X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22250
Przesłano:

Powtórzenie wiadomości o graniastosłupach - scenariusz lekcji matematyki

TEAMAT: Pora na sprawdzian – objętość i pole powierzchni graniastosłupów

Cele lekcji:
Uczeń
1. umie zamienić jednostki objętości i pola powierzchni,
2. stosować wzory na obliczanie pola powierzchni całkowitej i objętości graniastosłupa,
3. obliczyć pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupa w oparciu o podane wymiary,
4. rozróżnia rodzaje graniastosłupów
5. zna symbole i wzory matematyczne,
6. posługuje się językiem matematycznym,

Metoda pracy:
- pogadanka, praca w parach
Pomoce dydaktyczne:
Podręcznik, modele brył, kartki z zadaniami


Przebieg lekcji:
1. Część lekcji-wstępna 
1. Sprawdzenie listy obecności,
2. Podanie tematu lekcji.
3. Sprawdzenie pracy domowej

1. Pierwszy etap 
a)przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji – quiz matematyczny
rozpoznawanie brył
rodzaje ostrosłupów i graniastosłupów
charakterystyczne cechy prostopadłościanu i sześcianu
dostrzeganie charakterystycznych cech, różnic i podobieństw brył
przypomnienie wzorów na obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu
rysunek brył i zapis wzorów
jednostki objętości
przykładowe pytania:
1.W graniastosłupie ma kształt wielokąta foremnego.
2.Jest podstawą ostrosłupa
3.Jednostka pola równa 100 a.
4.Odcinek łączący wierzchołki brył.
5.Jednostka długości równa 100 cm.
6.Objętość płynu wyrażona l dm3.
7.Wielokąt foremny o 4 bokach.
8. Jednostka pola równa 100 m2.

2 Drugi etap
Uczniowie w parach układają zadania dotyczące graniastosłupów, następnie czytają treść zadań, chętni uczniowie dyskutują nad rozwiązaniem, omawiają ewentualne błędy.

3 Trzeci etap
a)rozwiązywanie zadania dotyczącego pola powierzchni i objętości graniastosłupów,
b)zadania tekstowe w sytuacjach praktycznych
c)podsumowanie.
4. Część końcowa.
a)Ocena uczniów.
b)Zadanie pracy domowej.
Rozwiązywanie zadań z listy przygotowanej przez nauczyciela – na kartkach znajdują się zadania z ubiegłych lat ze sprawdzianu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.