X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23632
Przesłano:
Dział: Świetlica

Projekt edukacyjny "Co piszczy w trawie? Świat przyrody pod lupą"

PROJEKT EDUKACYJNY
CO PISZCZY W TRAWIE? ŚWIAT PRZYRODY POD LUPĄ


1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Projekt edukacyjny „Co piszczy w trawie? Świat przyrody pod lupą” opracowałam na potrzeby świetlicy szkolnej. Moim priorytetem jest poszukiwanie nowych i ciekawych form urozmaicania dzieciom spędzania czasu wolnego. W trakcie codziennej pracy z dziećmi
w młodszym wieku szkolnym, zaobserwowałam niezwykłą ciekawość młodego człowieka na temat otaczającego go świata oraz chęć uczenia się nowych rzeczy. Świetlica szkolna jest bardzo dobrym miejscem do zaspokajania potrzeb rozwojowych oraz rozwijania własnych zainteresowań. Jednak, aby to miejsce było dla dzieci atrakcyjne, należy uczniom przedstawić interesującą alternatywę spędzania czasu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom moich podopiecznych, postanowiłam opracować projekt, poruszający tematykę bogatego świata roślin i zwierząt z całego świata. Oparty on został na teorii inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera. Według twórcy tej teorii inteligencja nie sprowadza się tylko do jednej zdolności. Wręcz przeciwnie: profesor Gardner wyróżnia ich osiem: inteligencję językową, matematyczno – logiczną, muzyczną, kinestetyczną, przestrzenną, interpersonalną, intrapersonalną oraz przyrodniczą. Zaplanowanie i prowadzenie zajęć na postawie teorii inteligencji wielorakiej pozwoli na rozwijanie wszelkich kompetencji oraz zdolności u dzieci. Uczniowi emogą liczyć na udział w zajęciach o charakterze edukacyjnym, plastycznych, plastyczno – technicznych. W trakcie ich trwania dzieci poznają fascynujące fakty na temat świata fauny i flory całej kuli ziemskiej oraz ciekawostek, jakie on kryje. Dowiedzą się również jak wyglądała przyroda w czasach prehistorycznych. Nauczą się rysować poszczególne zwierzęta oraz wykonywać rzeźby z różnych materiałów. Ponadto przewiduję organizację zajęć logicznych, muzycznych, ruchowych oraz integracyjnych, podczas których uczniowie będą brali udział w ciekawych zabawach, nauczą się śpiewać piosenki, korzystać
z prostych instrumentów oraz naśladować zwierzęta. Projekt będzie realizowany przez cały rok szkolny, w wymiarze jednych zajęć w tygodniu. Tematyka zajęć została dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci i rozplanowana w dziesięciu blokach tematycznych, z podziałem na poszczególne miesiące. Zajęcia realizowane w ramach projektu będą odbywały się
w atmosferze zabawy oraz na zasadzie dobrowolności uczestnictwa. W ciągu każdego miesiąca skupimy się na faunie i florze konkretnego kontynentu lub środowiska. Uczniowie będą na bieżąco informowani o temacie kolejnych zajęć. Dzięki temu dzieci będą mogły samodzielnie zgromadzić pewne informacje i podzielić się swoją wiedzą z innymi. Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie będą mieli możliwość umieszczania na mapie świata znaczków symbolizujących gatunki roślin i zwierząt charakterystycznych dla danych krain geograficznych. W ten sposób nabędą oraz utrwalą umiejętność korzystania z mapy oraz lokalizowania na niej konkretnych miejsc. Dzięki wyeksponowaniu mapy projektu w świetlicy szkolnej, każde dziecko będzie miało możliwość poznania, jakie gatunki roślin
i zwierząt żyją na Ziemi.

2. CELE PROJEKTU:
Głównym celem projektu edukacyjnego „Co piszczy w trawie? Świat przyrody pod lupą” jest zapewnienie dzieciom aktywnego, twórczego oraz wartościowego spędzania czasu wolnego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- Uczeń potrafi korzystać z mapy,
- Uczeń potrafi wymienić wszystkie kontynenty i zlokalizować je na mapie świata,
- Uczeń wie, że świat jest podzielony na strefy klimatyczne,
- Uczeń rozumie, że każde środowisko i strefa klimatyczna różni się od siebie bogactwem fauny i flory,
- Uczeń zna podstawowe informacje dotyczące poszczególnych krain geograficznych oraz stref klimatycznych,
- Uczeń potrafi przyporządkować charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt do konkretnej krainy geograficznej,
- Uczeń rozumie wagę dbania o środowisko naturalne roślin i zwierząt,
- Uczeń wie, czym są gatunki zagrożone,
- Uczeń wie jak umiejętnie spędzać czas wolny,
- Uczeń rozwija swoje zainteresowania,
- Uczeń rozwija zdolności twórcze,
- Uczeń kształtuje spostrzegawczość oraz umiejętność logicznego myślenia,
- Uczeń wykazuje postawę aktywną podczas zajęć,
- Uczeń poszukuje ciekawostek o otaczającym go świecie na własną rękę

