X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22640
Przesłano:
Dział: Świetlica

Trzy słowa przy sobie noszę: "Przepraszam, dziękuję, proszę"

Scenariusz zajęć świetlicowych

Temat: Trzy słowa przy sobie noszę : „Przepraszam, Dziękuję, Proszę”.

Cele ogólne:
- pielęgnowanie piękna języka polskiego;
- stwarzanie warunków do ekspresyjnego wyrażania własnymi słowami i ruchami treści wiersza;
- kształtowanie u dzieci kultury zachowań i słowa;
- zachęcanie do bycia dobrym, uprzejmym, grzecznym w stosunku do innych.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- aktywnie uczestniczy w zabawie;
- wykonuje polecenia nauczyciela;
- współpracuje w grupie;
- odgrywa role;
- potrafi wyrazić własnymi słowami i ruchami treść wiersza;
- zna słowa: proszę, dziękuję, przepraszam;
- wie, kiedy należy używać słów: proszę, dziękuję, przepraszam.

Metody: zadaniowo – zabawowa, zabawy integracyjne, mini burza mózgów, odgrywanie ról,

Formy: indywidualna, zbiorowa, grupowa.

Czas zajęć: 60 minut.

Środki dydaktyczne: arkusze szarego papieru, mazaki, piłka, przygotowane teksty wierszy: „Babcia” Cz. Janczarskiego, „Kwoka” J. Brzechwy, „Dobre zwyczaje” Cz. Janczarskiego, fragment opowiadania S. Szuchowej pt „Mateuszek na zaczarowanej wyspie”, nożyczki, kolorowy papier, taśma klejąca, małe słoneczka z papieru samoprzylepnego, trzy duże słońca, zestaw plastikowych naczyń dla dzieci,
Przebieg zajęć:
1.Nauczyciel czyta fragment piosenki pt. „Dobre zwyczaje” (muz.W. Szpilman, sł. Cz. Janczarski): „Słonko ma dobre zwyczaje- Dzień dobry mówi, gdy rano wstaje! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wam! Sto jasnych promyków każdemu dam.

2.Zabawa „Uściśnij dłoń” – uczestnicy zabawy chodzą swobodnie po sali, nauczyciel podaje im kolejne instrukcje: uściśnij jak najwięcej dłoni; witają się osoby, które noszą okulary; witają się osoby, które są dziś wesołe; witają się osoby, które lubią chodzić do szkoły itp.- dzieci witają się zwyczajem Słonka z piosenki, mówiąc sobie Dzień dobry.
3.Kulturalne zachowanie – mini burza mózgów – uczniowie zastanawiają się, co oznacza „kulturalne zachowanie”, pomysły spisujemy na dużym szarym arkuszu papieru, na którym narysowane jest słońce, każdy promyk oznacza czarodziejskie słowo, czyli dobry obyczaj, który dobrze oddziałuje na nas i na innych. Słońce z promykami przyczepiamy do tablicy.
4. Zabawa „Imię z czarodziejskim słowem” (proszę, przepraszam, dziękuję) – dzieci rzucają do wybranej osoby piłkę z jednoczesnym wymówieniem jak największej ilości czarodziejskich słów oraz imienia osoby do której rzucają piłkę np. Haniu! proszę łap piłkę (co powinna odpowiedzieć osoba, która piłkę złapie?, a co powinna powiedzieć osoba, która rzuci piłkę w taki sposób, że ktoś nie złapie?)
5. Czarodziejskie słowa”- proszę, przepraszam, dziękuję.
Wszyscy siedzą w kręgu. Kolejno odliczają od 1 do 3.
1- są czarodziejskim słowem „proszę”
2- są czarodziejskim słowem „przepraszam”
3- są czarodziejskim słowem „dziękuję”
Stojąc wewnątrz kręgu prowadzący wymawia dwa czarodziejskie słowa np. „proszę” i „przepraszam”- osoby, które są tymi „czarodziejskimi słowami” muszą szybko zamienić się miejscami. Na hasło: „czarodziejskie słowa” wszyscy zmieniają miejsca, a prowadzący szybko szuka miejsca w kręgu dla siebie. Ten z uczestników, dla którego zabrakło miejsca w kręgu, staje wewnątrz kręgu i wydaje polecenia.
6. Nauczyciel rozdaje każdemu po małym słoneczku wyciętym z papieru samoprzylepnego, które dzieci przyklejają do ubrania. Małe słoneczka są w trzech odcieniach koloru żółtego, takich samych jak trzy duże słońca leżące na podłodze. Uczniowie odszukują swój kolor słońca i tworzą zespoły. Zadaniem każdego zespołu jest dokańczanie zdania innymi grzecznościowymi słowami.

I zespół: na słońcu napisane słowo- proszę.
Np. Proszę bardzo.
Proszę uprzejmie.
Proszę pięknie.

II zespół: na słońcu napisane słowo- przepraszam.
Np. Przepraszam najmocniej.
Przepraszam bardzo.

