X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23393
Przesłano:

Dziecko z podejrzeniem dysleksji w szkole

Uczeń kl. I gimnazjum z podejrzeniem dysleksji.
Opis problemu: uczeń od początku roku szkolnego miał trudności w nauce z większości przedmiotów, głównie z: j. polskiego, historii, geografii.
Główne objawy:
- trudności w czytaniu,
- zaburzony poziom graficzny pisma,
- trudności w pisaniu z pamięci i ze słuchu,
- zaburzona orientacja przestrzenna,
- wielość błędów ortograficznych w piśmie,
- obniżona sprawność manualna.
Kolejne etapy postępowania:
1. Zaobserwowanie ww. trudności przez polonistę gł. na j. polskim.
2. Zgłoszenie problemów ucznia przez wychowawcę pedagogowi szkolnemu.
3. Rozmowa z rodzicami. Podczas wywiadu pedagoga z rodzicami uzyskano informację że uczeń do tej pory nie był diagnozowany i nie posiada opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zdaniem rodziców problemy w nauce w szkole podstawowej były, w gimnazjum się nasiliły. Dodatkowo, z wywiadu z rodzicami wyniknęło, że uczeń nie choruje przewlekle, ma dobry wzrok i słuch, ale w rodzinie były przypadki dysleksji.
4. Zasugerowanie rodzicom wizyty z synem w poradni psychologiczno – pedagogicznej, celem wykonania badań psychologiczno - pedagogicznych i uzyskania opinii, będącej podstawą do zaplanowania i zorganizowania zajęć specjalistycznych dla syna w szkole.
5. Do czasu wykonania badań zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole podjął decyzję o objęciu ucznia pomocą psycholog. - pedag. i zapisaniu go na zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i zajęcia z pedagogiem szkolnym, celem doskonalenia zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych.
6. Poinformowanie rodziców ucznia o możliwości zorganizowaniu dla niego zajęć w szkole i wyrażenie przez nich pisemnej zgody na zajęcia.
7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z grupy ryzyka dysleksji przez nauczycieli na poszczególnych przedmiotach (dobór metod pracy i sposobu sprawdzania wiedzy).
8. Po uzyskaniu opinii pp. o tym, że uczeń znajduje się w grupie ryzyka dysleksji (ponowne badanie pod kątem diagnozy dysleksji – pod koniec II klasy gimnazjum) zapisanie ucznia na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole.
9. Poinformowanie rodziców ucznia o decyzji dotyczącej zorganizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkole – pisemna zgoda rodziców.
10. Po semestrze nauki w gimnazjum i zajęciach dodatkowych dokonano ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (czyli oceny jej efektywności).
11. Zaplanowanie kontynuowania zajęć dodatkowych dla ucznia na kolejny semestr roku szkolnego, przy ścisłej współpracy z rodzicami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.