X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24006
Przesłano:

Praca klasowa z funkcji - powtórka do matury

FUNKCJE

1. Prosta będąca wykresem funkcji określonej równaniem y=3/4 x+4 jest prostopadła do prostej będącej wykresem funkcji opisanej wzorem:
A. 3/4 x+y+1=0 B. -4/3 x+y+1=0 C. -3x-4y-1=0 D. 4x+3y-1=0
2. Która z podanych prostych przecina oś rzędnych w punkcie (0;6):
A. 6x+y+12=0 B. -2x+y-6=0 C. x-4y-6=0 D. 6x+6y-6=0
3. Funkcja f przyporządkowuje każdej dwucyfrowej liczbie naturalnej sumę jej cyfr. Dla ilu argumentów wartość funkcji f jest równa 15?
A. 1 B. 9 C. 2 D. 4
4. Funkcja g określona wzorem g(x)=(m-4)x+3 jest rosnąca, jeśli:
A. m>0 B. m<4 C. m>4 D. m>-4
5. Do wykresu funkcji f określonej wzorem f(x)=(1-√2)x nie należy punkt o współrzędnych:
A. (√2;√6) B. (0;0) C. (1+√2;-1) D. (√2;√2-2)
6. Wskaż równanie paraboli, której osią symetrii jest prosta o równaniu x=3.
A. y=x^2+6x+9 B. y=x^2+3 C. y=x^2-3 D. y=x^2-6x+9
7. Wierzchołkiem paraboli określonej wzorem y=2x^2-12x+19 jest punkt:
A. W(-3;1) B. W(3;1) C. W(3;-1) D. W(-3;-1)
8. Zbiorem wartości funkcji określonej wzorem y=-2x^2+4x-6 jest:
A. (-∞;┤ ├ 4〉 B. 〈4;+┤ ├ ∞) C. (-∞;┤-├ 4〉 D. 〈-4;+┤ ├ ∞)
9. Która z podanych funkcji ma dwa miejsca zerowe?
A. y=x^2-2x+1 B. y=x^2-1 C. y=〖3x〗^2+5 D. y=2x^2+2
10. Która z podanych funkcji ma dwa punkty wspólne z prostą określoną wzorem y=4?
A. y=2(x-1)^2+3 B. y=-(x+3)^2 C. y=(x+4)^2+7 D. y=〖-x〗^2-4
11. Wykres funkcji g(x)=(x+5)^2-4 jest obrazem funkcji f(x)=x^2 po przesunięciu wykresu o wektor o współrzędnych:
A. [-5;4] B. [5;-4] C. [5;4] D. [-5;-4]
12. (2 pkt.) Wyznacz równanie prostej f spełniającej warunki: f(-2)=6 i f(3)=5.
13. (2 pkt.) Wyznacz równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu y= -3x+4 i przechodzącej przez punkt A(-9:7).
14.(3 pkt.) Wyznacz współczynniki a,b,c funkcji y=ax^2+bx+c wiedząc, że do jej wykresu należą punkty o podanych współrzędnych A(-4;0), B(-1;9), C(2;0).
15. (3 pkt.) Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji f(x)=-2x^2+4x+6 w przedziale 〈0;3〉
16. (4 pkt.) Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których wykresy funkcji f(x)=(m^2+m)x-5 i g(x)=12x+7 są:
a) równoległe,
b) prostopadłe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.