III zespół: na słońcu napisane słowo- dziękuję.
Np. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie .
Dziękuję serdecznie.
7. Zabawa „Kelner i klient”.
Dzieci odliczają do dwóch. Osoby będące jedynkami są kelnerami, zaś osoby będące dwójkami- klientami. Osoby będące kelnerami podchodzą do siedzących na krzesłach klientów, pytają co zamawiają, nie zapominając o dobrym wychowaniu, a klienci odpowiadają. Do zabawy używają rekwizytów: tacek, kubeczków, sztućców jednorazowych oraz przyborów szkolnych. Potem następuje zmiana ról.
8. Odgrywanie ról ( przykłady niewłaściwego zachowania)
Uczniowie losują kartki w trzech kolorach i tworzą zespoły. Każdy zespół ma na kartce inny tekst(załącznik nr 1.)
I zespół - wiersz pt. „ Babcia” Cz. Janczarski.
Występują: babcia, wnuczek, ludzie jadący tramwajem .

II zespół – wiersz pt. „ Kwoka” J. Brzechwa.
Występują: kwoka, osioł, krowa, świnia, baran.
III zespół - fragment opowiadania „Mateuszek na zaczarowanej wyspie” St. Szuchowa. Występują: sprzedawczyni, Mateuszek, klienci.
Dzieci ustalają kto będzie odgrywał poszczególne role ( własnymi słowami i ruchem wyrażają treść wierszy i opowiadań). Następuje prezentacja każdego zespołu. Wspólna ocena postępowanie bohaterów. Dzieci ustalają jak powinni zachować się bohaterowie. Jakich czarodziejskich słów powinni użyć w danych sytuacjach. Uczniowie podają przykłady niewłaściwego zachowania w szkole(przed sklepikiem szkolnym, przed klasą itp.), a także w domu, na ulicy.
9. Podsumowanie zajęć. Nauczyciel wraz z dziećmi podsumowuje zajęcia i dla zapamiętania proponuje wykonanie trzech kluczy, które będą symbolem trzech czarodziejskich słów: proszę, dziękuję, przepraszam.
Dzieci zajmują miejsce przy stolikach i podzielone na trzy grupy wycinają z kolorowego papieru trzy klucze, na których piszą czarodziejskie słowa: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM. Następnie zawieszają klucze-słowa w widocznym miejscu w świetlicy.
Na zakończenie porządkujemy miejsce pracy i zabawy.

Załącznik nr 1.
Tekst wiersza pt. „Babcia pt. „ Babcia” Cz. Janczarsk

„Jedzie Jacek tramwajem
Rozsiadł się wygodnie
Patrzy jak po mieście
Spacerują przechodnie
Przy Jacku stoi babcia
- Siedź sobie wnuczku drogi! Stara babcia postoi
Choć ty młode masz nogi...
Wysiadł Jacek- a babcia
Ciężkie paczki zbiera
Czy ktoś by z was pochwalił tego kawalera? „

Tekst wiersza pt. „ Kwoka” J. Brzechwa

„Proszę Pana, pewna kwoka
Traktowała świat z wysoka
I mówiła z przekonaniem:
Grunt to dobre wychowanie!
Zaprosiła raz więc gości,
By nauczyć ich grzeczności.
Pierwszy osioł wszedł, a przy tym
W progu garnek stłukł kopytem.
Kwoka wielki krzyk podniosła
Widział kto takiego osła?
Przyszła krowa tuż za progiem
Zbiła szybę lewym rogiem.
Kwoka gniewna i surowa
Zawołała: A to krowa

Przyszła świnia prosto z błota,
Kwoka złości się i miota:
Cóż też pani tu wyczynia?
Tak nabłocić, a to świnia!
Przyszedł baran, chciał na grzędzie
Siąść cichutko w drugim rzędzie,
Grzęda pękła, kwoka wściekła
Coś o łbie baranim rzekła
I dodała- próżne słowa,
Takich nikt już nie wychowa
Trudno wszyscy się wynoście!
No i poszli sobie goście
Czy ta kwoka proszę pana
Była dobrze wychowana?

Przyszła świnia prosto z błota,
Kwoka złości się i miota:
Cóż też pani tu wyczynia?
Tak nabłocić, a to świnia!
Przyszedł baran, chciał na grzędzie
Siąść cichutko w drugim rzędzie,
Grzęda pękła, kwoka wściekła
Coś o łbie baranim rzekła
I dodała- próżne słowa,
Takich nikt już nie wychowa
Trudno wszyscy się wynoście!
No i poszli sobie goście
Czy ta kwoka proszę pana
Była dobrze wychowana?”

Fragment opowiadania „Mateuszek na zaczarowanej wyspie” St. Szuchowa.
„Po cukierki i po lody,
Pójdę tak, jak każdy z was
Lecz nie będę stał w kolejce-
Niech ten stoi- kto ma czas!

Mnie się spieszy do zabawy

Ja się muszę mocno pchać!

Bo ja jestem najważniejszy-

Mnie pierwszemu proszę dać .”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.