3. METODY I FORMY PRACY:

Świetlica szkolna jako wewnątrzszkolna placówka opiekuńczo – wychowawcza ma za zadanie wspomagać pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych oraz zabiegów terapeutycznych. Pozwala ona dzieciom na odpoczynek oraz ciekawe spędzanie czasu. Jednak, aby zajęcia prowadzone przez wychowawców świetlicy były dla dzieci atrakcyjne, stosowane metody i formy pracy muszą aktywizować i pobudzać do działania. W ten sposób uczymy młodego człowieka, że wiedza nie musi być podawana przez osobę dorosłą w postaci rodzica bądź nauczyciela. Wręcz przeciwnie. Dziecko samo może nauczyć się poszukiwania informacji, zaspokajających ich ogromną potrzebę poznania.
METODY PRACY:
1. Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowe)
- Klasyczna metoda problemowa,
- Metoda przypadków,
- Metoda sytuacyjna,
- Giełda pomysłów,
- Gry dydaktyczne
2. Metody asymilacji wiedzy (podające)
- Pogadanka,
- Opis,
- Opowiadanie,
- Praca z książką
3. Metody waloryzacyjne
- Impresyjna,
- Ekspresyjna
4. Metody praktyczne
- Metody realizacji zadań wytwórczych

FORMY PRACY:
- Indywidualna,
- Grupowa,
- Zbiorowa

4. TEMATYKA ZAJĘĆ:

WRZESIEŃ – Prehistoryczna podróż do przeszłości
1. Prehistoryczna roślinność – jaka była?
2. Wędrówki dinozaurów – dlaczego wielkie gady wyginęły?
3. Czy dinozaury umiały pływać? Tajemnice prehistorycznego oceanu.
4. Pierwotne ssaki – następcy wielkich gadów.

PAŹDZIERNIK – Podróż po Europie
1. Lotnicy Dalekiej Północy – ptasie wędrówki.
2. Mieszkańcy stepu – życie na półpustynni.
3. Z wizytą w wybranych parkach narodowych Polski – co możemy tam zobaczyć?
4. Gdzie rosną drzewka oliwne? Roślinność śródziemnomorska.

LISTOPAD – Orientalna Azja
1. Arktyczna tundra – życie na Dalekiej Północy.
2. Malowniczy krajobraz tajgi – co możemy spotkać w lasach borealnych?
3. Duże śpiochy – niezwykli mieszkańcy Chin.
4. Wycieczka w Himalaje – fauna i flora wysokogórska.

GRUDZIEŃ – Na Biegunie Północnym i Południowym
1. Mieszkańcy lodowego królestwa – czy na Biegunie Północnym istnieje życie?
2. Antarktyda – lodowa pustynia.
3. Pingwin cesarski – symbol Bieguna Południowego.
4. Mieszkańcy Oceanu Południowego – życie w wodach Antarktydy.

STYCZEŃ – Życie w Australii
1. Od pustyni po las monsunowy - różnorodność flory kontynentu australijskiego.
2. Skąd pochodzą papużki faliste? Przegląd papug australijskich.
3. Kangury, koala i dziobaki – wizytówki Australii.
4. Czy w Tasmanii naprawdę mieszkał diabeł? Charakterystyka nieistniejącego już gatunku.

LUTY- Galopem przez Północną Amerykę
1. Hawaje – w krainie kwiatów.
2. Jakie zwierzęta i rośliny możemy zobaczyć w Parku Yellowstone?
3. Niedźwiedź grizli – groźny mieszkaniec Gór Skalistych.
4. Śladami psich zaprzęgów – jak radzą sobie zwierzęta na Alasce?

MARZEC – Witamy w Ameryce Południowej
1. Zielone płuca świata – roślinność Amazonii.
2. Piranie i inni mieszkańcy dorzecza Amazonki.
3. Owady i ptaki tropikalnego lasu deszczowego.
4. Co pełza, biega i skacze? Bogactwo gatunkowe Amazonii.

KWIECIEŃ – Z wizytą w Afryce
1. Niezwykli mieszkańcy pustyni – jak przeżyć na Saharze?
2. Sawanna – królestwo lwa.
3. W kongijskiej dżungli – bogactwo lasu równikowego.
4. Madagaskar – ojczyzna lemurów.
MAJ – W ciepłych wodach oceanów tropikalnych
1. Rafa koralowa – różnorodność fauny i flory.
2. Stworzenia głębinowe – życie w ciemnościach oceanu.
3. Fauna lasów namorzynowych – jak zwierzęta radzą sobie w niesprzyjających warunkach?
4. Olbrzymy z Galapagos – ciekawe życie gadów.

CZERWIEC – Podsumowanie projektu
- Wspólne przypomnienie wszystkich miejsc zaznaczonych na mapie świata.
- Zorganizowanie konkursu wiedzy podsumowującego projekt „Co piszczy
w trawie? Świat przyrody pod lupą”.

5. LITERATURA
- Gardner H. – Inteligencje wielorakie.
- Twist C. - Pochodzenie życia.
- Ciekawe dlaczego. Księga zwierząt – praca zbiorowa.
- Michalak A., Szarf M. – Dlaczego...Odpowiedzi na pozornie łatwe pytania.
- Encyklopedia Dziennika dla dzieci.
- Bertino A., Valla F. – Rok z niedźwiedziem i innymi zwierzętami z lasu.
- Pledger M. – Głosy przyrody. Tropikalne puszcze.
- Kotecka M. – Moja pierwsza encyklopedia zwierząt.Opracowanie: Natalia Bremer
Wychowawca świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.