X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22964
Przesłano:
Dział: Języki obce

Elementy krajobrazu - wprowadzenie nowego słownictwa - scenariusz zajęć z języka angielskiego dla klasy V szkoły podstawowej

1.Klasa: V

2.Temat: Elementy krajobrazu – wprowadzenie nowego słownictwa.

3.Podstawa programowa: znajomość środków językowych - uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych; uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu.

4.Cele szczegółowe:
a)uczeń zna wymowę i pisownię wyrazów określających elementy krajobrazu: cliffs, woods, island, field, sea, beach, mountain, valley, hill, waterfall, lake, river.

5.Cele sformułowane w języku ucznia:
a)będziesz potrafiła nazwać i poprawnie zapisać elementy krajobrazu.

6.Cel wychowawczy:
a)wdrażanie do aktywnego udziału w lekcji
b)budowanie motywacji do nauki języka angielskiego.

7.Słownictwo: cliffs, woods, island, field, sea, beach, mountain, valley, hill, waterfall, lake, river.

8.Pomoce dydaktyczne: podręcznik i zeszyt ćwiczeń: „Steps in English 2”, karty obrazkowe przedstawiające elementy krajobrazu, tablica interaktywna, drewniane patyczki.

9.Metody:
a)naturalna
b)komunikacyjna
c)audiolingwalna
d)aktywne.

10.Zasady nauczania:
a)samodzielności
b)przystępności
c)efektywności.

11.Formy pracy:
a)praca indywidualna
b)praca grupowa.

12.Przebieg zajęć:

I. Wprowadzenie:

1.Przywitanie.
2.Przedstawienie uczniom tematu oraz celów lekcji w ich języku.

II. Prezentacja:

1.Nauczyciel prezentuje uczniom nowe słownictwo związane z przyrodą za pomocą kart obrazkowych – uczniowie chóralnie i indywidualnie powtarzają nowe słowa za nauczycielem.
2.Ćwiczenie interaktywne - nauczyciel prezentuje na tablicy multimedialnej wyrazy określające poszczególne karty obrazkowe. Zadaniem poszczególnych uczniów jest dopasować wyraz do odpowiedniego obrazka, odczytać wyraz i przetłumaczyć go na język polski.
3.Praca uczniów z podręcznikiem i tablicą interaktywną:
- wykonanie ćwiczenia 1 na stronie 59 – zadaniem uczniów jest uzupełnić luki w wyrazach. Po wykonaniu ćwiczenia nauczyciel sprawdza poprawność jego wykonania za pomocą nagrania na tablicy interaktywnej
- wykonanie ćwiczenia 2 na stronie 59 – uczniowie dwukrotnie słuchają nagrania z tablicy interaktywnej i określają, o którym obrazku mówi Ben.

III. Praktyka:

1.Praca uczniów z podręcznikiem:
- wykonanie ćwiczenia 3 na stronie 59 – wybrany uczeń odczytuje polecenie. Zadaniem uczniów jest przyjrzeć się obrazkom A i B, samodzielnie uzupełnić luki w zdaniach, następnie dopasować zdania do obrazka A lub B. Przed rozpoczęciem zadania, uczniowie są poinformowani przez nauczyciela o ilości czasu przeznaczonego na to ćwiczenie, czas jest widoczny na tablicy multimedialnej – klepsydra. Po wykonaniu zadania, nauczyciel sprawdza jego poprawność.
- wykonanie ćwiczenia 4 na stronie 59 – uczniowie wybierają poprawną odpowiedź.
2.Praca uczniów z zeszytem ćwiczeń:
- wykonanie ćwiczenia 1 na stronie 48 – zadaniem uczniów jest odszyfrować wyrazy, następnie dopasować je do obrazków. Po wykonaniu zadania uczniowie dokonują oceny koleżeńskiej.

IV. Ewaluacja i podsumowanie:

1.Praca z tablicą interaktywną i zeszytem ćwiczeń:
- wykonanie ćwiczenia 4 na stronie 48 – uczniowie dwukrotnie słuchają nagrania prezentowanego na tablicy multimedialnej i zapisują słowa, które usłyszą. Po wykonaniu zadania, nauczyciel sprawdza jego poprawność
- gra dydaktyczna na tablicy multimedialnej – nauczyciel dzieli grupę na 2 zespoły. Poszczególne osoby z zespołów układają z liter poznane na lekcji elementy krajobrazu. Drużyna, która uzyska lepszy wynik wygrywa.
2.Zadanie pracy domowej – zadanie 2, 3 i 5 strona 48 w zeszycie ćwiczeń oraz utrwalenie pisowni i wymowy poznanego na lekcji słownictwa.
3.Podsumowanie lekcji – nauczyciel prezentuje uczniom walizkę i kosz na tablicy. Obok walizki widnieje napis „Co zabieram ze sobą?” (tu uczeń wpisuje to, co wyniósł z zajęć, co do niego szczególnie przemówiło, co mu się spodobało). Obok kosza widnieje napis „Co mi się nie przyda?”. Powyższe rysunki uczniowie wypełniają krótkimi zdaniami lub kluczowymi słowami zapisanymi na karteczkach.
4.Podsumowanie pracy uczniów – wystawienie oceny za pracę na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.