X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22237
Przesłano:
Dział: Logopedia

Scenariusz zajęcia logopedycznego "O czym szumi jesień ?" przeprowadzonego z dzieckiem 5-letnim

Diagnoza Logopedyczna : opóźniony rozwój mowy

Data przeprowadzenia zajęcia :

Opóźnienie mowy dotyczy tylko procesu mówienia, zachowany jest prawidłowy rozwój zdolności rozumienia :
- głoski w izolacji wymawiane są prawidłowo, trudności z łączeniem ich w sylaby i wyrazy;
- prawidłowo wykonuje polecenia słowne;
- rozbudzona motywacja do mówienia i do podejmowania wysiłku związanego z nauką mowy (rozbudzona tzw. radość mówienia, chęć powiadamiania a także wyrażania myśli i uczuć);
- umiejętność budowania prostych konstrukcji gramatycznych (zdań krótkich, logicznych ze sobą).
- dobra motywacja do ćwiczeń logopedycznych

Cele postępowania terapeutycznego :
- stymulacja rozwoju mowy
- wszechstronne usprawnienie funkcji mowy (inspirowanie dziecka do mówienia po przez częste z nim rozmowy, tzw. otoczenie mową, mówienie powoli, wyraźnie, prostymi zdaniami)

Obserwacja problemowa

Cel obserwacji : realizacja wybranych zadań statutowych przedszkola.

Temat zajęcia : odpowiedni dobór pomocy dydaktycznych oraz metod pracy w celu stymulowania rozwoju mowy

Podstawa Programowa
Obszar 3 – wspomaganie rozwoju mowy dzieci
1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i składniowym
Cele :
- usprawnianie narządów artykulacyjnych (język, wargi, podniebienie, żuchwa, wędzidełko);
- wyuczenie koordynacji celowych i precyzyjnych ruchów (kinestezja mowy);
- usprawnianie toru oddechowego – wydłużanie fazy wydechowej ;
- usprawnianie słuchu fonematycznego – różnicowanie dźwięków;
- doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w aspekcie fonetycznym, gramatycznym, leksykalnym i ekspresyjnym.

Metody :
- zadań stawianych do wykonania
- ćwiczeń utrwalających
- komunikacji wspomagającej

Środki dydaktyczne : rekwizyty do ćwiczeń oddechowych, materiał obrazkowy utrwalający wymowę wywołanych głosek, gry, układanki logopedyczne, historyjki obrazkowe.


Przebieg :

1. „Przygody Burka z podwórka” – zestaw ćwiczeń usprawniających motorykę narządów mowy
2. „Jesienne zawody” – ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem słomek, balonów
3. „O czym szumi jesień ?” – zabawy artykulacyjne (sylaby, wyrazy, zdania) z wykorzystaniem układanki dydaktycznej – Skojarzenia „Poznajemy zwierzęta i ich środowisko”;
- propozycja zabaw z wykorzystaniem obrazków
- ćwiczenia w wysłuchiwaniu, wyodrębnianiu i różnicowaniu głosek
- ćwiczenia w aspekcie mowy zdaniowej.
4. „Pamięć dźwiękowa” – gra edukacyjna;
- nauka uważnego słuchania
- koncentrowanie się na sygnałach dźwiękowych
- identyfikowanie i różnicowanie dźwięków
- ćwiczenia słuchu fonematycznego
5. „Choć go nikt nie uczył, bardzo ładnie mruczy” – zestaw zagadek słowno-obrazkowych utrwalających wywołane głoski (ciszące, syczące, głoska „k” i „g”)
6. „Kontrasty” – układanka doskonaląca umiejętność spostrzegania i kojarzenia, logicznego myślenia;
- dobieranie obrazka i tworzenie par np.: buzia smutna – buzia wesoła
spodnie długie – spodnie krótkie
7. „Jesienny latawiec” – historyjka obrazkowa (4-elementowa)
- zabawy i ćwiczenia prowokujące do samodzielnego, samorzutnego wypowiadania się
- przedstawianie treści obrazków
- rozszerzanie zasobu słownictwa czynnego i biernego
8. „Jesienna niespodzianka” – wykonanie latawca z papieru


Literatura :
1. Gałkowski T, Jastrzębowska G, Logopedia. Pytania i odpowiedzi, Opole 2001.
2. Lichota Edyta J., Terapia wad wymowy, Kraków 2006.
3. Malkiewicz M, Jarmark logopedyczny, Gdańsk 2007.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.