X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23743
Przesłano:

Zapraszam Cię na... Pisanie zaproszenia. Scenariusz zajęć z języka polskiego w kl. IV

Scenariusz zajęć z języka polskiego w kl. IV


Temat zajęć: Zapraszam Cię na...

Czas realizacji: 2 godz. lekcyjne

Cele zajęć:

Ogólny:
- doskonalenie umiejętności redagowania zaproszenia.

Szczegółowe:
Uczeń: - zna budowę zaproszenia,
- umie poprawnie zapisać datę, zwroty grzecznościowe, imiona i nazwiska,
- potrafi graficznie rozplanować wszystkie elementy zaproszenia,
- potrafi pracować w grupie.

Metoda pracy: metoda działań praktycznych, pogadanka,

Forma pracy: praca indywidualna, praca w grupie,

Przebieg zajęć:

Część wstępna:
1. Powitanie klasy i podanie celu zajęć.

Część właściwa:
1. Rozdanie i analiza przykładowych zaproszeń przyniesionych przez nauczyciela
- wskazywanie stałych elementów zaproszenia i zapisanie ich w konturze dłoni.

2. Przypomnienie zasad pisowni imion, nazwisk i form grzecznościowych wielka literą, wskazywanie form grzecznościowych w otrzymanych przykładowych zaproszeniach.

3. Zwrócenie uwagi na różne sposoby zapisywania daty (zapisanie na tablicy)

20.03.2014 r.
20 III 2014 r.
20 marca 2014 r.

4. Rozdanie zaproszeń z lukami i uzupełnianie ich przez uczniów.


5. Podział klasy na 3 grupy.

Polecenie: Wykorzystując program Paint zredagujcie zaproszenie na:
I grupa – swoje urodziny
II grupa – przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka
III grupa – dyskotekę szkolną.

6. Odczytanie i omówienie prac, ewentualna poprawa błędów.
7. Wyróżnienie uczniów za najładniejsze i bezbłędnie napisane zaproszenia, pochwała na forum klasy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.