X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22576
Przesłano:
Dział: Świetlica

Pierwsze oznaki wiosny - scenariusz zajęć świetlicowych

1.Temat: „Pierwsze oznaki wiosny”
2.Forma pracy: grupowa, indywidualna
3.Metody pracy: poglądowe: pokaz; oparte na słowie: wykład;
problemowe: praktycznego działania uczniów, plastyczna
4.Cel główny: Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie.
5.Cele operacyjne:
a)umiejętności:
- potrafi naśladować rozmaite czynności, potrafi zobrazować za pomocą ruchu różne zjawiska, elementy, wyrażenia,
- sortuje kolejność wykonywania poleceń i działań
- potrafi określić i nazwać różnorodne zjawiska przyrodnicze
-kształtuje umiejętności manualne.
b)wiedzy:
- wie jak przedstawić ruchem poszczególne elementy, zjawiska, wyrażenia
- wie jak wykonać pracę plastyczną,
- wie jakie są zwiastuny wiosny,
- wie kiedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna
- zapoznaje się z nazwami pierwszych wiosennych kwiatów.
c)wychowawcze:
- potrafi współdziałać z pozostałymi uczestnikami,
- zna zasady kulturalnego i poprawnego zachowania się,
- aktywnie bierze udział w zajęciach,
- wie jakie są zasady bezpiecznej pracy podczas zajęć plastycznych,
-rozwija wyobraźnię.
8.Środki dydaktyczne: płyta CD z muzyką, odtwarzać CD, pluszowa zabawka, opowieść ruchowa przygotowana uprzednio przez nauczyciela, paski z wypisanymi oznakami wiosny, duży brystol papieru, obrazki przedstawiające pierwsze wiosenne kwiaty, kolorowanki przedstawiające pierwsze wiosenne kwiaty, papier kolorowy, kolorowa bibuła, klej
9.Czas zajęć: 45 min.


Przebieg zajęć

I. Część wprowadzająca
1.Zaproszenie uczestników do zajęć. Zajęcie miejsc.
2.Zapoznanie z tematem zajęć, krótkie wprowadzenie, przedstawienie planu zajęć, przypomnienie zasad obowiązujących na zajęciach świetlicowych. Powitanie Iskierką.
Zajęcia odbywają się na dywanie. Dzieci siedzą w kole.

II. Część właściwa
1.Prowadzący przygotowuje odtwarzacz CD, muzykę oraz czysty, arkusz papieru.
W środku arkusza wypisuje wielkimi literami hasło: WIOSNA. Dzieci siedzą w kole. Prowadzący układa wewnątrz koła utworzonego przez dzieci paski wyciętego papieru.. Prowadzący trzyma w ręku pluszową zabawkę. Prosi uczestników, by w czasie zabawy podawali sobie kolejno zabawkę. W międzyczasie prowadzący będzie puszczał muzykę. W momencie, gdy prowadzący zatrzyma muzykę osoba, która trzyma zabawkę musi wylosować jeden z pasków znajdujących się wewnątrz koła, utworzonego przez dzieci. Na odwróconych awersem do dołu paskach znajdują się wyrażenia związane z pierwszymi oznakami wiosny oraz zjawiska związane z pozostałymi porami roku. Zadaniem dziecka jest odczytanie hasła i zdecydowanie, czy jest ono jedną z oznak wiosny, czy też nie. Jeżeli dziecko prawidłowo określi i dopasuje zjawisko przyrodnicze przyczepia pasek na dużym arkuszy papieru. Zabawa trwa do momentu odkrycia wszystkich pasków znajdujących się wewnątrz koła.
2.Rozmowa kierowana. Prowadzący rozmawia z dziećmi na temat nadchodzącej pory roku. Zadaje uczniom następujące pytania (Prowadzący pozwala uczestnikom zajęć wspomóc się podczas wypowiedzi hasłami znajdującymi się na dużym arkuszu):
•Kiedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna?
•Jakie zmiany zachodzą w przyrodzie w czasie przedwiośnia?
3.Zabawa inspirowana ruchem „Słoneczko świeci, deszczyk pada”. Prowadzący prosi uczestników by stanęli na dywanie tak, aby każde dziecko miało wystarczającą ilość miejsca. Następnie wyjaśnia uczestnikom w jaki sposób za pomocą ruchu będą musieli zobrazować poszczególne zjawiska pogodowe, związane z wiosną (deszcz – uderzanie paluszkami dłoni o podłogę, słońce – dzieci stają na palcach stóp i wyciągają dłonie w górę, burza – dzieci przykucają i chowają głowę w ramiona). Prowadzący włącza muzykę (może to być „Cztery poru roku – wiosna” Vivaldiego). W tym czasie uczniowie maszerują na dywanie. Prowadzący kolejno wydaje uczestnikom polecenia – słoneczko świeci, deszczyk pada, burza – a uczniowie obrazują za pomocą określonych ruchów polecenia nauczyciela. Prowadzący może robić przerwy – w tym czasie uczniowie wracają do wolnego marszu, może również zmieniać kolejność wydawanych poleceń.
4.Dzieci siadają w kole na dywanie. Prowadzący tłumaczy dzieciom, że nadchodzącą wiosnę możemy zaobserwować dzięki zakwitającym roślinom. Prowadzący ma przygotowane arkusze z wydrukowanymi obrazkami prezentującymi pierwsze wiosenne kwiaty: krokus, przebiśnieg, żonkil, sasanka, tulipan. Prowadzący prosi dzieci o opisanie prezentowanych kwiatów.
5.Praca plastyczna: dzieci zajmują miejsca przy stolikach. Wychowawca rozdaje dzieciom kolorowanki przedstawiające pierwsze wiosenne kwiaty. Zadaniem uczniów jest wypełnienie kolorowanki za pomocą wydzieranki papierowej lub kuleczek z bibuły. Prowadzący zwraca uwagę dzieci na estetykę pracy oraz odpowiedni dobór kolorów.
6.Zakończenie pracy. Prezentacja wykonanych prac. Uporządkowanie miejsc pracy.

III. Część końcowa
1.Zakończenie zajęć. Omówienie pracy, wspólne wygenerowanie wniosków dotyczących omawianej tematyki. Wspólne podziękowanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.