X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22113
Przesłano:
Dział: Języki obce

Czasy - język angielski

Czasowniki podane w nawiasach wstaw w odpowiedniej formie czasów: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple.

1. The sun........................................(set) in the west.
2. Alex........................................(study) Chinese before he went to Pingxiang.
3. Look, Paul........................................(dance) with Mary.
4. Where ........................................ (they/be) yesterday?
5. Mark ........................................(not/finish) his homework yet.
6. From 8 to 10 I ........................................( listen) the concert.
7. I think she ........................................(not /help) us.
8. ........................................(her parents/give) her pocket money once a week?
9. What ........................................(Steven/ buy) last week?
10. By May 1998 he ........................................(already/write) 5 novels.
11. It ........................................(not/rain) now.
12. He ........................................(not/ lie)in bed all the morning .
13. I ........................................(not/see) Paul for 4 days.
14. We expect they ........................................(pass) all the exams.
15. ........................................(you/go) to Paris tomorrow?
16. ........................................( Sarah and John/come) back home very late every Saturday?
17. The other day we ........................................(use) your car.
18. By the time we ...............................(decide) to get married, we ..........................(know)
each other for 4 years.
19. When ........................................(you/live) in 1991?
20. I ........................................(see) her 3 times this week.
21. Peter ...........................(be) so tired that he ...................................(sleep) all day yesterday.
22. This bus ........................................(arrive) in Warsaw at 8:31.
23. He ........................................(not/ drink) coffee at all.
24. ........................................(the cook/taste) the tomato soup at the moment?
25. We ........................................(not/eat) supper last night.
26. He ........................................(send) 5 messages lately.
27. After I ..............................(sell) my house in Poznan, I ...............................(move) to Gdansk.
28. He ........................................(not/paint) his room all day yesterday.
29. I suppose he ........................................ (not/agree) to go to Turkey.
30. When ........................................(you/be) born?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.