X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23932
Przesłano:

Test wiedzy z przedmiotu systemy logistyczne

Test sprawdzający wiedzę –systemy logistyczne

1. System pozwalający na obsługę przepływu informacji pomiędzy przedsiębiorstwem a klientami (zarządzanie relacjami z klientami) to: 0-1 pkt
a) CRM
b) WMS
c) ERP
d) CRS
2. System stosowany do zarządzania procesami magazynowymi to: 0-1 pkt
a) EDI
b) ERP
c) WMS
d) CRM
3. Skrót SSCC w systemie numerowania GS1 oznacza: 0-1 pkt
a) Globalny Numer Jednostki Handlowej
b) Globalny Numer Indywidualnych Zasobów
c) Standardowy Identyfikator Zastosowań
d) Seryjny Numer Jednostki Ładunkowej
4. Który z numerów systemu GS1 stosowany jest do identyfikacji lokalizacji jednostek fizycznych: 0-1 pkt
a) GTIN
b) GIAI
c) GLN
d) GRAI
5. Opakowanie zbiorcze hurtowe (niedetaliczne) identyfikowane jest jako: 0-1 pkt
a) 14-znakowy numer GTIN-14 w kodzie kreskowym ITF-14
b) 18-znakowy numer SSCC w kodzie kreskowym GS1-128
c) 13-znakowy numer GTIN-13 w kodzie kreskowym EAN-13
d) 14-znakowy numer SSCC w kodzie kreskowym GS1-128
6. Najpopularniejszym sposobem kodowania danych w celu ich automatycznego
odczytu jest: 0-1 pkt
a) taśma magnetyczna
b) kod kreskowy
c) pamięć kontaktowa
d) karta inteligentna wyposażona w chip
7. Która z podanych niżej cech charakteryzuje internetową technologię wymiany danych w logistyce: 0-1 pkt
a) liczba użytkowników jest ograniczona
b) rynek ma charakter zamkniętej grupy partnerów
c) rynek ma charakter otwartej sieci handlowej
d) współpracują ze sobą tylko przedsiębiorstwa specyficzne branżowo
8. Cyfra kontrolna kodu 599726415931X (X-cyfra kontrolna) wynosi: 0-1 pkt
a) 2
b) 3
c) 5
d) 7
9. Do obszarów działania systemu ERP nie należy gromadzenie danych
w zakresie: 0-1 pkt
a) kontroli drogi produktu w zakładzie produkcyjnym
b) kontroli przepływów dokumentów księgowych
c) przetwarzania zmówień
d) terminów ważności artykułów
10. Znaki wskazujące obsłudze łańcucha dostaw sposób postępowania (obchodzenia się) z opakowaniem wraz z zawartością podczas przemieszczania, przechowywania i transportu ładunku, to: 0-1 pkt
a) znaki informacyjne
b) znaki manipulacyjne
c) znaki zasadnicze
d) znaki niebezpieczeństwa
11. Znaki na opakowaniach transportowych służące do identyfikacji zawartości, odbiorcy oraz miejsca przeznaczenia opakowania transportowego to: 0-1 pkt
a) znaki informacyjne
b) znaki manipulacyjne
c) znaki zasadnicze
d) znaki niebezpieczeństwa
12. Prawidłowo oznakowana jednostka transportowa przewożąca towary niebezpieczne powinna być oznakowana: 0-1 pkt
a) dwiema prostokątnymi tablicami odblaskowymi barwy czerwonej z przodu oraz
z tyłu pojazdu
b) dwiema prostokątnymi tablicami odblaskowymi barwy pomarańczowej
z przodu oraz z tyłu pojazdu
c) dwiema prostokątnymi tablicami odblaskowymi barwy żółtej z przodu oraz z tyłu pojazdu
d) dwiema prostokątnymi tablicami odblaskowymi barwy zielonej z przodu oraz z tyłu pojazdu
13. Zarządzanie łańcuchem dostaw to: 0-1 pkt
a) SCM
b) TMS
c) WMS
d) CRM
14. Numer GTIN w systemie kodów kreskowych GS1 oznacza: 0-1 pkt
a) globalny numer lokalizacyjny
b) globalny numer identyfikujący jednostkę handlową
c) globalny numer identyfikujący indywidualne zasoby
d) globalny numer identyfikujący zasoby zwrotne
15. Oblicz szerokość drogi transportowej dla ruchu jednokierunkowego wózków mechanicznych i ręcznych (tylko środki transportu) wiedząc, że szerokość wózka wynosi 1000 mm, szerokość ładunku wynosi 1200 mm. Udowodnij, że szerokość drogi transportowej wynosi: 0-3 pkt
a) 1200 mm
b) 1400 mm
c) 1600 mm
d) 1800 mm
16. Oblicz szerokość drogi transportowej dla ruchu dwukierunkowego wózków ręcznych i pieszych (środki transportu i pesi) wiedząc, że szerokość każdego z wózków wynosi po 1100 mm, szerokość ładunków na każdym z wózków wynosi 1000 mm. Udowodnij, że szerokość drogi transportowej wynosi: 0-3 pkt
a) 2000 mm
b) 2800 mm
c) 3800 mm
d) 4000 mm
17. Oblicz szerokość drogi transportowej dla ruchu jednokierunkowego wózków mechanicznych i pieszych (środki transportu i pesi) wiedząc, że szerokość wózka wynosi po 1000 mm, szerokość ładunków na każdym z wózków wynosi 1100 mm. Udowodnij, że szerokość drogi transportowej wynosi: 0-3pkt
a) 2000 mm
b) 2100 mm
c) 2200 mm
d) 2300mm

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.