X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22870
Przesłano:

Kolorowe liście - scenariusz zajęć edukacyjno - terapeutycznych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
Funkcjonowanie w środowisku
kl. I B Gimnazjum

1.Data zajęć obserwowanych:
2.Temat zajęć: Kolorowe liście.
3.Tematyka obserwacji:
- realizacja IPET w kontekście spójności z DUF i podstawą programową,
- warsztat pracy nauczyciela,
4. Cele ogólne:
- zapoznawanie z najbliższym środowiskiem naturalnym i zmianami w nim zachodzącymi w zależności od pory roku,
- rozwijanie nauki czytania poprzez usprawnianie spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo – ruchowej,
- kształtowanie elementarnych umiejętności matematycznych poprzez porządkowanie zbiorów przedmiotów.
5.Cele szczegółowe:
- zapoznanie ze zmianami w przyrodzie zachodzącymi jesienią,
- kształtowanie wrażliwości słuchowej i koncentracji uwagi na słowie mówionym, czytanym,
- utrwalanie nazw drzew i ich owoców, znajdujących się w najbliższym otoczeniu dziecka,
- ćwiczenia spostrzegania wzrokowego poprzez globalne czytanie wyrazów (DĄB, KLON, KASZTAN),
- ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej – układanie wyrazów z rozsypanki literowej wg wzoru,
- porządkowanie zbiorów przedmiotów, tworzenie zbiorów, segregowanie,
- kształtowanie postaw proekologicznych związanych z ochroną środowiska (potrzeba szanowania i ochrony roślin)
- kształtowanie umiejętności językowych (wypowiadanie się zdaniami prostymi, odpowiadanie na pytania nauczyciela)
6.Cele operacyjne:
- uczennica obserwuje i opisuje prostymi wyrażeniami zjawiska występujące w przyrodzie jesienią (opadanie liści i zmiana ich koloru, niska temperatura, częste opady deszczu),
- uczennica z uwaga słucha wiersza czytanego przez nauczyciela i odpowiada na pytania dotyczące tekstu,
- uczennica układa wyrazy z rozsypanki wyrazowej zgodnie z zasadą stopniowania trudności,
- uczennica podaje podstawowe nazwy drzew i ich owoców, występujących w najbliższym otoczeniu,
- uczennica segreguje przedmioty wg jednego podanego kryterium.
7. Metody pracy:
- oglądowa,
- słowna,
- praktyczna,
8.Formy pracy:
- Indywidualna
9.Środki dydaktyczne:
- wiersz B. Szelagowskiej „Jesienne liście”,
- Materiał przyrodniczy zebrany podczas spaceru (liście drzew rosnących na terenie DPS i ich owoce),
- wyrazy do czytania globalnego (DĄB, KLON, KASZTAN),
- Wycięte literki, laminowane, do układania wyrazów: dąb, klon, kasztan,
- trzy koszyczki z emblematem kasztana, noska klonowego i żołędzia,
- karta pracy (praca domowa) przedstawiająca liście i ich owoce do oznaczenia wielkości,


10. Przebieg zajęć:
Wprowadzenie:
- czynności organizacyjno – porządkowe (powitanie, przedstawienie gościa, zapewnienie prawidłowej postawy dziecka podczas pracy, przygotowanie materiałów do lekcji, sprawdzenie pracy domowej).
Część zasadnicza:
- wprowadzenie uczennicy w tematykę lekcji – rozmowa kierowana,
- przypomnienie, czym zajmowaliśmy się na ostatnich zajęciach,
- krótkie przedstawienie tematyki bieżących zajęć,
- wysłuchanie wierszyka czytanego przez nauczyciela i omówienie jego treści
- odpowiadanie na pytania dotyczące tekstu: O czym był wierszyk?; Z jakich drzew spadały listki?; Jakie kolory mają liście jesienią?
- oglądanie liści zebranych na spacerze. Opisywanie ich wyglądu, kształtu, temperatury, prowokowanie do używania przymiotników. Podejmowanie prób identyfikacji listka, nazywanie drzewa, z którego pochodzi, dopasowywanie owoców.
- czytanie globalne wyrazów DĄB, KLON, KASZTAN (nazwa kasztanowiec jest celowo skrócona dla ułatwienia dziecku),
- układanie wyrazów dąb, klon, kasztan z rozsypanki wyrazowej ze wzorem,
- zabawa rozluźniająca mięśnie, ćwiczenia w koordynacji słuchowo – ruchowej „Kasztany” – wierszyk z pokazywaniem,
- ćwiczenie w segregowaniu przedmiotów. Wkładanie kasztanów, żołędzi i klonowych listków do koszyczka z odpowiednim oznaczeniem,
Podsumowanie:
- zadaniem uczennicy jest podjęcie próby samodzielnego zidentyfikowania liści oraz ich owoców, pochodzących z drzew znajdujących się na terenie Domu Pomocy Społecznej w celu lepszej orientacji w najbliższym środowisku, jak również dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie według zmieniających się pór roku,
- uczennica ma za zadanie poznać nowe wyrazy na podstawie ich wyglądu ogólnego, jak również ułożyć je z przygotowanych liter ze wzorem.
11.Potwierdzenie osiągnięcia celów edukacyjnych:
- skoncentrowanie uwagi na czytanym tekście, prawidłowe odpowiadanie na pytania nauczyciela,
- porównywanie przedmiotów, tworzenie zbiorów na konretach,
- wykonanie zadań – podejmowanie prób samodzielnej pracy na materiale literowym,
- podjęcie próby identyfikacji w dostępny dziecku sposób,
- opisywanie prostymi wyrażeniami zjawisk występujących w przyrodzie jesienią.

opr. Katarzyna Iwanik-Syrek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.