X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23156
Przesłano:

Popyt i podaż na rynku usług transportowych - konspekt z przedmiotu Transport i spedycja

Scenariusz lekcji
Przedmiot: Transport i Spedycja
Klasa: II Technikum Logistyczne
Temat: Popyt i podaż na rynku usług transportowych
Data: 28.03.2014 r.
Rodzaj i czas zajęć: lekcja trwająca 45 minut
Cel główny:
Cele szczegółowe:
Uczeń
• Określenie rynku i dóbr rynkowych
• Czym jest usługa transportowa
• Pojęcie popytu i podaży
• Pojęcie w kontekście rynku „DOBRO”
• Podział „DOBRA” komplementarne, substytucyjne
• Czynniki kształtujące popyt i podaż na rynku usług transportowych
• Rynek sprzedawcy, rynek nabywcy
• Gałęzie transportu na rynku usług transportowych kształtujące popyt

Środki dydaktyczne: podręcznik Transport i Spedycja wyd. Biblioteka Logistyka,
Transport i Spedycja wyd. Diffin, karta pracy z zadaniami przygotowanymi przez nauczyciela,
Metody: pogadanka, ćwiczenia z elementami nauczania problemowego

I. Czynności organizacyjne:
Przywitanie klasy, sprawdzenie listy obecności i zanotowanie frekwencji w dzienniku
II. Powtórzenie wiadomości i umiejętności z lekcji poprzedniej, i przypomnienie o pracy klasowej
III. Opracowanie tematu zajęć:
1. Podyktowanie tematu uczniom, zapis w dzienniku i na tablicy.
2. Nauczyciel kieruje pytania do uczniów dotyczące popytu i podaży, czym jest dla nich rynek usług transportowych, czym jest rynek sprzedawcy i nabywcy, uczniowie wymieniają gałęzie transportu oraz czynniki jakie mogą wpływać na zróżnicowanie usługi.

3. Uczniowie zapisują w zeszytach krótką notatkę podyktowaną przez nauczyciela:
Czym jest popyt i podaż, czym jest „DOBRO” w kontekście rynku, podział „ DOBRA” ( komplementarne, substytucyjne), czynniki kształtujące popyt w transporcie kolejowym, samochodowym, lotniczy, wodny śródlądowy,
4. Uczniowie otrzymują ksero do omówienia na lekcji wraz z nauczycielem
IV. Zakończenie lekcji :Uczniowie otrzymują prace domową referat do napisania
- Temat do napisania :Scharakteryzuj czynniki kształtujące popyt i podaż na rynku usług transportowych w transporcie morskim
V. Rekapitulacja: podsumowanie najważniejszych wiadomości dotyczących popytu i podaży na rynku usług transportowych
VI. Zakończenie lekcji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.