X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23812
Przesłano:

Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach. Scenariusz zajęć

Cele ogólne:
zapoznanie ze sposobem dodawania i odejmowania ułamków, rozwijanie sprawności rachunkowej i logicznego myślenia.

Cele operacyjne – zamierzone osiągnięcia ucznia
– potrafi odczytać jaka część całości została zamalowana w wyniku dodawania lub odejmowania ułamków oraz zapisać ją w postaci ułamka,
– potrafi zilustrować dodawanie i odejmowanie ułamków oraz podać wyniki tych działań,
– umie dodać lub odjąć ułamki, przytacza odpowiednie reguły,
– rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków, formułuje reguły
- radzi sobie w sytuacji praktycznej - problemowej


Przebieg lekcji:
1. Część wstępna:
a) sprawdzenie obecności,
b) kontrola pracy domowej,

2. Podanie i zapisanie tematu lekcji.

3. Część główna
Przedstawiam uczniom tubę w której znajduje przygotowany wcześniej testament – papier stylizowany jest na starodruk z pieczęcią odbitą w wosku. Uczniowie odpowiadają na pytania :
Czy wiecie co to jest testament?
Dlaczego ludzie go spisują?
Co zawiera testament?
a) Testament królewski:
Wszystkie swoje ziemie i cały majątek dzielę zatem na tyle równych części, ile jest miesięcy w roku. Czterej moi synowie zostaną obdzieleni w następujący sposób: najmłodszy dostaje część jedną, młody jest bowiem wiekiem i łatwo mógłby majątek roztrwonić; syn drugi dostaje dwa razy tyle co najmłodszy; trzeciemu synowi dostanie się w spadku tyle tyle, co dwu poprzednim razem, bo roztropny jest wielce. Najstarszy syn zaś odziedziczy resztę mego majątku.

Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela i uzupełniają otrzymaną tabelkę .
• Jaką część majątku powinien otrzymać najmłodszy syn?
• Jaka część powinna przypaść drugiemu synowi?
• Jaką część zapisał król trzeciemu synowi?
• Jaką część majątku mieli otrzymać trzej młodsi synowie razem?
• Jaka część została dla najstarszego syna?
• Czy wiesz, dlaczego mogło dojść między braćmi do waśni?

Uczniowie formułują wnioski dotyczące dodawania i odejmowania ułamków zwykłych.

ABY DODAĆ (ODJĄĆ) UŁAMKI O JEDNAKOWYCH
MIANOWNIKACH NALEŻY DODAĆ ICH LICZNIKI, A
MIANOWNIKI POZOSTAWIĆ BEZ ZMIAN

b) ćwiczenia do samodzielnego wykonania.

Stosuje tu ćwiczenia jakie znajdziemy w każdym podręczniku czy ćwiczeniówce do klasy czwartej. Zwykle początkowe z nich połączone są z rysunkami.
np. kwadrat podzielono na 8 części
3/8 kwadratu pomalowano na zielono, 2/8 pomalowano na czerwono zatem 3/8+2/8 = 5/8
Uczniowie początkowo mogą dla potwierdzenia swoich obliczeń zliczać części w kwadracie.
Następnie wykorzystuję ćwiczenia bez rysunków – podkreślając, że dodajemy tylko mianownik, a licznik przepisujemy bez zmian.
4. Podsumowanie lekcji
Aktywni uczniowie otrzymują oceny
Zadanie pracy domowej, która ma być analogiczna do przykładów rozwiązywanych na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.