X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22952
Przesłano:
Dział: Języki obce

Brytyjska scena muzyczna (British music scene - listening comprehension). Konspekt lekcji języka angielskiego

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Nauczyciel: Eliza Tarnawa-Szwajkosz
Data: 17 listopada 2011
Klasa: 1a, grupa 14 osób
Poziom: średniozaawansowany
Podręcznik: Matura Success, intermediate, wydawnictwo LONGMAN
Temat: Brytyjska scena muzyczna (British music scene – listening comprehension)
Cele ogólne:
1) kształcenie sprawności rozumienia ze słuchu w celu rozumienia ogólnego sensu
2) kształcenie sprawności rozumienia tekstu pisanego w celu wskazania określonych informacji
3) kształcenie sprawności mówienia
4) zapoznanie uczniów z faktami na temat przemysłu muzycznego w Wielkiej Brytanii oraz głównych nurtów w muzyce angielskiej
Cele szczegółowe: ,
1) uczeń potrafi rozróżnić poszczególne części tekstu,
2) uczeń potrafi stwierdzić, czy zdania dotyczącego tekstu słuchanego są zgodne z prawdą, czy nie
3) uczeń potrafi dokonać analizy i interpretacji tekstu pisanego
4) uczeń zna słownictwo dotyczące muzyki oraz przemysłu muzycznego,
5) uczeń potrafi sformułować opinie na zadany temat
6) uczeń potrafi określić i nazwać swoje uczucia dotyczące poszczególnych rodzajów muzyki
Pomoce dydaktyczne:
książka ucznia, odtwarzacz CD, materiał stymulujący, tekst piosenki
Formy pracy: praca w grupie, praca indywidualna.
Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, praca z tekstem, praca z nagraniem audio

ETAPY LEKCJI Czas trwania Metody pracy
1) Czynności organizacyjne- sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji w dzienniku.
2 minuty
2) Warm-up – rozgrzewka językowa – burza mózgów Uczniowie zapisują na tablicy słowa związane z przemysłem muzycznym (the music industry). Później dopisują słowa i wyrażenia z ramki (powtórzenie słownictwa związanego z muzyką)
5 minut
Burza mózgów
3) Zapisanie tematu lekcji na tablicy;
Nauczyciel pyta o zespoły muzyczne pochodzące z Anglii i co uczniowie wiedzą na ich temat. Następnie pyta o zespoły przedstawione na zdjęciach.
3 minuty
Dyskusja
4) Wprowadzenie do tematu
Nauczyciel prosi o podanie różnych rodzajów muzyki oraz ich krótką charakterystykę; następnie uczniowie czytają opisy 7 różnych rodzajów muzyki i odpowiadają na pytania (który rodzaj jest najpopularniejszy obecnie, który rodzaj muzyki podoba się im najbardziej i dlaczego)
5 minut
Dyskusja
Praca z tekstem
5) Listening – uczniowie słuchają fragmentów muzycznych i zapisują ich odczucia i emocje towarzyszące każdemu fragmentowi muzycznemu. Po wysłuchaniu fragmentów opowiadają o swoich emocjach.
6) Słuchają ponownie nagrań i dopasowują wcześniej czytane opisy do odpowiednich fragmentów muzycznych.
5 minut+3 min
Praca z płytą audio
Dyskusja
Dopasowywanie
7) Listening– uczniowie zapoznają się z treścią zadania a następnie słuchają nagrania; ich zadaniem jest zdecydowanie, czy zdania są fałszem czy prawdą.
4 minuty
Praca z płytą audio
Zdania typu prawda/fałsz
8) Nauczyciel dzieli uczniów na grupy czteroosobowe; zadaje każdej z grup 3 pytania do opracowania. Uczniowie dyskutują w grupach a następnie przedstawiają swoje opinie przed resztą klasy.
10 minut
Dyskusja
Praca w grupach
9) *Ćwiczenie dodatkowe
Uczniowie dobierają się w pary, otrzymują tekst piosenki pocięty w paseczki; ich zadaniem jest ułożenie pasków w odpowiedniej kolejności na podstawie słuchanej piosenki.
5 minut
Praca z płytą audio
10) Zadanie domowe – opisz obecne trendy w muzyce słuchanej przez nastolatków
1 minuta
Zadanie domowe

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.