X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23831
Przesłano:

Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotów artystycznych

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotów artystycznych
w roku szkolnym 2012/2013

Skład zespołu: ........................................

Praca zespołu przebiegała zgodnie z przyjętym wcześniej planem realizacji. Nauczyciele brali udział w szkoleniach i zajęciach warsztatowych. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnili rolę organizatora imprez sportowych oraz wspólnie z nauczycielami innych szkół pełnili na zawodach rolę sędziego. Na zajęciach z plastyki i muzyki nauczyciele zajmowali się rozwijaniem uzdolnień artystycznych uczniów. Dzieci uzdolnione przygotowywane były konkursów plastycznych i muzycznych.
Na zajęciach z techniki dzieci z klas IV poznawały podstawowe przepisy o ruchu drogowym, które zakończyły się egzaminem na kartę rowerową. Dodatkowo p. .... przygotował dzieci do udziału w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej zorganizowany był przez Komendę Powiatową Policji w Mławie, Starostwo Powiatowe w Mławie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie oraz Urząd Marszałkowski. Uczniowie odnieśli w tej rywalizacji piękny sukces ponieważ, najlepszą w kategorii dziewcząt szkół podstawowych okazała się Sylwia z klasy Va , która w nagrodę za zwycięstwo otrzymała rower, drugie miejsce w kategorii chłopców zajął Dawid z klasy VIc, dla którego przygotowano nagrodę w postaci aparatu cyfrowego. Bardzo wysokie miejsca zajęli również pozostali uczestnicy turnieju z naszej szkoły; Patrycja z klasy Va zajęła miejsce szóste , a Jakub miejsce czwarte tuż za podium.
P........ przygotował dzieci do udziału w powiatowym turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w którym rywalizowało 20 szkół podstawowych powiatu mławskiego. Został on rozegrany 18 kwietnia 2013 roku w Radzanowie. W turnieju reprezentacja naszej szkoły w składzie Dawid , Kuba , Mateusz i Daniel zajęła drugie miejsce ustępując tylko gospodarzom z Radzanowa .
Zwycięskie drużyny wzięły udział w eliminacjach rejonowych, które odbyły się 17 maja w Żurominie. Nasza drużyna zajęła 9 miejsce. Finał powiatowy został zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Mławie, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie.

