X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2389
Przesłano:
Dział: Ankiety

Kontrola w zakresie realizacji zadań statutowych - ankieta dla rodziców

Przedszkole
---------------------

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice!
Chcielibyśmy uzyskać opinie na temat prawidłowości realizacji zadań statutowych naszego przedszkola. Ankieta jest anonimowa. Dziękujemy za życzliwe potraktowanie i rzetelne wypełnienie ankiety. Wypełnienie ankiety polega na wstawieniu krzyżyka w kratce przy wybranej przez Państwa opinii lub wyrażenia własnej.

A. METRYCZKA

1. PŁEĆ  mężczyzna  kobieta

2. WYKSZTAŁCENIE

a. Matka (opiekunka)
- podstawowe
- zawodowe
- średnie
- wyższe zawodowe
- wyższe

b. Ojciec (opiekun)
-podstawowe
- zawodowe
- średnie
- wyższe zawodowe
- wyższe

3.STRUKTURA RODZINY
- pełna
- niepełna
- rozbita
- zastępcza

4. WIEK

a. matka
- 20-25
- 26-30
- 31-35
- 36-40
- 41-45
- 46-50
- 51 i powyżej

b. ojciec
- 20-25
- 26-30
- 31-35
- 36-40
- 41-45
- 46-50
- 51 i powyżej

5. CZY RODZICE PRACUJĄ?

- tak
- nie
- inne (podaj jakie) ........................................

6. ŚRODOWISKO
- miasto ð wieś

7. WARUNKI MATERIALNE
- dobre ð wystarczające ð złe


B. KONTROLA W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH PRZEDSZKOLA

1.Czy byliście Państwo zapoznani z podstawowymi zagadnieniami ze Statutu Przedszkola?
- tak (przy jakiej okazji?)........................................
- nie
- nie wiem

2.Czy czas pracy przedszkola ( 5 dni w tygodniu od 6.00 do 16.30) odpowiada potrzebom Państwa?
- tak
- nie (dlaczego?)........................................

3.Czy chcieliby Państwo aby w przedszkolu istniały grupy integracyjne (obecność dzieci niepełnosprawnych)?
- tak (dlaczego?)........................................
- nie (dlaczego?)........................................

4.Czy jesteście Państwo zadowoleni z organizacji pracy przedszkola w czasie ferii i wakacji?
- tak
- nie (dlaczego?)........................................

5.Czy zadawala Państwa obecny podział dzieci na grupy i liczba dzieci w grupach?
- tak
- nie (dlaczego?)........................................

6.Czy posiłki ( rozkład w ciągu dnia oraz menu) w przedszkolu i obecna stawka żywieniowa (3.50zł) zaspokajają potrzeby Państwa dzieci?
- tak
- nie (dlaczego?)........................................

7.Czy sposób płatności za przedszkole (również za zajęcia dodatkowe) jest dla Państwa wygodny?

- tak
- nie (dlaczego?)........................................

8.Czy w Państwa odczuciu Przedszkole realizuje swoje cele i zadania?
- tak
- nie (dlaczego?)........................................

9.Czy są Państwo zadowoleni z opieki jaką otrzymują dzieci w przedszkolu?
- tak
- nie (dlaczego?)........................................

10.Czy są Państwo informowani na bieżąco o postępach i trudnościach swojego dziecka?
- tak
- nie

11.Czy w odczuciu Państwa przedszkole spełnia warunki higieny i bezpieczeństwa?
- tak
- nie (dlaczego?)........................................

12.Czy dzieci Państwa dobrze czują się w przedszkolu?
- tak
- nie (dlaczego?)........................................

13.Czy współpraca z nauczycielkami i personelem pomocniczym w Państwa odczuciu przebiega prawidłowo?
- tak
- nie (dlaczego?)........................................

14.Czy zalecenia i prośby wydawane przez Państwa np. w sprawach wychowawczych , diety itp. są respektowane?
- tak
- nie (w jakich sytuacjach?)........................................

15.Czy przedszkole umożliwia nawiązywanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi?
- tak
- nie (w jakich sytuacjach?)........................................

16.Czy liczba opiekunów w grupach jest dla Państwa satysfakcjonująca?
- tak
- nie (dlaczego?)........................................

17.Jak oceniają Państwo pracę dyrektorki przedszkola?
- pozytywnie
- negatywnie (dlaczego?)........................................

18.Czy znają Państwo rolę funkcjonującej na terenie placówki Rady Rodziców?
- tak
- nie

19.Czy uprawnienia Rady Rodziców w opinii Państwa są wystarczające?
ð - tak
ð - nie (dlaczego?)........................................

20. Czy obecna odpłatność (10.00zł) na Radę Rodziców w Państwa odczuciu jest wystarczająca?
ð - tak
ð - za dużo (dlaczego?)........................................
ð -za mało (dlaczego?)........................................

21.Czy prowadzone na terenie przedszkola zajęcia dodatkowe są satysfakcjonujące dla Państwa i dzieci?
ð - tak
ð - nie (dlaczego?)........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.