X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22252
Przesłano:

Plan pracy zespołu matematyczno - przyrodniczego - schemat

Plan pracy zespołu matematyczno- przyrodniczego
do realizacji w roku szkolnym 2013/2014

skład zespołu:

Cele:
poprawa procesu nauczania i uczenia,
kształcenie umiejętności i rozwijanie talentów uczniów,
samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli,
doskonalenie zawodowe,
doskonalenie umiejętności komunikacji, rozwijanie współpracy w zespole

harmonogram spotkań:

Organizacja pracy zespołu - ustalenie głównych kierunków pracy zespołu,
ustalenie korelacji w realizacji niektórych jednostek lekcyjnych – cały zespół
Opracowanie i przygotowanie próbnych sprawdzianów dla klas 6
Przygotowanie i omówienie projektów międzyprzedmiotowych przyroda-matematyka
Omówienie wyników próbnego sprawdzianu w klasie 6
Przygotowanie diagnoz dla klas 4 i 5
Analiza diagnoz dla klas 4 i 5
Omówienie wyników sprawdzianu dla klas 6. Podsumowanie pracy zespołu.

1.
Przygotowanie uczniów kl. VI do sprawdzianu po szkole podstawowej
- Przeprowadzenie próbnego sprawdzianu po szkole podstawowej
- Przeprowadzanie w klasach szóstych raz w miesiącu sprawdzianu ponadprzedmiotowego
- Opracowanie i przygotowanie próbnych sprawdzianów
- Zapoznanie rodziców i uczniów z wynikami i analizą próbnych sprawdzianów
- Zapoznanie rodziców i uczniów z formą sprawdzianu.
- wprowadzenie alertu ortograficznego na lekcjach
- prowadzenie zajęć dodatkowych dla kl 6

2.Podnoszenie wyników nauczania. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień:

a) Zajęcia dodatkowe:
prowadzenie koła matematycznego dla uczniów klas V - VI – poniedziałek 13.40-14.25

zajęcia przygotowujące kl 6 do sprawdzianu szóstoklasisty –
wtorek 13.40-14.25 – 6b
środa 13.40-14.25 – 6a

prowadzenie koła przyrodnika dla klas IV-V – poniedziałek 14.45 – 15.30

zajęcia dodatkowe z przyrody – czwartek 14.45 – 15.30 – wg potrzeb w ciągu całego roku

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu "Język maszyn" -projekt wrocławski.

b) Przygotowanie i prowadzenie konkursów:

Konkursy z informatyki:

konkursy z matematyki
1. Maraton Matematyczny- IX
2. Mistrz szybkiego rachowania-kl 4 - X
3. „Zdolny Ślązaczek” - X
4. „Alfik” kl. 3-6 - XI
5. Matematyka z Mikołajem – kl 2-5 - XII
6. Angielski w liczbach – I
7. „KANGUR” - III
8. Matematyka bez granic - IV
9. Międzyklasowe Mecze Matematyczne - V-VI
10. Matematyka i ekonomia – III- V

konkursy z przyrody:

c) projekty
z matematyki:

„Statystyka w szkole” - projekt dla klas V, ankieta i ilustrowanie danych za pomocą wykresu

„Liga zadaniowa” – kl 4-6

„Matematyka w kuchni” – tanio kupuję, zdrowo jem – przeliczanie jednostek, porównywanie cen, wybór najkorzystniejszej oferty kl 4
„Angielski w liczbach” – wprowadzanie pojeć matematycznych w języku angielskim, przygotowanie do międzynarodowego konkursu kl 5, 6
„Bryły wokół nas” – znane budowle – pole powierzchni i objetość brył kl 6

„Oszczędzamy” – wybór najkorzystniejszej oferty bankowej, najlepszej oferty kredytowej – rozszerzanie wiedzy ekonomicznej - kl 6

„Remontuję swój pokój” – pole powierzchni wielokątów kl 5

- z przyrody

- z informatyki

d) Przeprowadzenie zajęć w oparciu o korelacje jednostek lekcyjnych
Zabawy matematyczno-przyrodnicze dla klas IV
Zabawy matematyczne na lekcjach w-f – kl 4
Lekcje matematyki w pracowni komputerowej – kl 4-6

e) imprezy ogólnoszkolne
Dzień Bezpiecznego Internetu
Międzynarodowy Dzień Tabliczki mnożenia
Opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.