Na godzinach wychowawczych, zajęciach świetlicowych były utrwalane wiadomości dotyczące bezpiecznych zachowań dzieci podczas pobytu w szkole jak również w czasie wolnym. Poznały też zasady zachowania się w drodze do szkoły i ze szkoły.
Na zajęciach wychowania fizycznego oraz zajęciach pozalekcyjnych ( SKS ) pracowano nad wspomaganiem harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, zachęcaniem i motywowaniem do podejmowania działań sprzyjającym zdrowiu oraz rozwijaniem indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, samodzielności myślenia, wyobraźni twórczej, poczucia kolektywizmu, odpowiedzialności i sprawiedliwości. Umiejętności przyjmowania porażki z godnością, a zwycięstwa z pokorą. Rozwijania poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
Dzieci miały możliwość sprawdzenia się w pełnieniu różnorodnych ról związanych z aktywnością fizyczną, które pozwalały im odkryć uzdolnienia i zainteresowania sportowe. Aktywnie uczestniczyły w życiu szkoły i promowały ja na zewnątrz, odnosząc mniejsze i większe sukcesy.
W tym semestrze braliśmy udział w następujących zawodach sportowych:
chłopcy
• finał rejonu w czwórboju lekkoatletycznym – II miejsce i awans na XIV Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej;
• gminne eliminacje III turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska – II miejsce;
• finał XIV Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w czwórboju LA – IX miejsce;
• rzuty lekkoatletyczne I i II;
• eliminacje do mistrzostw powiatu w piłkę nożną – I miejsce, awans do finału;
• mistrzostwa powiatu w indywidualnych biegach przełajowych o puchar dyrektora MOSiR – II miejsce w ogólnej klasyfikacji ( Dominik I miejsce indywidualnie );
• mistrzostwa rejonu w indywidualnych biegach przełajowych – V miejsce w ogólnej klasyfikacji, ponadto Radosław i Paweł uzyskali awans na XV Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej;
• miejski turniej w halowa piłkę nożną klas IV – I miejsce;
• eliminacje do mistrzostw powiatu w halową piłkę nożną – I miejsce, awans do finału;
• finał powiatu w halową piłkę nożną – I miejsce, awans do finału rejonu;
• finał rejonu w halową piłkę nożną – III miejsce;
• miejski turniej w piłkę koszykową – II miejsce;
• miejski turniej w piłkę ręczną – I miejsce;
• finał powiatu w piłkę koszykową – II miejsce;
• eliminacje do finału powiatu w piłkę ręczną – I miejsce;
• finał powiatu w piłkę ręczną – I miejsce;
• finał rejonu w piłkę ręczna – II miejsce;
• miejski turniej w piłkę nożną klas IV – V – II miejsce;
• miejski turniej w piłkę ręczną klas IV – V – I miejsce;
• finał powiatu w sztafetowych biegach przełajowych klasy IV- II miejsce, klasy VI – I miejsce;
• finał rejonu w sztafetowych biegach przełajowych klasy IV – II miejsce, klasy VI – I miejsce, awans na XV Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej;
• XV MIMSZ w sztafetowych biegach przełajowych – XI miejsce;
• finał powiatu w piłkę nożną na „Orliku” – I miejsce;
• finał rejonu w piłkę nożną na „Orliku” – V miejsce;
• finał powiatu w czwórboju lekkoatletycznym – II miejsce;
• finał rejonu w czwórboju lekkoatletycznym – V miejsce;
• finał powiatu w trójboju lekkoatletycznym – Dominik – I miejsce;
• I Bieg uliczny im. Ojca Bernarda Kryszkiewicza – III miejsce ( Paweł - II miejsce, Jacek – III miejsce).

dziewczęta
• rzuty lekkoatletyczne I, III i IV;
• eliminacje do mistrzostw powiatu w halowa piłkę nożna – III miejsce;
• eliminacje do mistrzostw powiatu w piłkę nożną – IV miejsce;
• mistrzostwa powiatu w indywidualnych biegach przełajowych o puchar dyrektora MOSiR – I miejsce w ogólnej klasyfikacji ( indywidualnie: Małgorzata I miejsce, Amanda I miejsce, Patrycja IV miejsce, Katarzyna II miejsce);
• mistrzostwa rejonu w indywidualnych biegach przełajowych, Katarzyna zajęła V miejsce, ca dało jej awans na XV Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej;
• finał rejonu w czwórboju lekkoatletycznym – IV miejsce;
• miejski turniej w piłkę koszykową – I miejsce;
• finał powiatu w piłkę koszykową – II miejsce;
• Bieg Niepodległości - II miejsce;
• finał powiatu w piłkę ręczną – II miejsce;
• finał powiatu w sztafetowych biegach przełajowych klas IV – II miejsce;
• finał rejonu w sztafetowych biegach przełajowych – II miejsce;
• eliminacje do finału powiatu w halową piłkę nożną – IV miejsce;
• zawody pływackie (Mławska Liga Pływacka) – Małgorzata I i II miejsce, Bartosz III i V miejsce;
• finał powiatu w czwórboju lekkoatletycznym – II miejsce;
• finał rejonu w czwórboju lekkoatletycznym – V miejsce;
• miejski turniej w halową piłkę nożna – IV miejsce;
• eliminacje rejonowe w piłkę ręczną „Szczypiorniak na Orlikach 2013” organizowany przez Polski Związek Piłki Ręcznej – IV miejsce;
• finał powiatu w trójboju lekkoatletycznym – Natalia – IV miejsce.

