X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23761
Przesłano:

Pojęcie narodu i tożsamości narodowej. Konspekt lekcji z wiedzy o społeczeństwie

Monika Socha
Wiedza o społeczeństwie klasa III
Liceum Ogólnokształcące
Podręcznik: Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

TEMAT: Pojęcie narodu i tożsamości narodowej.

CELE OGÓLNE:
a) poznawcze
Omówienie pojęć naród, czynniki narodowotwórcze
Definiowanie pojęcia tożsamość narodowa
b) kształcące

Omówienie pojęć naród, czynniki narodowotwórcze
Definiowanie pojęcia tożsamość narodowa

c) wychowawcze
Uwrażliwienie uczniów na kształtowanie postaw patriotycznych
Rozbudzenie w uczniach poczucia tożsamości narodowej

CELE OPERACYJNE:
1. POZIOM I- WIADOMOŚCI
A) ZAPAMIĘTYWANIE WIADOMOŚCI

Definiuje pojęcie naród, patriotyzm, tożsamość narodowa
Wymienia czynniki narodowotwórcze

B) ROZUMIENIE WIADOMOŚCI

Ilustruje przykładem poszczególne postawy patriotyczne
Podaje znaczenie symboli narodowych w kształtowaniu postaw patriotycznych

2. POZIOM II- UMIEJĘTNOŚCI
C) STOSOWANIE WIADOMOŚCI W SYTUACJACH TYPOWYCH
Ustala zależność między poczuciem tożsamości narodowej a patriotyzmem
Sporządza portret psychologiczny polskiego patrioty

D) STOSOWANIE WIADOMOŚCI W SYTUACJACH NIETYPOWYCH
Ocenia zagrożenia mogące wynikać z dyskryminacji rasowej i etnicznej
Projektuje spot reklamowy kampanii społecznej przeciwko rasizmowi w Polsce
METODY PRACY: pogadanka, dyskusja, praca z podręcznikiem pod kierunkiem nauczyciela
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
podręcznik
TOK LEKCJI:
1. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO- PORZĄDKOWE (2 MINUTY)
- czynności nauczyciela/ uczniów : sprawdzenie listy obecności, przygotowanie do lekcji
2. REKAPITULACJA WTÓRNA (OGNIWO SPRAWDZAJĄCE STOPIEŃ OPANOWANIA WIADOMOŚCI Z OSTATNICH LEKCJI) (3 MINUTY)
- treści merytoryczne - przypomnienie form społeczeństwa
- utrwalenie pojęcia globalizacja, „macdonaldyzacja
- czynności nauczyciela/ uczniów:
N- dyskusja
U- Jakie wyróżniamy formy społeczeństwa?
U- Czym charakteryzują się poszczególne społeczeństwa?
U- Czym są zjawiska globalizacji i macdonaldyzacji?
- kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności korzystania z posiadanego zasobu wiedzy
3. OGNIWO WIĄŻĄCE (2 MINUTY)
- treści merytoryczne:
Różne zbiorowości społeczne składają się na większą wspólnotę społeczną jaką jest NARÓD
- czynności nauczyciela/ uczniów:
N- pogadanka
U- Jak rozumiecie pojęcie naród?
U- Co ma wpływ na to, że możemy określić się jako naród?
- kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności formułowania własnej opinii z wykorzystaniem posiadanej wiedzy
TOK LEKCJI WŁAŚCIWEJ (OPRACOWANIE NOWYCH TREŚCI) (25 MINUT)
a) - treści merytoryczne:
- definiowanie pojęć naród zgodnie z koncepcją etniczno- kulturową oraz koncepcją polityczną

- czynności nauczyciela/ uczniów:
N- praca z podręcznikiem pod kierunkiem nauczyciela
U- Na podstawie podręcznika spróbujcie dokładnie zdefiniować pojęcie narodu biorąc pod uwagę różne kategorie
- kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności definiowania

b) treści merytoryczne:
- dostrzeganie różnic pomiędzy dwiema koncepcjami narodu

- czynności nauczyciela/ uczniów:
U- Jakie zatem elementy różnią dwie definicje narodu?
- kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności aktywnego uczestnictwa w wymianie zdań
c) - treści merytoryczne:
- definiowanie czynników narodowotwórczych: terytorium, pochodzenie, organizacje polityczne, kultura, symbole narodowe
- czynności nauczyciela/ uczniów:
N- pogadanka
U- Co waszym zdaniem jest charakterystyczne dla narodu, jakie elementy budują naszą narodowość?
- kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności aktywnego uczestnictwa w wymianie zdań

d) - treści merytoryczne:
- wyjaśnienie pojęć świadomość i tożsamość narodowa

- czynności nauczyciela/ uczniów:
N- pogadanka
Czynniki narodowotwórcze możemy podzielić na subiektywne i obiektywne.
U- Co waszym zdaniem może być subiektywnym czynnikiem narodowotwórczym?
- kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia
e) - treści merytoryczne:
- omówienie postaw patriotycznych: patriotyzm, nacjonalizm, kosmopolityzm, ksenofobia, szowinizm, rasizm
- czynności nauczyciela/ uczniów:
N- praca z podręcznikiem pod kierunkiem nauczyciela
U- Spróbujcie określić, w czym, gdzie możemy wyrazić swoją tożsamość narodową?
U- Jakie postawy patriotyczne wyróżniamy?
kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia


5. REKAPITULACJA PIERWOTNA (SPRAWDZENIE STOPNIA OPANOWANIA NOWYCH TREŚCI, WNIOSKI) (7 MINUT)
- treści merytoryczne:
Przypomnienie i podsumowanie najważniejszych zagadnień z lekcji: naród, czynniki narodowotwórcze, świadomość narodowa, tożsamość narodowa
- czynności nauczyciela/ uczniów:
N- pogadanka
U- Czym jest zatem naród?
U- Jakie wyróżniamy czynniki narodowotwórcze?
U- Jakie czynniki budzą poczucie tożsamości narodowej?
- kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności kojarzenia faktów, korzystania z posiadanej wiedzy
6. KONTROLA I OCENA (3 MINUTY)
- czynności nauczyciela:
N- ocenianie aktywności uczniów w dyskusji
- kształtowane umiejętności:
Kształtowanie nawyku aktywnej postawy na lekcjach
7. PRACA DOMOWA (ZADANIE I WYJAŚNIENIE) (3 MINUTY)
- czynności nauczyciela:
U- Wymień 5 cech, jakimi twoim zdaniem powinien charakteryzować się polski patriota.
U- Napisz scenariusz spotu reklamowego kampanii społecznej przeciwko rasizmowi w Polsce. - kształtowane umiejętności:
Kształtowanie umiejętności samodoskonalenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.