’i have oraz udzielanie odpowiedzi
· czas present simple ,present continuous
· przyimki czasu oraz użycie zaimka wskazującego this,that ,these , those
· zamiana zdań twierdzących na przeczące i pytające
· konstrukcja there is/are, some, any, how much/many
· liczba mnoga rzeczowników nieregularnych oraz dopełniacz saksoński
· stopniowanie przymiotników

2. Słownictwo
Ta część obejmuje słownictwo z zakresu:
Klasa VI: części ciała, podstawowe wyrażenia czasownikowe, owoce, pory dnia rodzina, pomieszczenia, dni tygodnia, liczebniki, przymiotniki.
3. Mówienie


ANALIZA WYNIKÓW TESTU

Średnia klasay VI wynosi 3,5 Wyniki testu:
1. Gramatyka - 60 % (dopuszczający)
2. Słownictwo -90 % (dobry)
3. Mówienie -80% (plus dobry)
Całościowe wyniki grupy testowanej

Liczba grupy testowanej Liczba uczniów, którzy uzyskali 80% i więcej Liczba uczniów, którzy uzyskali wynik 70% Liczba uczniów, którzy uzyskali wynik 50%
8 uczniów 2 uczniów 3 uczniów 3
Wyniki testu szczegółowo wskazały nauczycielowi trudności poszczególnych uczniów i określiły, jakiego postępu dokonała cała grupa.
Wyniki testu są plus dostateczne. Oceny z badania wyników nauczania pokrywają się z rocznymi ocenami z języka angielskiego.

Wnioski:
Negatywne

· najsłabsze osiągnięcia mieli uczniowie w zadaniach gramatycznych
Pozytywne

· bardzo dobrze opanowali słownictwo i potrafią wyrazić swoje intencje w stosunku do rozmówcy.

Wnioski do dalszej pracy

Przygotować dla uczniów dodatkowe zestawy ćwiczeń, aby mieli szansę popracowania nad elementami języka gramatycznego sprawiającymi im kłopoty.

Załączniki: testy uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.