X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22751
Przesłano:

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu muzyka dla ucznia posiadającego opinię PPP. Klasy IV- VI

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH OPINIĘ
PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ
O DOSTOSOWANIU WYMAGAŃ
DO MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNYCH UCZNIA
Klasy IV- VI

Celujący:

- uczeń opanował wiadomości i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą, a ponadto uczestniczył w pracach szkolnego zespołu wokalnego lub jest uczniem szkoły muzycznej.

Bardzo dobry:

- śpiewa piosenki z właściwą postawą i interpretacją, potrafi zaśpiewać fragment piosenki z pamięci;
- śpiewa na pamięć pieśni obowiązkowe;
- zna schematy taktowania i śpiewa z taktowaniem fragmenty piosenek;
- samodzielnie realizuje motywy rytmiczne i melodyczne o dostosowanym dla niego stopniu trudności;
- posługuje się zapisem nutowym w podstawowym zakresie;
- zna nazwy poznanych instrumentów i rozpoznaje ich brzmienie;
- zna nazwiska kompozytorów i podaje fakty z ich życia i twórczości;
- zna tytuły utworów związanych z historią kraju;
- interesuje się życiem muzycznym szkoły i aktywnie w nim uczestniczy;
- na tle klasy odznacza się aktywnością i zaangażowaniem;

Dobry:

- śpiewa piosenki z właściwą postawą i interpretacją, potrafi zaśpiewać fragment piosenki z pamięci;
- śpiewa na pamięć pieśni obowiązkowe;
- zna schematy taktowania i śpiewa z taktowaniem fragmenty piosenek;
- realizuje motywy rytmiczne i melodyczne o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela;
- wskazuje w zapisie nutowym podstawowe wartości nut i pauz;
- uzupełnia takty proste odpowiednimi wartościami rytmicznymi;
- zna nazwy kilku poznanych instrumentów muzycznych;
- zna nazwiska poznanych kompozytorów i nieliczne fakty z ich życia;
- jest aktywny na lekcji;

Dostateczny:

- śpiewa piosenki przy pomocy tekstu ( tekst prawidłowo odczytany);
- śpiewa przy pomocy tekstu pieśni obowiązkowe;
- taktuje na 2,3,4;
- wskazuje w zapisie nutowym podstawowe wartości nut i pauz;
- zapisuje takt w najprostszej postaci;
- zna nazwy kilku poznanych instrumentów muzycznych;
- zna nazwiska poznanych kompozytorów
- jest aktywny na lekcji na miarę swoich możliwości;

Dopuszczający:

- śpiewa piosenki przy pomocy tekstu i z pomocą nauczyciela;
- śpiewa przy pomocy tekstu i z pomocą nauczyciela pieśni obowiązkowe;
- taktuje na 2,3,4;
- potrafi podać nazwy wartości rytmicznych nut;
- wskazuje na rysunkach i nazywa najprostsze do zapamiętania instrumenty;
- pracuje na lekcji w miarę swoich możliwości i z pomocą nauczyciela;

Niedostateczny:

- uczeń nie opanował żadnych wiadomości z zakresu przedmiotu;
- nie potrafi przeczytać fragmentów piosenki
- nie chce odpowiadać na zadane pytania pomimo motywacji ze strony nauczyciela
- nie angażuje się w tok lekcji i wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu;

--------------------------------
Udział w zajęciach nadobowiązkowych z muzyki takich jak udział w chórze szkolnym, umiejętność gry na dowolnym instrumencie, udział w zajęciach szkoły muzycznej jest premiowany podwyższeniem oceny z przedmiotu o jeden stopień.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.