X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23523
Przesłano:

Czy ideologia Nowego Wychowania mogłaby stać się obowiązującą doktryna we współczesnej Polsce?

Nowe Wychowanie to prąd w pedagogice, który powstał pod koniec XIX wieku. Główne postulaty tego kierunku mówiły o przemianach w sposobie przekazywania wiedzy i sprawowania opieki nad dziećmi w oparciu o wiadomości psychologiczne, indywidualizację procesu nauczania, rozwijanie uczuć, zainteresowań i talentów dzieci. Kładł on również nacisk na ekspresję w wychowaniu, intuicję w poznawaniu, rezygnację ze schematyzmu oraz zdobywanie wiedzy oparte na osobistym doświadczeniu.
Współczesna polska dydaktyka z pewnością różni się od tej stosowanej na przełomie XIX i XX wieku, jednak nie odrzuca wszystkich postulatów głoszonych przez twórców Nowego Wychowania. Powszechnie stosowana jest zasada aktywizowania dzieci i młodzieży w procesie nauczania. Nacisk kładziony jest na indywidualizację procesu nauczania, która jest realizowana poprzez pracę z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym szczególne problemy edukacyjne. Ważnym zadaniem nauczyciela jest odpowiednia motywacja w obu grupach uczniów. Znajomość motywacyjnych uwarunkowań uczenia się i różnic w motywacji jest jednym z warunków właściwego organizowania procesu kształcenia. We współczesnym systemie dydaktycznym zakłada się jednak, że uczniowie powinni przyswajać sobie podstawy wiedzy, jak również zdobywać określone umiejętności w trakcie działań organizowanych przez nauczyciela. Dydaktyka podkreśla również celowość nauczania w klasach początkowych. Obecny system edukacyjny w Polsce podkreśla potrzebę stosowania różnych form organizacyjnych. Ważne jest nauczanie indywidualne, jednak często stosuję się również nauczanie grupowe.
We współczesnym polskim systemie ważna jest indywidualność, tożsamość ucznia oraz wychowanie kulturalne. Zdarza się jednak, że wymogi organizacyjne i programowe, takie jak konieczność realizacji podstawy programowej i udokumentowania jej zmniejsza swobodę nauczyciela w realizacji własnych metod. Postulaty Nowego Wychowania mogą stać się jednak dla pedagogów inspiracją do tworzenia autorskich programów nauczania oraz stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.