X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22820
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej - I klasa ZSZ

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
KLASA I
Rok szkolny 2013/2014

SPRAWY ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE

1. Wybór Samorządu Klasowego, propozycje tematów lekcji wychowawczych.
2. Zapoznanie ze Statutem Szkoły.
3. Zapoznanie ze Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
4. Zasady BHP w szkole.
5. Prawa i obowiązki ucznia.
6. Analiza wyników w nauce i zachowaniu.

WSPÓŁDZIAŁANIE W GRUPIE

1. Właściwa współpraca w zespole klasowym.
2. Budowanie więzi i zaufania w klasie.
3. Czy możemy na siebie liczyć? Pomoc koleżeńska w nauce, problemach życiowych.
4. Sztuka przyjaźni – jak zjednywać sobie przyjaciół.
5. Co to znaczy być uprzedzonym?
6. Tolerancja czy obojętność wobec zachowań negatywnych.
7. Tolerancyjny nie znaczy obojętny.
8. Jak zredukować agresję w kontaktach interpersonalnych?
9. Radzenie sobie z agresją własną i cudzą – asertywność.
10. Co mogę dać z siebie innym?

PROFILAKTYKA

1. Kształtowanie nawyków higieniczno-zdrowotnych.
2. Wartość zdrowia – zasady jego ochrony.
3. Właściwy styl życia. Przeciwdziałanie stresowi i nerwicy.
4. Najgroźniejsze choroby społeczne naszych czasów.
5. Ochrona młodego człowieka przed negatywnym wpływem mediów i sekt.
6. AIDS – wszystko, co wiedzieć powinniśmy.
7. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Profilaktyka agresji i przemocy.
1. Agresja w nas i wokół nas.
2. Jak powstaje agresja?
3. Dlaczego zachowujemy się agresywnie?
4. Jak radzić sobie z agresją i przemocą?

Profilaktyka uzależnień
1. Substancje uzależniające: alkohol, narkotyki, papierosy.
2. Narkotyki.
3. Używanie i nadużywanie alkoholu. Uzależnienie od alkoholu.
4. Palenie papierosów i jego skutki dla organizmu człowieka.

ŚWIĘTA NARODOWE I KOŚCIELNE
1. Dzień Edukacji Narodowej.
2. Narodowe Święto Niepodległości.
3. Tradycje bożonarodzeniowe.
4. Czy święta zbliżają czy oddalają?
5. Wigilia w klasie.
6. Postanowienia noworoczne.
7. Dzień Kobiet.
8. Tradycje wielkanocne.
9. Dzień Matki.

MOJE ŻYCIE I MOJA RODZINA
1. Przemoc w rodzinie.
2. Mój model rodziny.
3. Moje próby zmiany i plany na przyszłość.
4. Moje życie – moja odpowiedzialność.

EKOLOGIA
1. Jakie zagrożenia ekologiczne stwarza rozwój cywilizacji?
2. Ochrona przyrody problemem naszych czasów.
3. Kodeks ekologa.

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE
1. Niepodległość i wolność – patriotyzm.
2. Symbole narodowe – godło, flaga, hymn.
3. Godność narodowa i patriotyczna.

POZOSTAŁA TEMATYKA
1. Zasada „fair play” – uczciwa postawa nawet kosztem zwycięstwa.
2. Czy moje oceny mnie satysfakcjonują? – samoocena.
3. Jak spędzać czas wolny?
4. Model kulturalnego spędzania czasu wolnego.
5. Kultura słowa na co dzień.
6. Sztuka przebaczania i kompromisu.
7. Sposoby dobrego komunikowania się.

Tomasz Radomiak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.