X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22272
Przesłano:

Scenariusz zajęć wychowawczych: Potrafię zachowywać się z kulturą

Scenariusz zajęć wychowawczych - „Potrafię zachowywać się z kulturą”

Wiodące cele operacyjne:
- ukazanie roli kulturalnego zachowania w funkcjonowaniu społecznym człowieka
- wzbudzenie motywacji do właściwego zachowania w życiu codziennym

Szczegółowe cele operacyjne:
- uczeń zna zasady „savoir-vivre” w szkole oraz w życiu codziennym
- uczeń potrafi zachowywać się z kulturą
- uczeń podejmuje refleksje na temat swojego zachowania oraz stara się żyć zgodnie z normami społecznymi i obyczajowymi.
Metody i formy:
Burza mózgów, pogadanka, praca w grupach, drama, praca indywidualna
Środki dydaktyczne i materiały:
- film edukacyjny, ankieta „Moja znajomość zasad dobrego wychowania”,
Czas trwania: 60 min

Przebieg lekcji:
1. Burza mózgów
Nauczyciel prosi uczniów o podanie wszelkich sformułowań, które kojarzą im się
z pojęciem „dobre maniery”. Propozycje zapisywane są na tablicy. Następnie nauczyciel wspólnie z uczniami dokonuje analizy tych pojęć.
Przykładowe odpowiedzi uczniów
kultura, grzeczność, uprzejmość, używanie słów: przepraszam, dziękuję; serdeczność, takt, zachowywanie obyczajów, mowa bez wulgaryzmów, ogłada, obycie, przyjazność, elegancja, dobre wychowanie
Prowadzący zajęcia wyjaśnia, że właściwie wszystko o czym mówiliśmy podczas burzy mózgów mieści się w sformułowaniu „savoi-vivre”. „Savoir-vivre” jest jednak nieco szerszym pojęciem niż dobre wychowanie, bo oprócz znajomości obyczajów
i form towarzyskich oraz reguł grzeczności zawiera w sobie wiedzę o tym, jak postępować w życiu i radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach. „Savoir-vivre” jest zbiorem zasad, które porządkują wiele dziedzin naszego życia.
Nauczyciel uświadamia uczniom, że każdy człowiek jest jednostką społeczną i żyjąc w grupie, musi respektować pewne prawa i obyczaje. Przypomina, że każdego dnia pracujemy na swój wizerunek. Od nas zależy, w jaki sposób będą nas postrzegali inni. Złe nawyki bardzo szybko się utrwalają, brak wysiłku i refleksji odnośnie swojego zachowania w okresie dorastania, zaowocują naszą pozycją społeczną
w przyszłości.
2.Pogadanka
a) Projekcja filmu DVD z cyklu „Nie zamykaj oczu: Savoir- vivre dla młodych”, Wydawnictwa Projekt.
b) Pogadanka na temat sytuacji odegranych w filmie.
- czy opinia jaką mamy w naszym środowisku może mieć wpływ na nasze szczęście i powodzenie w przyszłości?
- jak wyglądałoby nasze życie gdyby nikt nie zważał na dobre maniery?
- która z prezentowanych przez aktorów sytuacji była najbardziej wymowna, z którymi przejawami braku kultury spotykacie się najczęściej?
3. Praca w grupach.
Uczniowie otrzymują krótkie scenariusze scenek do odegrania. Zapoznają się
z nimi, a następnie prezentują pozostałym uczestnikom zajęć. Uczniowie oceniają odegraną scenkę, czy zachowanie młodych ludzi było właściwe czy też nie.
Przykładowe scenki do odegrania
A. Przedstawianie się. Basia i Aneta spotkały się przed sklepem i rozpoczęły rozmowę, w pewnym momencie podchodzi do nich znajomy Basi. Basia zajmuje się teraz rozmową ze swoim znajomym, nie przedstawia go Anecie, nie dostrzega zakłopotania koleżanki, która po chwili przepraszając odchodzi.
B. Para wchodzi do kawiarni. Mężczyzna przepuszcza w drzwiach swoją partnerkę a następnie idzie przed nią i wybiera stolik.
C. W restauracji przy stoliku siedzi mieszana grupa. Podchodzi do nich para, która na powitanie podaje rękę wszystkim obecnym. Siedzący mężczyźni wstają przy podawaniu ręki, natomiast kobiety nie.
D. Młodzi ludzie wybierają się do kina. Tuż po wejściu na salę orientują się, że ich miejsca są niekorzystne i siadają w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. Podczas projekcji filmu głośno śmieją się i rozmawiają, tak, że osoby, które siedzą obok nie mają możliwości z spokojnie obejrzeć wybrany przez siebie film.
E. Pomimo bezwzględnego zakazu używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych uczniowie używają wszelkich sposobów, aby grać bądź wysyłać smsy. Nauczyciel traci czas na walkę z fonoholizmem, a uczniowie treści programowe, które zignorowali podczas zajęć, muszą sami zrozumieć i opracować w domu.
4. Praca indywidualna
Uczniowie otrzymują ankietę „Moja znajomość zasad dobrego wychowania” i wypełniają ją. Ankieta ma skłaniać do refleksji, korygować oraz utrwalać wiedzę na temat dobrych manier.
Wspólna analiza odpowiedzi zawartych w ankiecie i podsumowanie zajęć.
Jako podsumowanie zajęć nauczyciel przytacza wypowiedź aktora Bernarda Krawczyka, z prezentowanego filmu, na temat zachowywania się z kulturą.
Moi mili, już niedługo wejdziecie w dorosły, odpowiedzialny okres życia, będziecie zakładać rodziny, podejmować pracę, poznawać nowych ludzi
a oni będą Was obserwować, słuchać, oceniać. I właśnie ta opinia o Was :
- Co potraficie?
- Kim jesteście?
- Jak się zachowujecie?
-Jakie macie maniery? może być decydująca o Waszym szczęściu i powodzeniu. Jest takie stare przysłowie „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”, myślę, że warto starać się, aby widziano Was jak najlepiej . Pamiętajcie o siedmiu zasadach: uśmiech, uprzejmość, życzliwość, punktualność, dyskrecja i grzeczność.
Savoir-vivre to bardzo przydatna umiejętność.

