X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23719
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka angielskiego (wczesne nauczanie) - Alfabet

Scenariusz lekcji języka angielskiego (wczesne nauczanie)


Poziom: klasa trzecia szkoły podstawowej
Wiek uczniów: 9-10 lat

Temat lekcji: The Alphabet – lekcja utrwalająca

Cele lekcji:
wiadomości: utrwalenie brzmienia liter poznanego już alfabetu angielskiego, przypomnienie pisowni wyrazów zaczynających się na poszczególne litery.
Umiejętności: doskonalenie poprawnej wymowy nazw liter, ćwiczenie sprawnego kojarzenia graficznego zapisu liter z ich wymową.
Wartości ogólne: kształtowanie postawy etycznej rywalizacji

Materiały:
komplet kart ( format A5) przedstawiających poszczególne litery alfabetu
zestawy liter mniejszego formatu, kilka kompletów ( do pracy w grupach)
płyta CD z nagraniem piosenki lub chantu n/t alfabetu
karty obrazkowe(flashcards) prezentujące poznane wcześniej przez dzieci słownictwo dotyczące różnych tematów

Przebieg lekcji:

1. Powitanie

2. Rozgrzewka językowa: dzieci śpiewają piosenkę lub mówią rymowankę, która była ćwiczona podczas prezentacji alfabetu na poprzednich lekcjach.(5 min.)

3. Powtórzenie wymowy liter przy pomocy kart literowych: dzieci metodą łańcuszka kolejno nazywają pokazywane przez nauczyciela litery. W razie, gdy dziecko nie pamięta poprawnej wymowy, nauczyciel prosi następną osobę o wymówienie nazwy litery. Jeśli więcej niż jedna osoba z kolei nie pamięta porawnej wymowy, nauczyciel zapisuje tę literę na tablicy. Po ukończeniu ćwiczenia uczniowie chórem kilkakrotnie powtarzają za nauczycielem litery zapisane na tablicy. (5-7 min.)

4. Gra zespołowa: nauczyciel dzieli ucznów na dwie grupy. Dzieci stają jedno za drugim w dwóch rzędach przodem do nauczyciela (rzędy rywalizują ze sobą). Nauczyciel trzyma kartę literową wysoko w górze tak, żeby mogły ją widzieć też dzieci z końca rzędu. Konkurencja polega na tym, żeby jak najszybciej podać nazwę litery. Odpowiedzi mogą udzielać tylko dzieci stojące najbliżej nauczyciela tj. na początku rzędów. Dziecko, które pierwsze poda poprawną nazwę litery, może usiąść. Na jego miejsce wchodzi kolejne z rzędu dziecko. Nauczyciel pokazuje kolejne karty. Gra trwa dopóki nie usiądą wszystkie dzieci. Wygrywa drużyna, która ukończy konkurencję jako pierwsza. ( 5-7 min.)

5. Praca w grupach: nauczyciel dzieli uczniów na 4-osobowe grupy. Każda z grup otrzymuje zestaw kart literowych mniejszego formatu (cały alfabet). Nauczyciel przyczepia do tablicy kartę obrazkową przedstawiającą znane dzieciom pojęcia. Ich zadaniem jest jak najszybciej ułożyć dany wyraz z liter, które mają w swoim zestawie. Po ułożeniu wyrazu dzieci sygnalizują wykonanie zadania mówiąc np. Ready! lub Finished!. Grupa, która wykona to jako pierwsza otrzymuje punkt.
Ważne, aby wyrazy zawierały jak najwięcej liter, których wymowę zazwyczaj trudno dzieciom zapamiętać tj.: W, Y, G, H, J, E, R lub tych, które znalazły się na tablicy w ćwiczeniu nr 3. Najbardziej przydają się wyrazy takie jak: yellow, jam, monkey, white, three, juice, elephant, grey, green, car, two, honey, cheese. Po ukończeniu zadania przez wszystkie grupy uczniowie chórem przeliterowują każdy wyraz. Powinien on być zapisany także na tablicy. (do 10 min.)

6. Pojedynek w parach: nauczyciel umieszcza na tablicy karty obrazkowe przedstawiające wyrazy zaczynające się na kolejne litery alfabetu. Powinna być uwzględniona każda litera. Można użyć gotowego plakatu. Przy każdym wyrazie powinna znaleźć się jego początkowa litera. Można wykorzystać wyrazy oznaczające kolory lub liczby. W każdym pojedynku bierze udział dwoje dzieci. Nauczyciel wymawia nazwę jakiejś litery a gracze jak najszybciej odnajdują i podają odpowiedni - zaczynający się na nią wyraz (chodzi wyłącznie o wyrazy z tablicy). Osoba, która odpowie jako pierwsza, zdobywa punkt. Najlepiej, jeśli na jedną parę przypadają nie więcej niż trzy podejścia. Wtedy może wziąć udział większa liczba uczniów. Łatwo też szybko wyłonić zwycięzcę. (5 min.)

7. Nazwij pierwszą literę – pojedynek w parach: tym razem nauczyciel pokazuje uczniom jedną kartę obrazkową a zadaniem uczniów jest podać poprawną nazwę jego pierwszej litery. (5 min.)

Podziękowanie , pochwała i pożegnanie klasy.

Uwaga: przy odrobinie wprawy uda się wykonać wszystkie ćwiczenia. Jednak można opcjonalnie wykorzystać 6 lub 7 ćwiczenie albo dostosować czas trwania pozostałych do warunków klasy.

Przygotowała: Magdalena Rogala
Szkoła Podstawowa w Komorowie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.