X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22699
Przesłano:

Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej na materiale abstrakcyjnym - figury geometryczne - konspekt zajęć rewalidacyjnych

KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

KLASA: II – (uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)
CZAS TRWANIA: 45 min
TEMAT: Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej na materiale abstrakcyjnym - figury geometryczne
CELE OGÓLNE:
- usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej
- rozpoznawanie figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt)
- doskonalenie grafomotoryki
CELE OPERACYJNE:
- uczeń prawidłowo przyporządkowuje nazwy figur geometrycznych do właściwych im kształtów
- uczeń wyróżnia w otoczeniu figury geometryczne
- uczeń kopiuje wzory i układanki o wyraźnym geometrycznym wzorze
- uczeń rysuje „po śladzie” figury geometryczne
METODY:
- podające – słowne: pogadanka, objaśnienie
- problemowe – poszukujące: gra dydaktyczna
- praktyczne – praktycznego działania: ćwiczenie
FORMY:
- praca indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
kalka, drewniane figury geometryczne, drewniane plansze z obrazkami składającymi się z figur geometrycznych, kartoniki z nazwami figur, karty pracy z zeszytu ćwiczeń dla klasy 2 „Będę czytać, pisać, liczyć” W. Sokołowskiej, H. Koperkiewicz


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie, krótka pogadanka - wprowadzenie do tematu zajęć.

2. „Rozsypanka” drewnianych figur geometrycznych.
Prowadzący zajęcia rozkłada przed uczniem prostokąty, kwadraty, koła i trójkąty. Zadaniem dziecka jest wyszukanie takich samych kształtów geometrycznych i posegregowanie ich.

3. Łączenie kształtu z nazwą figury – nazywanie figur geometrycznych.
Dziecko otrzymuje kartoniki z nazwami figur. Jego zadaniem jest przyporządkowanie odpowiedniej nazwy grupom figur posegregowanych w poprzednim ćwiczeniu.

4. Znajdowanie w otoczeniu kształtów geometrycznych?
Prowadzący zajęcia zadaje uczniowi pytanie, co w pomieszczeniu, w którym akurat się znajdują jest w kształcie koła /trójkąta /kwadratu/ prostokąta ?

5. Rysowanie po śladzie, kalkowanie.
Dziecko otrzymuje planszę ze śladami figur oraz kartoniki z ich nazwami. Zadanie polega na narysowaniu figur i przyklejeniu obok odpowiednich nazw.

6. Liczenie figur geometrycznych na obrazkach, kolorowanie i wpisywanie odpowiedniej liczby w puste miejsce w zdaniu (karta pracy)

7. Układanki geometryczne.
Dziecko otrzymuje obrazek złożony z samych figur geometrycznych. Jego zadaniem jest skopiować wzór za pomocą drewnianych figur.

8. „Memo” geometryczne (ćwiczenie pamięci wzrokowej) – ćwiczenie kończące zajęcia. Prowadzący rozkłada przed dzieckiem zakryte karty przedstawiające figury geometryczne. Dziecko ma za zadanie odkryć dwie takie same figury geometryczne.
Opracowała Katarzyna Andrzejewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.