X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22149
Przesłano:
Dział: Języki obce

Praca z tekstem - scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie IV

Scenariusz lekcji języka angielskiego

Data: Klasa: IV Nauczyciel:
Temat do dziennika: Praca z tekstem – słuchanie, czytanie.
Temat dla uczniów: Amazing Iron Man – text p. 22.
Cel ogólny lekcji: Uczeń rozumie proste i krótkie wypowiedzi pisemne.
Treści nauczania z podstawy programowej: Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście.
Treści kształcenia: człowiek (wygląd zewnętrzny, praca)
Cele operacyjne:
uczeń potrafi
- zrozumieć ogólnie tekst opisujący bohatera filmu
- wyszukać w tekście odpowiedzi na krótkie pytania
- z rozsypanych wyrazów ułożyć zdanie z czasownikiem have got
- sklasyfikować podane wyrazy jako czasownik, rzeczownik, przymiotnik lub przysłówek
Metody pracy: podejście komunikacyjne, praca w parach, gra językowa
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna
Środki dydaktyczne: podręcznik dla szkół podstawowych Starland 1 str. 22, zeszyt ćwiczeń Starland 1 str. 16, 17, odtwarzacz płyt CD, płyta CD dołączona do podręcznika, flashcards, karta pracy


Przebieg lekcji
Moment organizacyjno-porządkowy
A. Przywitanie
Nauczyciel wita uczniów oraz prosi aby usiedli: Good morning! Sit down, please. (Dzień dobry! Usiądźcie proszę!)

B. Sprawdzenie obecności
Nauczyciel sprawdza obecność wyczytując imiona i nazwiska uczniów.

Nauczyciel pyta uczniów, czy ktoś chce
zgłosić nieprzygotowanie.
A.
Uczniowie odpowiadają na powitanie nauczyciela: Good mornig! (Dzień dobry!), a następnie siadają.
B.
Uczniowie zgłaszają obecność: Present. (Obecny) lub nieobecność wyczytywanych osób Absent (nieobecny).
Uczniowie mogą zgłosić nieprzygotowanie do lekcji.
Moment konwersacyjno-powtórzeniowy

Nauczyciel prosi uczniów o utworzenie na tablicy zdań z czasownikiem have got przy pomocy flashcards. Uczeń tworzą zdania na tablicy.

Sprawdzenie zadania domowego
Nauczyciel prosi uczniów o odczytanie rozwiązań do zadania domowego kontroluje poprawność jego wykonania za pomocą zwrotów: Wrong! (Źle!) lub potwierdza poprawne odpowiedzi: Correct! (Prawidłowo!). Uczniowie podają odpowiedzi do zadana domowego, korygują je, jeśli są one niepoprawne.
Dominanta lekcji
A. Podanie celu lekcji
Nauczyciel przedstawia temat lekcji i zapisuje go na tablicy: Topic: Amazing Iron Man. (Temat: Niesamowity Iron Man). Nauczyciel wyjaśnia, że celem lekcji jest ćwiczenie umiejętności pracy z tekstem.
B. Wprowadzenie
Nauczyciel prosi uczniów o przetłumaczenie słówek z ramki Check these words (str. 22), powtórzenie ich na głos i podzielenie ich na poszczególne kategorie: Noun (rzeczownik), Verb (czasownik) oraz Adjective (przymiotnik).

Nauczyciel prosi uczniów o opowiedzenie o tym, co widzą obrazku na str. 22 (What can you see in the picture?) oraz pyta, o czym może opowiadać tekst (What is this text abou?).

Nauczyciel odtwarza nagranie tekstu (CD 22).

C. Utrwalenie
Nauczyciel prosi, aby uczniowie pracując w parach wyszukali w tekście słówka z zadania 1 na karcie pracy.
Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania zadając pytania z zadania i kontrolując odpowiedzi za pomocą zwrotu Correct! (Prawidłowo).

Nauczyciel prosi uczniów o znalezienie w tekście odpowiedzi na pytania z zadania 2 na karcie pracy.
Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania zadając pytania z zadania i kontrolując odpowiedzi za pomocą zwrotu Correct! (Prawidłowo).

Nauczyciel wykorzystuje grę słowną (wisielec) do utrwalenia słownictwa z zajęć.
A.
Uczniowie przepisują temat do zeszytów.

B.
Uczniowie powtarzają wyrazy na głos, tłumaczą je oraz przyporządkowują do odpowiedniej kategorii.
Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.
Uczniowie słuchają tekstu.
Uczniowie pracują w parach i wyszukują słówka w tekście, a następnie odczytują je na głos.
Uczniowie wykonują zadanie i podają odpowiedzi.
Uczniowie odgadują wyrazy.

Zadanie domowe
Nauczyciel prosi uczniów o zapisanie zadanie domowego i objaśnia je (ćw. 3 str. 16, ćw 7 str. 17 zeszyt ćwiczeń). Uczniowie zapisują zadanie domowe w zeszytach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.