X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21691
Przesłano:

Prędkość, droga, czas - scenariusz zajęć z matematyki w klasie 6

1. Data
Przedmiot Matematyka

2. Miejsce odbywania zajęć: Szkoła Podstawowa

3. Temat jednostki lekcyjnej Prędkość, droga, czas

4. Cele lekcji:

a) ogólne
• Uczeń zna pojęcie prędkości, drogi, czasu

b)szczegółowe
• Uczeń potrafi rozwiązywać zadania tekstowe typu droga – prędkość - czas,
• Uczeń potrafi zamieniać jednostki.

5. Metody pracy nauczyciela metoda praktyczna, opis z pokazem, metoda laboratoryjna

6. Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, projektor

7. Forma organizacji pracy uczniów praca grupowa

8. Czas trwania lekcji 45 minut

9. Prowadzący lekcję:

I. Stworzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego
Czynności nauczyciela:
• Przywitanie się z klasą,
• Sprawdzenie listy obecności,
• Podanie tematu lekcji.
• Podział uczniów na grupy dwuosobowe
II. Poznanie faktów i opracowanie nowego materiału
Czynności nauczyciela:
• Nauczyciel podaje cele zajęć.
• Nauczyciel uruchamia uczniom prezentację multimedialną dotyczącą tematu zajęć oraz omawia pojęcia: droga, czas, prędkość (Załącznik 1)
III. Kształtowanie pojęć
Czynności nauczyciela:
• Nauczyciel pyta uczniów aby podali przykłady gdzie w życiu codziennym spotkali się z pojęciami droga, czas, prędkość.
IV. Wiązanie teorii z praktyką
Czynności nauczyciela:
Nauczyciel wyświetla uczniom zadania, które każda grupa rozwiązuje na czas. (Załącznik 2)
V. Kształtowanie umiejętności
Czynności nauczyciela:
• Nauczyciel podchodzi do uczniów i sprawdza postępy związane z wykonywaniem zadań.
VI. Utrwalenie wiadomości
Czynności nauczyciela:
• Nauczyciel prosi aby każda grupa podała innej grupie swoje rozwiązania zadań.
• Każda grupa sprawdza rozwiązania innej grupy i poprawia błędy.
VII. Kontrola i ocena
Czynności nauczyciela:
• Po sprawdzeniu zadań grupy wystawiają ocenę za wykonane zadania według punktacji wyświetlonej przez nauczyciela (Załącznik 3).
• Nauczyciel na koniec lekcji przypomina uczniom cele lekcji oraz najważniejsze definicje i zasady.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.