X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23723
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego dla gimnazjum

Programu zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego dla klas I – III gimnazjum

Ogólne założenia programu:
Program przeznaczony jest dla uczniów, którzy powinni opanować podstawowy zasób środków leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych. Trudności z jakimi borykają się uczniowie dotyczą czytania ze zrozumieniem krótkich tekstów, z którymi uczniowie spotykają się na co dzień, reagowania krótszych i dłuższych form wypowiedzi pisemnej, odbioru tekstu słuchanego oraz umiejętności reagowania językowego w codziennych sytuacjach życiowych.
Cel główny:
Wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów poprzez:
•pomoc uczniom słabszym w przyswojeniu podstawowych wiadomości z języka niemieckiego w zakresie treści wymaganych na ocenę dopuszczającą i dostateczną;
•zachęcanie i wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy;
•stworzenie uczniom możliwości wykazania się i poznania swoich mocnych stron;
Cele szczegółowe:
1.Odbiór tekstu słuchanego
Uczeń:
•określa główną myśl tekstu
•określa podstawowy kontekst sytuacyjny
•stwierdza czy tekst zawiera określone informacje
2.Odbiór tekstu czytanego
Uczeń:
•określa główną myśl tekstu
•określa główną myśl fragmentu tekstu
•stwierdza czy tekst zawiera określone informacje
•określa, dlaczego i po co koś napisał tekst
•potrafi określić kontekst sytuacyjny
3.Reagowanie językowe:
Uczeń:
•właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych
•rozpoznaje i poprawnie stosuje podstawowe struktury leksykalno – gramatycznych

4.Uczeń potrafi korzystać ze słowników, orientować się jakie błędy popełnił i samodzielnie poprawić.
Program realizowany jest w formie zajęć pozalekcyjnych i w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów może być korygowany.
Oczekiwane rezultaty
Uczniowie biorący udział w zajęciach wyrównawczych lepiej radzą sobie z nauką języka niemieckiego. W związku z tym zmniejsza się dysproporcja pomiędzy uczniami, chętnie biorą udział w zajęciach i mają mniejsze problemy z opanowaniem treści programowych.
Wyraźnie poprawia się ich poziom umiejętności słuchania, czytania i pisania. Uczniowie lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem różnego rodzaju zadań z języka niemieckiego.
Ewaluacja
Ewaluacja programu zajęć wyrównawczych odbywać się będzie podczas lekcji języka niemieckiego poprzez obserwację zaangażowania dzieci w trakcie zajęć, pozytywną zmianę postaw oraz analizę testów i prac uczniów badających przyrost ich wiedzy.
Efekty
Uczeń po jednym semestrze pracy na zajęciach wyrównawczych z języka niemieckiego lepiej radzą sobie z przyswojeniem materiału, ma mniej jedynek i przede wszystkim zaczyna wierzyć we własne siły.
Uczniowie na pierwszych zajęciach wyrównawczych są zazwyczaj spięci i wycofani, pod koniec roku stają się bardziej kreatywni, zadowoleni z siebie i z tego co osiągnęli. Nauczyciel widząc jak bardzo te zajęcia są potrzebne i jak ich uczestnicy ulegają stopniowej transformacji, odczuwa ogromną satysfakcję z ich prowadzenia. Cieszy go nawet drobny sukces uczniów. Rozwija swój warsztat pracy i ciągle wypróbowuje nowe sposoby przekazywania wiedzy.
Efektem wdrożenia programu zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego jest dostosowanie oferty szkoły do potrzeb uczniów mających trudności w nauce i do oczekiwań rodziców takich uczniów. Rodzice nie obawiają się, że dziecko pozostanie samo ze swoimi problemami lecz wie, iż może liczyć na wsparcie ze strony nauczyciela.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.