Moja znajomość zasad dobrego wychowania

1. Według jakiej zasady powinno przebiegać powitanie, kto komu się pierwszy kłania?
a) kobieta mężczyźnie
b) starszy młodszemu
c) osoba idąca osobie stojącej
d) ten, kto wchodzi do mieszkania
2. Którą stroną powinniśmy się poruszać po chodniku?
a) prawą
b) lewą
3. Czy otrzymany prezent powinno się rozpakować w obecności gości?
a) tak
b) nie
4. Jaka jest dozwolona pora telefonowania do kogoś?
a) między 8.00-21.00
b) między 9.00-22.00
c) między 8.00-23.00
d) między 9.00-21.00
5. Co robimy z dużą serwetką płócienną, którą otrzymaliśmy w restauracji?
a) używamy jej do wycierania rąk
b) wycieramy nią usta
c) rozkładamy na kolanach, a po posiłku pozostawiamy lekko zmiętą po lewej stronie talerza
6. Co zrobić, gdy na przyjęciu dostaliśmy gorący posiłek lub kawę?
a) dmuchać i pić
b) próbować zjeść lub wypić gorące
c) zaczekać, aż ostygnie
7. Kto pierwszy kończy rozmowę telefoniczną?
a) osoba, która dzwoni
b) osoba, do której dzwonimy
8. Kto idzie pierwszy przy wchodzeniu do restauracji?
a) pierwsza idzie kobieta
b) pierwszy idzie mężczyzna
c) nie ma to znaczenia
9. Kto powinien zapłacić rachunek?
a) osoba zapraszająca
b) osoba zaproszona
c) zwykle mężczyzna
10. Jak powinniśmy siedzieć przy stole?
a) swobodnie i wygodnie
b) nie kłaść nigdy łokci na stole
c) łyżkę lub widelec podnosimy do ust, nie schylamy się do nich
d) schylamy się do talerza, żeby nie pobrudzić obrusu i własnego ubrania
11. W kinie lub teatrze pamiętamy o:
a) nie spóźnianiu się
b) przechodząc między rzędami kierujemy się przodem do ekranu
c) przechodząc między rzędami kierujemy się tyłem do ekranu
d) nie szeleścimy, nie rozmawiamy, nie śmiejemy się zbyt głośno
12. Zajmowanie miejsc w samochodzie
a) najważniejszy gość zawsze przewożony jest obok gospodarza
b) pasażerowi proponujemy miejsce z tyłu ze względu na wygodę
c) mężczyzna przy wsiadaniu do samochodu powinien otworzyć drzwi kobiecie
13. Określ, które ułożenie sztućców na talerzu jest prawidłowe:
a) jeśli przerwaliśmy jedzenie na chwilę, krzyżujemy nóż i widelec na środku talerza
b) jeśli zakończyliśmy jedzenie, krzyżujemy nóż i widelec na środku talerza
c) jeśli zakończyliśmy jedzenie, sztućce układamy równolegle do siebie
14. Z zatłoczonej windy najpierw wychodzi:
a) ten, kto jest najbliżej drzwi
b) szef
c) osoba starsza

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.