X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23961
Przesłano:

Sprawozdanie z działalności zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU
NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012


W roku szkolnym 20011/2012 odbyło się osiem spotkań zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
W zespole działa pięciu nauczycieli. Z każdego ze spotkań zespołu sporządzono protokół, który znajduje się w dokumentacji.
Na pierwszym spotkaniu ustalono harmonogram i tematykę spotkań Zespołu na rok szkolny 2011/2012, cele pracy zespołu oraz zadania do wykonania w bieżącym roku szkolnym.
Omówiono wymagania edukacyjne i PSO z poszczególnych przedmiotów na bieżący rok szkolny.
Dokonano analizy zgodności planów wynikowych i programów nauczania z podstawami programowymi przedmiotów bloku matematyczno – przyrodniczego.
Przypomniano również zasady przeprowadzania nowego egzaminu gimnazjalnego.
Na drugim spotkaniu przypomniano zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowego rozporządzenia.
Omówiono organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w gimnazjum w Zawadzie.
Przedstawiono rozkład prowadzonych przez nauczycieli Zespołu godzin zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań oraz zajęć dodatkowych z art. 42 Karty Nauczyciela z poszczególnych przedmiotów.
Omówiono i przeanalizowano opracowane indywidualne plany działań wspierających na rok szkolny 2011/2012.
Na trzecim spotkaniu przedstawiono i przeanalizowano wyniki sprawdzianu 2011 po szkole podstawowej oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego 2011 w części matematyczno-przyrodniczej.
Omówiono wykaz czynności słabo opanowanych przez uczniów na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej.
Na czwartym spotkaniu przedstawiono plan działań doskonalących i naprawczych po analizie wyników sprawdzianu 2011 w szkole podstawowej, oraz po analizie wyników egzaminu gimnazjalnego 2011 w części matematyczno – przyrodniczej.
Porównano wyniki osiągane przez uczniów w trakcie nauki w szkole z efektami uzyskanymi na egzaminie.
Na piątym spotkaniu przedstawiono i przeanalizowano wyniki Próbnych sprawdzianów po szkole podstawowej przeprowadzonych w bieżącym roku szkolnym, omówiono zadania z matematyki i przyrody. Przedstawiono i przeanalizowano wyniki Próbnych Egzaminów Gimnazjalnych przeprowadzonych w bieżącym roku szkolnym w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Omówiono wykaz czynności słabo opanowanych przez uczniów na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej.
Na szóstym spotkaniu nauczyciele wymienili się wiedzą i doświadczeniami wyniesionymi ze szkoleń, kursów, warsztatów. Omówiono wyniki uczniów uczestniczących w konkursach z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Potwierdzono wybór programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2012/2013.
Na siódmym spotkaniu dokonano analizy efektów nauczania w kończącym się roku szkolnym, omówiono metody do dalszej pracy. Przedstawiono sprawozdania z realizacji podstaw programowych na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych. Omówiono wyniki przeprowadzonych testów efektywności nauczania. Podsumowano pracę kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych oraz realizację zajęć dodatkowych z matematyki w klasie VI szkoły podstawowej i klasie III gimnazjum a także zajęć prowadzonych z art. 42 K.N.
Podczas ostatniego spotkania podsumowano pracę zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych za rok szkolny 2011/ 2012.
Dokonano oceny i analizy działalności zespołu oraz wyciągnięto wnioski do dalszej pracy.Aneta Szyda

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.