X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22869
Przesłano:

Świat w zimowej szacie - scenariusz zajęć edukacyjno - terapeutycznych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
Funkcjonowanie w środowisku
kl. I B Gimnazjum

1.Temat zajęć: Świat w zimowej szacie (technika).

2.Cele ogólne:
- zapoznawanie z najbliższym środowiskiem naturalnym i zmianami w nim zachodzącymi w zależności od pory roku,
- poznawanie materiałów i produktów codziennego użytku, ich właściwości i zastosowań
- rozwijanie postawy proekologicznej poprzez wykorzystanie surowców wtórnych podczas wykonywania pracy,
- usprawnianie spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo – ruchowej, rozwijanie nauki czytania,
3.Cele szczegółowe:
- zapoznanie ze zmianami w przyrodzie zachodzącymi zimą,
- wdrażanie do korzystania z podstawowych narządzi technicznych (klej, nożyczki, zszywacz,
- rozwijanie umiejętności cięcia nożyczkami, prawidłowego ich trzymania, cięcia dowolnego, pasków, po linii prostej,
- wdrażanie do dostrzegania możliwości wykorzystania różnorodnych materiałów podczas zajęć techniki, pochodzących z otoczenia dziecka, w tym surowców wtórnych,
- kształtowanie postaw proekologicznych związanych z wykorzystaniem odpadów do powtórnego użytku,
- ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej – układanie wyrazów z rozsypanki literowej wg wzoru,
- rozwijanie umiejętności matematycznych, przeliczanie w zakresie 4.
- kształtowanie umiejętności językowych (wypowiadanie się zdaniami prostymi, odpowiadanie na pytania nauczyciela)
6.Cele operacyjne:
- uczennica obserwuje i opisuje prostymi wyrażeniami zjawiska występujące w przyrodzie zimą (niska temperatura, opady śniegu, występowanie mrozu, brak liści na drzewach),
- uczennica podejmuje próby prawidłowego posługiwania się klejem, nożyczkami, dziurkaczem, właściwego trzymania ich w rekach, dostosowywania siły,
- uczennica słucha poleceń nauczyciela i przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z narzędzi technicznych,
- uczennica stara się zaplanować wraz z nauczycielem kolejność wykonywanych czynności, dokłada starań, aby praca była estetyczna, dba wokół siebie o ład i porządek,
- uczennica dba o oszczędne wykorzystanie materiałów, nie niszczy ich i je szanuje,
- uczennica układa wyrazy z rozsypanki wyrazowej zgodnie z zasadą stopniowania trudności,
- uczennica przestrzega zasad stosowania tablicy motywacyjnej, stara się zdobywać kolejne żetony,
7. Metody pracy:
- oglądowa,
- słowna,
- praktyczna,
8. Formy pracy:
- Indywidualna
9. Środki dydaktyczne:
- 10 rolek po papierze toaletowym,
- farby, pędzel,
- zakrętki od butelek,
- zszywacz, dziurkacz ozdobny, klej,
- ozdoby: koraliki, wata, guziki,
- wycięte literki, do układania wyrazu ZIMA,
- karta pracy (praca domowa) przedstawiająca obrazek zimowy do kolorowania,

10. Przebieg zajęć:
Wprowadzenie:
- czynności organizacyjno – porządkowe (powitanie, przedstawienie gościa, zapewnienie prawidłowej postawy dziecka podczas pracy, przygotowanie materiałów do lekcji, sprawdzenie pracy domowej).
Część zasadnicza:
- wprowadzenie uczennicy w tematykę lekcji – rozmowa kierowana,
- przypomnienie, czym zajmowaliśmy się na ostatnich zajęciach,
- krótkie przedstawienie tematyki bieżących zajęć,
- oglądanie wszystkich materiałów używanych podczas zajęć, identyfikowanie ich, wyjaśnianie do czego służą,
- planowanie pracy, kolejności wykonywania poszczególnych etapow powstawania choinki z rolek po papierze toaletowym, przeliczanie w zakresie 4,
- sklejanie ze sobą rolek, zszywanie, układanie piramidy tworząc choinkę,
- malowanie zieloną farbą,
- ozdabianie drzewka przy pomocy waty, guzików, kleju typu vicol, wyciętymi kawałkami papieru,
- układanie wyrazu ZIMA z rozsypanki wyrazowej ze wzorem, przyklejanie do kartki,
- krótka rozmowa na temat wykonanej pracy, wykorzystania surowców wtórnych, ustawienie na półce,
Podsumowanie:
- zadaniem uczennicy jest kształtowanie umiejętności dostrzegania możliwości wykorzystania różnorodnych materiałów podczas zajęć techniki, pochodzących z otoczenia dziecka, w tym surowców wtórnych, rozwijanie sprawności ruchowych dłoni, umiejętność chwytu, koordynacji między dłońmi, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych poprzez swobodne wypowiedzi dziecka, rozwijanie elementarnych umiejętności matematycznych oraz poznawanie nowego wyrazu na podstawie jego wyglądu ogólnego, jak ułożenia go z przygotowanych liter ze wzorem,
11. potwierdzenie osiągnięcia celów edukacyjnych:
- skoncentrowanie uwagi na poleceniach nauczyciela, prawidłowe odpowiadanie na pytania, planowanie etapów pracy (sklejanie, malowanie ozdabianie),
- wykonanie zadań – podejmowanie prób samodzielnej pracy z prostymi narzędziami technicznymi,
- wyrażanie postaw proekologicznych, posiadanie świadomości konieczności dbania o środowisko,
- opisywanie prostymi wyrażeniami zjawisk występujących w przyrodzie zimą.

opr. Katarzyna Iwanik-Syrek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.