X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23487
Przesłano:
Dział: Języki obce

Opis osoby (Describing people) - konspekt klasa V

Konspekt lekcji języka angielskiego w klasie V

Temat lekcji: Opis osoby (Describing people)
Czas trwania: 45 min.
Data: 14.05.2014

Cel główny:
● Utrwalenie i poszerzenie słownictwa - przymiotniki.
● Utrwalenie konstrukcji zdań z czasownikami mieć i być.

Cele operacyjne:
Po skończonych zajęciach uczeń potrafi:
- rozpoznać przymiotnik opisujący cechę wyglądu i cechę osobowości człowieka,
- rozróżnić czasowniki mieć i być,
- budować zdania z w/w czasownikami,
- opisać osobę,
- rozumie opis i rozpoznaje osoby ze zdjęcia lub z grupy,
- uzupełnić tekst z lukami,
- aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej,

Metody: metoda komunikacyjna, praktyczna.

Techniki pracy: grupowanie zwrotów, zagadka/rozsypanka wyrazowa, opis obrazka, uzupełnianie luk.

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa.

Materiały pomocnicze: podręcznik – wyd. Macmillan 2014, Repetytorium Szóstoklasisty, karty wyrazowe - przymiotniki, kart A4 - rozsypanki wyrazowe dla 4 grup, rzutnik, komputer, zdjęcia postaci, tekst z lukami.

Główne słownictwo: tall, short, slim, fat, plump, straight, pretty, fair, worried, pleased, nervous, excited, annoyed, relaxed, angry, bored, tired, young, old.


Przebieg lekcji:

1. Rozgrzewka językowa.
- Przywitanie uczniów, swobodna rozmowa na temat pogody i samopoczucia.
2. Część główna.
- Prezentacja przymiotników za pomocą kart wyrazowych, wspólne ćwiczenie czytania i wymowy, przypomnienie znaczeń, podanie znaczeń nowych określeń,
- Podział słownictwa na dwie grupy: Przymiotniki opisujące wygląd / Przymiotniki opisujące osobowość - uczniowie na tablicy grupują karty wyrazowe pod nazwami określającymi grupy: Personality and Mood (osobowość i nastrój), Appearance (wygląd) .
- Nauczyciel opisuje jednego z uczniów - grupa podaje imię opisywanego ucznia.
- Nauczyciel wyświetla przykładowe zdania z celowo popełnionymi błędami, które są elementem opisu osoby - grupa wspólnie dokonuje korekty na podstawie ćwiczenia przypomina i utrwala zasady stosowania czasowników być i mieć - po zakończeniu korekty nauczyciel przedstawia fotografię osoby, której dotyczył opis.
- Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy - podział dokonany losowo (patyczki z imionami)
Grupy otrzymują kartki z rozsypankami wyrazowymi, które należy uporządkować w poprawne zdania. Nauczyciel wyświetla zdjęcie czterech postaci, grupy od
czytują ułożone opisy i dobierają do niego postać ze zdjęcia. Nauczyciel lub inni uczniowie korygują ewentualne błędy w stworzonych opisach.
- Uczniowie w grupach układają opis jednej osoby z innej dowolnie wybranej grupy, prezentują opis wspólnie, uzupełniają się - osoba opisywana podnosi rękę do góry.

3. Utrwalenie, podsumowanie.
- Nauczyciel wyświetla tekst z lukami, który dotyczy klasy (krótkie przygodowe opowiadanie o klasie z wykorzystaniem imion uczniów, powtarzanych struktur i przymiotników), uczeń którego imię występuje w tekście musi uzupełnić luki związane z jego osobą.
- Uczniowie samodzielnie uzupełniają ćwiczenia ze str. 33/ 1, 2.
- Zadanie pracy domowej – ćw.4/33
- Ewaluacja.

Opracowała: mgr Sylwia Paczkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.