X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24016
Przesłano:
Dział: Ankiety

Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli

„WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM”

Prosimy Panie o wypełnienie kwestionariusza ankiety. Badanie ma na celu poznanie Państwa opinii na temat współpracy Przedszkola Publicznego Nr 2 ze środowiskiem lokalnym. Ankieta jest anonimowa, a odpowiedzi zostaną opracowane wyłącznie zbiorowo.
Zespół ds. ewaluacji PP2


1. Czy organizowane przez Panią spotkania z rodzicami dają możliwość poznania osiągnięć swojego dziecka i porównania ich z osiągnięciami rówieśników?
• tak, dają pełną możliwość
• tak, częściowo
• nie.
• nie wiem

2. Jak ocenia Pani udział rodziców w imprezach, uroczystościach przedszkolnych, podejmowanych przez przedszkole akcjach:
• udział jest liczny i czynny,
• uczestniczą licznie, lecz nie angażują się,
• część rodziców uczestniczy, lecz nie angażuje się
• tylko niewielka grupa angażuje się w przygotowanie,
• jest niewielki.

3. Jakie działania dodatkowe podjęli rodzice współpracując z Panią ? :
• udział w organizacji wycieczek grupowych
• udział w organizowanych w przedszkolu akcjach (np. Akcja „Pomoc zwierzętom ze schroniska”, zbiórka nakrętek, baterii, dostarczanie materiałów do zajęć, itp.)
• pomoc przy organizacji imprez grupowych
• aktywny udział w zajęciach otwartych np.. jako zaproszonego gościa
• inne ........................................
........................................
• rodzice nie podjęli żadnych dodatkowych działań

4. Pedagogizacja rodziców w naszym przedszkolu:
• odbywa się z dużą częstotliwością i przynosi oczekiwane efekty (rodzice bardziej świadomie współpracują z wychowawcami w zakresie wychowania swoich dzieci)
• jest wystarczająca
• jest zbyt rzadka
• jest mało efektywna z powodu małego zainteresowania rodziców

5. W jakich środkach przekazu zauważyła Pani (lub zamieszczała) informacje o naszym przedszkolu?
• w folderach
• na stronach internetowych
• w lokalnych mediach ( telewizje kablowe, portal powiatowainfo, tygodnik regionalny)
• na przedszkolnej tablicy ogłoszeń
• inne........................................
• w żadnych

6. Jak ocenia Pani możliwości promocyjne przedszkola?
• przedszkole jest promowane bardzo często w różnego typy środkach przekazu, na imprezach, podejmowanych akcjach,
• przedszkole jest promowane w sposób wystarczający,
• promocja przedszkola jest niewielka i niewystarczająca
• inne ........................................ ........................................

7. Jakie formy promowania wizerunku przedszkola stosuje Pani/Pan?
• pogadanki dla rodziców
• udział w akcjach organizowanych przez przedszkole
• organizacja imprez przedszkolnych
• udział w organizowanych konkursach
• artykuły na stronie internetowej przedszkola
• artykuły w czasopismach
• publikacje internetowe
• prezentacja działalności przedszkola na forum organizowanych szkoleń i spotkań zewnętrznych
• inne ........................................
........................................

8. Jak ocenia Pani, udział przedszkola w imprezach organizowanych na zewnątrz, przez inne instytucje (inne przedszkola, szkoły, Centrum Kultury itp.)
• przedszkole bierze udział zbyt często w takich imprezach
• ilość imprez w których przedszkola bierze udział jest wystarczająca
• przedszkola bierze zbyt rzadko udział w imprezach organizowanych na zewnątrz
• inne ........................................ ........................................

9. Z jakimi osobami/instytucjami (lokalnymi) nawiązała Pani współpracę?
• Urząd Miejski
• Policja, Straż Pożarna,
• Kuratorzy Sądowi,
• Pracownicy Socjalni, Ośrodek Pomocy Społecznej
• Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
• Parafie katolickie
• Nadleśnictwo
• Szpital
• Biblioteka Miejska
• Dom Kultury
• Muzeum
• Sklepy
inne........................................


Dziękujemy za udział w badaniu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.