X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2124
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dla nauczycieli dotycząca rozwoju języka dziecka

Przedszkole
--------------------

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA NAUCZYCIELI

Szanowne koleżanki!
Celem ankiety jest uzyskanie informacji nt. realizowania edukacji językowej dzieci 3-letnich w przedszkolach. Uzyskane informacje zamieszczę w pisanej przeze mnie pracy dyplomowej. Ankieta jest anonimowa, proszę o szczere wypowiedzi. Wybraną odpowiedź proszę zaznaczyć znakiem „x” lub wpisać własną.
Dziękuję za wypełnienie ankiety.

DANE OSOBOWE:
1) Płeć:
kobieta
mężczyzna
2) wykształcenie:
SN
wyższe zawodowe
wyższe
inne
3) wiek:
20-25,
26-30,
31-35,
36-40,
41-45,
46-50,
50 i powyżej
4) staż pracy:
0-5,
6-10,
11-15,
16-20,
21-25,
26-30,
31 i powyżej
5) środowisko pracy:
miasto,
wieś

STAN ROZWOJU JĘZYKA DZIECKA W OPINII NAUCZYCIELA
1) Czy realizuje Pani w swojej pracy program rozwoju języka dziecka?
Tak
Nie (o ile nie to dlaczego?)
2) Czy doskonali Pani swoje umiejętności zawodowe z zakresu edukacji językowej?
Tak (w jaki sposób?)
Nie
3) Które z treści edukacji językowej uważa pani za najważniejsze
Wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci
Kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadana się
Przygotowanie do nauki czytania
Inne (jakie?) …………………………………………………………………………
4) Czy do przedszkola zapraszani są goście z zewnątrz (poeci, pisarze, autorzy)?
- Tak (jacy?) ……………………………………………………………………………
- Nie
5) Jakie zajęcia i zabawy organizuje Pani by pobudzić rozwój języka dziecka? Wymień …… ……………………………………………………………………………………………….
6) Czy dzieci chętnie biorą udział w wyżej wymienionych zabawach i zajęciach?
Tak
Nie wiem
7) Które z wymienionych form najlepiej pobudzają rozwój języka dziecka?
Różnorodne zabawy
Literatura dziecięca
Bajki video
Programy TV
Książki i czasopisma
Swobodne rozmowy
Historyjki obrazkowe
- Ilustracje
- Zagadki
- Inne (jakie?) ……………………………………………………………
8) Czy Pani zdaniem środki dydaktyczne zwiększają efektywność edukacji językowej?
- Tak
- Nie
- Nie wiem
9) Jak często prowadzi Pani zajęcia językowe?
- Codziennie
- Kilka razy w tygodniu
- Czasami
- Wcale
10) Jakie metody pracy wykorzystuje pani realizując treści edukacji językowej?
……………………………………………………………………………………………………………………
11) Z jakiego programu korzysta pani realizując treści edukacji językowej? ........................................
12) Jak stara się pani uatrakcyjniać zajęcia rozwijające mowę? ……………………………………………………………………………………………………………………
13) Jak ocenia pani wyposażenie placówki przedszkolnej w pomoce aktywizujące rozwój języka dziecka?
Bardzo dobre
Dobre
Słabe
14) Z jakimi innymi obszarami edukacji łączy pani edukację językową?
Społeczno moralną
Ruchową
Przyrodniczą
Matematyczną
Muzyczną
Estetyczną
Techniczną
Komunikacyjną
Inne (jakie?) ……………………………………………………………………………
15) Czy może pani swobodnie realizować program edukacji językowej tworząc swój własny plan zajęć?
Tak
Nie
16) Czy realizacja celów programowych edukacji językowej w obecnych warunkach jest łatwa czy trudna?
Łatwa
Trudna
17) Czy cele i założenia edukacji językowej powinny być realizowane tylko w ramach zajęć przedszkolnych?
Tak
Nie
Nie mam zdania
18) Dlaczego nauczyciel przedszkola powinien wypowiadać się wzorową polszczyzną? ………………………………………………………………………………………
19) Czy pani placówka zaopatrzona jest w literaturę dotyczącą edukacji językowej?
Tak
Nie
20) Czy kształtując język dziecka współpracuje pani z rodzicami?
Tak (podaj jakie formy współpracy)
Nie
21) Czy przedszkole w którym pani pracuje można nazwać „Przedszkolem dbającym o mowę ojczystą”?
Tak
Nie
Nie mam zdania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.