X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22939
Przesłano:
Dział: Języki obce

Potyczki z języka angielskiego dla klas czwartych

Potyczki z języka angielskiego dla klas IV – tych
April 2011
Name:....................................
Score:.........

VOCABULARY

Exercise 2.
Wyrazy z ramki wpisz do odpowiedniego zdania.

star little lunch place teacher turn gift river thunder keeper

The Thames is a really big ____________.
What’s your favourite music ____________? - I like Ewa Farna. She’s great.
Let’s finish the game. It’s your ___________.
Who’s he? - He’s my __________ brother. His name’s John.
Here’s our ___________. Good morning, Miss Green.
What’s your favourite ___________ in Poland? - It’s Lake Hajka. It’s beautiful.
Happy birthday, Sue! This is a ____________ for you.
Oh, what’s that? - Don’t panic – it’s only a ____________.
What’s your father’s job? He’s a lizard ____________.
I’m very hungry. Let’s eat __________.

GRAMMAR

Exercise 3.
Uzupełnij dialog odpowiednią formą czasownika “to be”.

Ann: Hi! My name _______ Ann. What ______ yours?
Mark: I _______ Mark. Nice to meet you!
Ann: Nice to meet you too, Mark!
Mark: I _______ ten. How old _______ you? ________ you ten, too?
Ann: No, I ______ ______. I ________ eleven.
Mark: Who _________ they?
Ann: He _______ my brother and she ______ my sister. They _______
four.
Mark: ________ they twins?
Ann: Yes, they ________.
Mark: Nice to meet you children.

Exercise 4.
Przepisz zdania - popraw błędy gramatyczne.

I have got ten years old. __________________________________________
How’s her name? __________________________________________
They’s my best friends – Tom and Lucy. __________________________________________
How old are your mother? __________________________________________
We have got Math on Wednesdays? __________________________________________
Exercise 5.
Uzupełnij tekst poprawnym słowem.

My name (0)......B......... Georgia Logan. (1)...............from Australia. I’m eleven. (2)................... got two brothers and a sister. My brothers (3)....................... thirteen and twelve and my sister (4).................... nine. My brothers are (5)..........................Murray and Ross. (6).......................... brilliant at football. My sister Kate is very good at music. (7)...........................got a cat, a dog and a hamster. The hamster is called Fifi. (8)................................ really cute. (9)..................... at school today. (10).......................Saturday. I’m in the garden with my dog.

0 A are B is C has
1 A My B I C I’m
2 A I’ve B I am C I
3 A they B have C are
4 A has B is C she
5 A name B names C called
6 A They’re B They’ve C They
7 A He’s B You’ve C We’ve
8 A She’s B I’ve C It
9 A I not B I aren’t C I’m not
10 A On B It’s C Today

READING

Exercise 5.
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

Tom and his mum are in the living room. They are sitting on the sofa. The dog, Rufus, is under the table and the cat, Daisy, is on the television. There’s a great film on TV at the moment. Tom’s brother is in the garden – he’s riding his new bike.

Where is Tom? ___________________________________________
What is he watching? ___________________________________________
Is there a bed in the room? ___________________________________________
What’s the cat’s name? ___________________________________________
How many animals are in the room? ___________________________________________
Who is in the garden? __________________________________________

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.