X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21913
Przesłano:
Dział: Języki obce

Opisywanie wyglądu twarzy - lekcja otwarta języka angielskiego

Konspekt zajęć z języka angielskiego
Lekcji otwartej
Klasa: 2
Prowadzący lekcję: Lucyna Jałowiecka-Porombka
Temat zajęć (15): Opisywanie wyglądu twarzy.
Cele operacyjne:
-uczniowie po zajęciach wskażą i nazywą części twarzy,
-uczniowie zapamiętają słowa i gesty piosenek-rymowanek,
- uczniowie opiszą wygląd maski,

Plan zajęć:
1) Piosenka powitalna.
2) Sprawdzenie obecności i zapoznanie uczniów z tematem lekcji i formą oceniania ich aktywności (punkty w zeszycie)
3) Rymowanka o twarzy angażująca wszystkie dzieci – poznana wcześniej.
4) Wskazywanie części twarzy i nazywanie ich – pacynka,
5) Fragment filmu DVD w j. angielskim z napisami części twarzy, zachęcenie do obejrzenia całego odcinka w domu (uczenie się samodzielne i powtarzanie treści z lekcji lekcji)
6) Gra kartami – odgadywanie wyglądu twarzy postaci,
7) Prezentacja masek – opisywanie wyglądu z użyciem przymiotników, liczebników i kolorów,
8) Słuchanie historyjki w podręczniku – przypomnienie imion bohaterów książki
9) Objaśnienie pracy samodzielnej w ćwiczeniach w książce. Przypomnienie o zasadach pracy z nagraniem. Wspólne sprawdzenie zadania.
10) Zaprojektowanie swojej maski i jej opis – pomoc nauczyciela w indywidualnych przypadkach.
11) Omówienie zadania domowego – przygotowania maski.
12) Podsumowanie zajęć.
13) Podziękowanie i pożegnanie.

Metody:
TPR – reagowania całym ciałem (piosenki i rymowanki)
Słowne – czytanie, dobór podpisów
Podające - objaśnienie
Forma:
Praca z całą klasą i indywidualna praca dziecka
Środki dydaktyczne:
• Płyta CD, DVD
• Pacynka
• Obrazki – potwory
• Napisy – imiona bohaterów
• Książka ucznia – English Adventure 2 wyd, Pearson/Longman

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO
I etap edukacyjny: klasy I–III

Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,
które mówią innym językiem.

Uczeń kończący klasę I:
1) rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;
2) nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;
3) recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;
4) rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami,
gestami, przedmiotami.

Język obcy nowożytny.
Uczeń kończący klasę III:
1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć,
trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego);
2) reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;
3) rozumie wypowiedzi ze słuchu:
a) rozróżnia znaczenie wyrazów o podob nym brzmieniu,
b) rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać,
c) rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych
także za po mo cą obrazów, gestów,
d) rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także
w nagra niach audio i video);
4) czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;
5) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów,
recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia
i opisuje je, bierze udział w miniprzedstawieniach teatralnych;
6) przepisuje wyrazy i zdania;
7) w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników
obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych;
8) współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.