Ponadto nauczyciele brali udział w takich imprezach sportowych jak:
• szkolny turniej w halową piłkę nożną;
• szkolny turniej w piłkę koszykową;
• szkolny turniej w piłkę ręczną;
• mistrzostwa szkoły w halową piłkę nożną klas IV – V;
• mistrzostwa szkoły w halową piłkę nożna klas V;
• mistrzostwa szkoły w piłkę ręczną klas V – VI;
• mistrzostwa szkoły w piłkę ręczną klas IV;
• mistrzostwa szkoły w piłkę koszykową.

W tym roku szkolnym p.......... przygotowała uczniów do:
• wojewódzkiego konkursu plastycznego „Bohaterowie książek Haliny Rudnickiej” - nagroda Grand Prix dla Alicji klasa VIc, I miejsce – Patryk oraz Monika klasa VIc;
• konkursu plastycznego pt.: „Kartka bożonarodzeniowa do burmistrza”;
• konkursu plastycznego „Ja, moja rodzina, moje miasto” (wyniki zostaną ogłoszone w II semestrze);
• ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod tytułem „Kultury Świata – Etiopia”;
• konkursu plastycznego pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu” – na etapie powiatowym Karolina uczennica klasy VIb zajęła I miejsce i została zakwalifikowana do eliminacji wojewódzkich, na tym szczeblu została wyróżniona;
• konkursu plastycznego pt. „ Kościół św. Trójcy w moim życiu” – Karolina zdobyła wyróżnienie;
• konkursu plastycznego „ Twórczość Hanny Rudzliej – Cybisowej”;
• międzyszkolnego konkursu plastycznego pod hasłem „Bezpieczna szkoła” – zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczna w Mławie – I miejsce Monika klasa VIc, II miejsce Sandra Va, III miejsce Wiktoria VIa, wyróżnienia: Sylwia Va, Patrycja Va, Patrycja Va, Wiktoria IVb.

Pani........ przygotowała oprawę muzyczną uroczystości szkolnych, m.in Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Wyzwolenie Mławy , Konstytucję 3 Maja, apel ekologiczny. Brała również udział w szkoleniu " Poradnik leniwego nauczyciela- metody aktywizujące uczniów", oraz przygotowała dzieci do wzięcia udziału w:
• Regionalnym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - I miejsce - Karolina klasa VI b;
• w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (MDK) - uczniowie z klasy IV a,b oraz uczennica klasy VI b.
Wnioski:
• rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka;
• zwracanie uwagi na kulturę osobistą, kulturę słowa;
• aktywny udział w życiu szkoły i promowanie jej na zewnątrz, przez udział w różnych konkursach i zawodach;
• organizowanie zajęć sprzyjających zdrowiu poprzez czynny udział w różnych formach (wycieczki, aktywne spędzanie wolnego czasu, rajdy rowerowe);
• organizowanie zajęć z przedstawicielami policji;
• organizować zajęcia tak, by jak najefektowniej wykorzystywać czas przeznaczony na prowadzenie tych zajęć, a tym samym pozwolić dzieciom na rozwijanie swoich umiejętności w ulubionych zajęciach;
• systematyczne zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły;
• współpraca z Radą Rodziców;
• współpraca z innymi szkołami;
• współpraca z MOSiR i PSZS;
• zwiększanie zakresu pomocy koleżeńskiej;
• minimalizowanie zjawiska absencji;
• konsekwentne nagradzanie ucznia za zdobywanie wysokich osiągnięć;
• doskonalenie nabytych umiejętności merytorycznych, metodycznych i organizacyjnych z zakresu planowania i organizowania zadań;
• aktywny udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych;
• poszerzanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz oświaty;
• stosowanie skutecznych metod nauczania, przemyślanych form ich prowadzenia, oraz atrakcyjnych i sprawnych sposobów organizacji pracy;
• podejmowanie jak najwięcej działań wpływających na podnoszenie jakości pracy szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.