X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23813
Przesłano:
Dział: Języki obce

Weihnachten (Święta Bożego Narodzenia) - wprowadzenie słownictwa. Scenariusz zajęć z języka niemieckiego w klasie I Gimnazjum

Klasa: I
Czas trwania zajęć: 45 min
Temat:Weihnachten (Święta Bożego Narodzenia) – wprowadzenie słownictwa

Ogólny cel kształcenia
poznanie i utrwalenie słownictwa dotyczącego świąt Bożego Narodzenia;
kształtowanie poprawnej wymowy
rozwijanie sprawności czytania, mówienia i pisania

Cele operacyjne:
wiadomości
uczeń zapamiętuje podstawowe wiadomości na temat odmiany czasownika,
uczeń poznaje nowe słownictwo

umiejętności w komunikacji językowej
uczeń rozumie proste wypowiedzi osoby
posiada sprawność inicjowania, argumentowania i przysłuchiwania się
czyta tekst i łączy części zdań zgodnie z jego treścią

Metody i formy: pogadanka, praca pod kierunkiem nauczyciela, praca w grupach i indywidualna, praca z tekstem, rozmowa nauczająca, ćwiczenia uzupełniające

Materiał leksykalny: der Nikolaus, die Glaskugel, der Tannenbaum, der Stern, die Kerze, die Lametta, das Weihnachtslied, die Weihnachtsplӓtzchen, die Weihnachtskrippe, der Adventskalender, der Heilige Abend, der Adventskranz, die Geschenke.

Środki dydaktyczne: rekwizyty przedstawiające wybrane słownictwo, podpisy czynności w języku niemieckim, magnetofon, płyta CD, karteczki ze słówkami, karty pracy - krzyżówka.


Przebieg zajęć:

Wprowadzenie

powitanie
sprawdzenie listy obecności
rozgrzewka językowa (powtórzenie zwrotów)
Wie heiβt du?
Wo wohnst du?
Woher kommst du?
Wie alt bist du?
Faza prezentacji:

Wprowadzenie do tematu. Na podstawie rekwizytów uczniowie próbują określić czego będą się uczyć na dzisiejszej lekcji.

- Wskazuję uczniom przedmioty i ich nazwy, czytam je a uczniowie powtarzają głośno (2X)
- Proszę wybranych uczniów o przeczytanie słówek, zwracając uwagę na wymowę i intonację.
- Zdejmuję słówka i proszę ucznia słabszego językowo o dopasowanie słówek do obrazka oraz przeczytanie.
- Zdejmuję podpisy i proszę ucznia zdolniejszego językowo o próbę nazwania ozdób choinkowych z pamięci.
- Uczniowie zapisują słówka do zeszytu z tłumaczeniem w języku polskim (uczniowie z dostosowaniem w pisaniu otrzymują karteczki ze słówkami – ich zadaniem jest napisanie po śladzie)
- Uczniowie w grupach (4 osobowych) układają domino
- Uczniowie utrwalając słownictwo w parach rozwiązują karty pracy (sprawdzenie rozwiązania)
- W czasie słuchania niemieckiej kolędy uczniowie wpisują brakujące wyrazy (grün, rot, blau, gelb)
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie .......... sind deine Blätter!
Du .............nicht nur zur Sommerzeit,
Nein, auch im Winter, wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie ...........sind deine Blätter!
Podsumowanie zajęć
Ocena uczniów
Zadanie domowe
Naucz się słownictwa związanego ze Świętami Bożego Narodzenia. Dla chętnych podpisz prezenty, skorzystaj ze słowniczka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.