X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21703
Przesłano:

Poznaj swoje miasto - Turek. Konkurs

1.Skąd wywodzi się nazwa miasta Turek?

Odp. Nazwa Turku wywodzi się od tura, który w średniowieczu był ponoć bardzo często spotykany w okolicznych lasach.

2.W którym roku Turek otrzymał prawa miejskie?
a) 1256
b) 1300
c) 1341

Odp. W roku 1341r.

3.Pierwszą wzmiankę o Turku zawarto w: (zaznacz prawidłową odpowiedź)
a) Biblii Gutenberga
b) Kodeksie Hammurabiego
c) Bulli gnieźnieńskiej Odp. C

4. W której części wielkopolski położony jest Turek i ile km2 zajmuje jego obszar?
Odp. Wschodnia część wielkopolski, 16, 16km2
5.Pierwsi osadnicy na Wysoczyźnie Tureckiej pojawili się w którym wieku?
Odp. W VI w. p. n. e.

6. Kto siedzi na ławeczce (pomniku) zlokalizowanej przy placu Henryka Sienkiewicza w Turku:
a) Józef Mehoffer
b) Józef Piłsudski
c) Zdzisław Czapla Odp. A

7. W którym miejscu znajdowało się getto dla Żydów na terenie Turku w czasie II wojny światowej?
Odp. Getto dla Żydów znajdowało się między ul. Szeroką a Wąską.

8. Na miejscu którego współczesnego budynku w naszym mieście znajdowała się niegdyś synagoga ?
Odp. Synagoga znajdowała się w miejscu teraźniejszego budynku Kina na ulicy Żeromskiego.

9.W 2014 roku Kopalnia Węgla Brunatnego „ Adamów” będzie obchodziła rocznicę powstania, którą? Zaznacz prawidłową odpowiedź.
a)15
b)25
c)55
Odp. C

10. Jakie zabytki w Turku poleciłbyś do zwiedzania turyście z innego miasta?
Odp. Polecam zabytki:
- neogotycki kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa wybudowany w latach 1904-1913r.
- zbór ewangelicki
- stary cmentarz protestancki znajduje się w północnej części miasta
- ratusz miejski wzniesiony 1872r.
- późnoklasycystyczne domy tkaczy.

11. Jakie głównie dzieła krakowskiego malarza Józefa Mehoffera znajdują się w kościele NSPJ?
Odp. Witraże, obrazy ołtarzowe, polichromie

12. Z którego wieku jest kościół NSPJ ? (zaznacz prawidłową odpowiedź)
a) 15 wieku
b) 16 wieku
c) 20 wieku
Odp. C(1904-1913roku z 20 wieku).

13. W jakim stylu został wybudowany kościół NSPJ w Turku? (Zaznacz prawidłowa odpowiedz)
a) późnoklasycystycznym
b) neogotyckim
c) gotyckim Odp. B

14. Jaka instytucja obecnie znajdują się w budynku byłego ratusza miejskiego?
Odp. Muzeum Miasta Turku im. J.Mehoffera

15. Honorowi obywatele miasta Turku (zaznacz prawidłowe odpowiedzi)
a) Sylwester Kaliski
b). Felicjan – Sławoj Składkowski
c) Józef Mehoffer
d).Wincenty Milewski
e). Lech Wałęsa
f) Stanisław Kączkowski Odp. B,C,E

16. Który z zakładów przemysłowych nie działał na terenie Turku (lata 1950-1989):
a) TZPJ „Miranda”
b) KWB „Adamów”
c) Zakład Papierniczy „Turkowianka”
d) Elektrownia „Adamów”
Odp. C

17. Wymień instytucje kulturalne w Turku?
Odp. Instytucje kulturalne:
Miejski Dom Kultury
Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku
Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Pietrzaka

18. W którym wieku datuje się osiedlenie tkaczy z Saksonii i Czech w Turku?
Odp. W wieku 19

19.Początek przemysłu włókienniczego w Turku to wiek: (zaznacz prawidłową odpowiedź)
a)16
b)17
c)19
Odp. C (1826 r. 19 wiek)

20.Na jakich ulicach pobudowali swoje domy rzemieślnicy tkaccy z XIX wieku?
Odp. Kaliska, Żeromskiego

21. Podaj pełną nazwę Zespołu Szkół Technicznych
Odp. Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku


22. Na jakiej ulicy znajduje się Urząd Miasta Turku?
Odp. Urząd Miasta Turku ma swoją siedzibę na ulicy Kaliskiej

23. Kto obecnie (2013r.) pełni funkcję burmistrza miasta?
Odp.Zdzisław Czapla

24. W jakim miesiącu odbywają się Turkowskie prezentacje Teatrów Ulicznych? (Zaznacz prawidłowa odpowiedź)
a) kwietniu
b) maju
c) czerwcu
Odp. B

25 Podaj tytuł aktualnie (2013r.) wydawanych gazet lokalnych:
Odp.Echo Turku

26. W 2011 roku po raz pierwszy odbył się w Turku festiwal związany z mistrzem witraży. Jak nazywa się ten festiwal?
a) Mehoffer i jego dzieło
b) Mistrz witraży
c) Mehofferowskie klimaty
Odp.C

27. W 2012 nastąpiło otwarcie nowego Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku, które od tej daty nosi nazwę:
a) Muzeum Miasta Turku
b) Muzeum Rękodzieła Artystycznego
c) Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera
Odp. C

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.