X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22779
Przesłano:

Dodawanie ułamków zwykłych - konspekt do lekcji matematyki w klasie 4

Cel ogólny: Umiejętność dodawania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach.
1 . Cele operacyjne:
Uczeń zna:
• sposób dodawania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
Uczeń rozumie:
• sposób dodawania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
Uczeń potrafi:
• dodawać dwa ułamki zwykłe o tych samych mianownikach
• dodawać liczby mieszane o tych samych mianownikach
• dopełniać ułamki do całości
• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania ułamków zwykłych
2. Metody nauczania:
 podająca
 ćwiczeniowa

3. Zasady nauczania:
 systematyczności
 stopniowania trudności
 świadomego i aktywnego udziału ucznia w procesie nauczania i uczenia się
4. Formy organizacji pracy na lekcji:
 praca z całą klasą
 indywidualna jednolita

5. Środki dydaktyczne:
– podręcznik, zeszyt ćwiczeń, tablica, kreda

PRZEBIEG LEKCJI

1. Czynności organizacyjne:
- przywitanie się z uczniami
- sprawdzenie listy obecności
2. Wprowadzenie do tematu lekcji.
Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się dodawaniem ułamków o jednakowych mianownikach.

3. Podanie tematu lekcji:
Dodawanie ułamków zwykłych.

4. Realizacja tematu.
Nauczyciel rysuje na tablicy kwadrat o boku 4 cm i dzieli go na 8 równych części. Prosi jednego z uczniów aby pokolorował 5/8 a następnie 2/8 kwadratu.
Nauczyciel zadaje klasie pytanie: Jaka część kwadratu została pokolorowana? Nauczyciel prosi ucznia o zapisanie udzielonej odpowiedzi.

Gdy obliczamy sumę dwóch ułamków o jednakowych mianownikach, dodajemy ich liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmiany. Jeśli otrzymany wynik jest ułamkiem niewłaściwym, to wyłączamy z niego całości.

7/9 + 8/9 = 15/9 = 16/9 =1 2/3
Gdy dodajemy liczby mieszane, wygodnie jest obliczać osobno sumę części całkowitych i sumę części ułamkowych. Gdy suma części ułamkowych jest ułamkiem niewłaściwym, wyłączamy z niego całości.
3 1/7 + 55/7 = 86/7

Zadanie 1
Oblicz:
2/9 + 8/9 = 10/9
6/11 + 5/11= 11/11 = 1
7/15 + 9/15 = 16/15
35/7 + 13/7 = 48/7 = 51/7
15/9 + 24/9 = 39/9 = 4
83/4 + 93/4 = 176/7 = 182/4 = 181/2
841/5 + 54/5 = 895/5 = 90
217/20 + 64/20 = 821/20 = 91/20
158/9 + 96/9 = 2414/9 = 255/9

Zadanie 2
Znajdź liczbę o 23/5 większą od 72/5.
Znajdź liczbę o 97/9 większą od sumy liczb 81/9 i 65/9.

Zadanie 3
Ania kupiła w sklepie ćwierć kilograma sera, 21/4 kg jabłek oraz 3/4 kg pomidorów. Ile razem ważyły te zakupy?


Jeden z uczniów udziela odpowiedzi.

5/8 + 2/8 = 7/8

Zadanie 1

2/9 + 8/9 = 10/9
6/11 + 5/11= 11/11 = 1
7/15 + 9/15 = 16/15
35/7 + 13/7 = 48/7 = 51/7
15/9 + 24/9 = 39/9 = 4
83/4 + 93/4 = 176/7 = 182/4 = 181/2
841/5 + 54/5 = 895/5 = 90
217/20 + 64/20 = 821/20 = 91/20
158/9 + 96/9 = 2414/9 = 255/9

Zadanie 2
72/5 + 23/5 = 95/5 = 10
81/9 + 65/9 = 146/9
146/9 + 97/9 = 2313/9 = 244/9

Zadanie 3
1/4 kg + 21/4 kg + 3/4 kg = 21/4 kg + 4/4 kg
= 21/4 kg + 1 kg = 31/4 kg
Odp. Zakupy ważyły 31/4 kg.

5. Zadanie pracy domowej.

6. Podsumowanie.
– O czym mówiliśmy na dzisiejszej lekcji?
– Czego nowego dowiedzieliście się na dzisiejszej lekcji?
– Które ćwiczenie sprawiło wam trudność i dlaczego?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.