X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23458
Przesłano:
Dział: Języki obce

Stopniowanie przymiotników - scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie II SP

Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie II szkoły podstawowej
Prowadzący: Patrycja Djabin
Temat lekcji: Big- bigger- the biggest
Cele:
W trakcie lekcji uczeń:
- pozna i będzie ćwiczył stopniowanie prostych, jednosylabowych przymiotników,
- pozna nowe słownictwo,
- utrwali nazwy kolorów,
- utrwali konstrukcję zdaniową: „There is.../There are...
- pozna nową piosenkę: „We are the crazy chickens”,
- będzie rozumiał i reagował na zwroty codziennej komunikacji w klasie.
Metody i techniki pracy:
- słuchanie nagrań, wskazywanie i powtarzanie zwrotów,
- śpiewanie (piosenka edukacyjna),
- czytanie,
- pisanie po śladzie,
- rysowanie i kolorowanie,
- zabawa w głuchy telefon,
- reagowanie na zwroty codziennej komunikacji w klasie.
Pomoce dydaktyczne:
- podręcznik,
- zeszyt ćwiczeń,
- płyta CD,
- przedmioty różniące się wielkością,
- karty obrazkowe.


Tok lekcji:
1.Powitanie
2. Sprawdzenie i ocena pracy domowej.
3. Zapisanie tematu lekcji na tablicy: Big – bigger – the biggest.
4. Rozgrzewka językowa: N: How are you, today? Do you remember these animals? (nauczyciel pokazuje obrazki ze zwierzętami). Uczniowie podają nazwy zwierząt. Wskazując na jedno ze zwierząt nauczyciel pyta: What do you think about this animal? Is it big or small? Uczniowie odpowiadają.
5. Prezentacja materiału: N. pokazuje piłkę: Do you know this thing? Uczniowie odpowiadają.
N. przedstawia trzy przedmioty różniące się wielkością i określa je akcentując przymiotniki: This ball is big, this one is bigger, and this one is the biggest!
Nauczyciel zaprasza na środek sali troje dzieci różnego wzrostu, mówiąc: N: Jacek is tall, Adam is taller and Grześ is the tallest.
Nauczyciel umieszcza na tablicy karty obrazkowe, na których znajdują się przedmioty różnej jakości i mówi: This pen is good, this pen is better, this pen is the best!
Nauczyciel wykonuje na tablicy rysunki przedstawiające: trzy piłki, trzy ludziki, trzy ołówki (różnych rozmiarów i jakości), a następnie podpisuje obrazki przymiotnikami w stopniu równym, wyższym i najwyższym. Nauczyciel wskazuje na kolejne wyrazy na tablicy i prosi uczniów i ich przeliterowanie: Can you spell this word? Chętni uczniowie literują przymiotniki.
Nauczyciel prosi uczniów o zapisanie tematu oraz podanych przymiotników do zeszytu.
N: Open your books at page 28. What animals can you see in the picture?
Uczniowie odpowiadają, podając nazwy zwierząt oraz stosując konstrukcje „There is.../There are....”
N: Look at the picture again, listen, point and repeat. Uczniowie słuchają nagrania, wskazują na obrazki i powtarzają zdania.
6. Aktywizacja i utrwalenie materiału: -pytania i odpowiedzi: Nauczyciel włącza nagranie ponownie. Zatrzymuje taśmę po każdej sekwencji, a następnie pyta o zwierzątka, które charakteryzują się daną cechą: Which cow is the biggest? U: The black-and-white cow is the biggest.
N: Which horse is tall?/ Which chicken is better? –uczniowie odpowiadają.
-zabawa w “głuchy telefon”: uczniowie stają w dwóch szeregach, nauczyciel ostatniemu zawodnikowi z grupy mówi zdanie, np.: The white cow is bigger./ The white chicken is best. Uczniowie przekazują sobie zdanie szeptem, a pierwsza osoba z drużyny, wypowiada je głośno. Drużyna, która przekazała hasło bezbłędnie zdobywa punkt. Jeśli obie drużyny przekazały hasła poprawnie, wygrywa ta, która przekazała swoje hasło szybciej.
-nauka nowej piosenki: nauczyciel zaprasza uczniów do nauki nowej piosenki. Czyta kolejne wersy piosenki, sprawdzając stopień ich zrozumienia przez uczniów. W razie potrzeby wyjaśnia znaczenie słów. Uczniowie powtarzają kolejne wersy piosenki za nauczycielem, ćwicząc umiejętność czytania. Następnie uczniowie śpiewają piosenkę.
7. Podsumowanie lekcji: N: Open your books at page 33! Write, read and draw. Nauczyciel prosi aby uczniowie poprawili po śladzie podane przymiotniki, przeczytali je, a następnie dorysowali odpowiednie obrazki.
N: What’s in your picture? Uczniowie mówią o tym , co narysowali.
Nauczyciel zadaje pracę domową w zeszycie ćwiczeń: N: Homework- p. 58, ex.1.
Nauczyciel chwali uczniów za pracę na lekcji. Mówi też, że na dzisiejszej lekcji dzieci:
- nauczyły się mówić, że coś jest: duże – większe – największe. Albo: dobre – lepsze – najlepsze (dzieci podają przykłady z lekcji)
- poznały nowe słowa ( uczniowie podają przykłady)
- powtórzyły nazwy niektórych zwierząt i kolorów
- poćwiczyły czytanie, pisanie i literowanie wyrazów angielskich
- poznały nową piosenkę: „We are crazy chickens”.
N: Thank you for the lesson and goodbye!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.