X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24017
Przesłano:
Dział: Ankiety

Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Ankieta ewaluacyjna dla rodziców

„WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM”

Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii na temat współpracy Przedszkola Publicznego Nr 2 ze środowiskiem lokalnym. Ankieta jest anonimowa, a wyniki badania zostaną wykorzystane do udoskonalenia naszej pracy oraz lepszej promocji przedszkola w środowisku lokalnym.
Zespół ds. ewaluacji PP2

1. Z jakimi instytucjami i organizacjami podejmuje współpracę przedszkole Pani/Pana dziecka? Proszę wskazać wszystkie właściwe odpowiedzi i w razie potrzeby dopisać brakujące.
- Urząd Miasta
- Urząd Gminy
- Starostwo powiatowe
- Straż Pożarna
- Powiatowa Komenda Policji
- Muzeum Tkactwa
- Teatry
- Centrum Kultury
- Nadleśnictwo, Koło Łowieckie
- Rodzice (np. rada rodziców)
- sąsiednie szkoły i przedszkola
- zakłady oczyszczania (Sanikom, Wodociągi)
- Służba zdrowia
- Biblioteka Miejska, Pedagogiczna
- Zakłady pracy rodziców
- lokalne instytucje publiczne
- Inne........................................ ........................................ ........................................
2. Czy są Państwo zapraszani do udziału w akcjach i imprezach organizowanych przez przedszkole:
• tak
• nie
Jeśli tak, to proszę napisać w jakich:
........................................
........................................ ...................

3. W jakich przedsięwzięciach organizowanych wspólnie z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym brało udział Pani/Pana dziecko?
• konkursy wewnątrz przedszkolne
• konkursy o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim
• lekcje muzealne
• wycieczki
• zajęcia w bibliotece publicznej
• zajęcia w teatrze
• zajęcia w domu kultury
• prelekcje, prezentacje
• spotkania z ciekawymi ludźmi
• imprezy z udziałem rodziców
• imprezy sportowe
• kiermasze świąteczne

Inne (jakie?): ........................................
........................................

4. Jakie widzi Pani/Pan korzyści dla dzieci wynikające ze współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym?
• promocja uzdolnień
• otwartość
• pomysłowość i kreatywność
• poszerzanie umiejętności i wiadomości
• rozwijanie zainteresowań
• rozbudzanie aktywności poznawczej i twórczej
• inne........................................ ........................................
5.W jakich środkach przekazu zamieszczane były informacje o naszym przedszkolu?
• w lokalnej telewizji
• w folderach
• na stronach internetowych
• w lokalnej prasie
• na gazetce ściennej w przedszkolu
• inne ........................................ ........................................
• w żadnych
6. Czy mogą Państwo wskazać inne formy promocji przedszkola w środowisku lokalnym?
........................................
........................................
........................................
........................................

Dziękujemy za udział w badaniu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.