X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21687
Przesłano:
Dział: Języki obce

Przestępstwa i przestępcy. Crime i criminals. New Oxford Gimnazjum Expert. Lekcja powtórzeniowa

TEMAT: Lekcja powtórzeniowa. Przestępstwa i przestępcy. Crime i criminals.

CEL GŁÓWNY: Przypomnienie i utrwalenie słownictwa o tematyce kryminalnej.

CELE OPERACYJNE :
• Uczeń zna techniki tworzenia czasowników i rzeczowników.
• Uczeń dopasowuje definicje do rzeczowników.
• Uczeń rozumie usłyszane informacje i udziela poprawnych odpowiedzi
• Uczeń nazywa przestępstwa , przestępców oraz zawody i ludzi powiązanych z miejscem przestępstwa i przestrzeganiem prawa.

MATRIAŁ GRAMATYCZNY :
• Czas gramatyczny: Past Simple, Present Simple

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
• Materiały audio wizualne, tablica interaktywna, podręcznik, magnetofon

FORMY PRACY
• Indywidualna, zbiorowa


PRZEBIEG ZAJĘĆ

WPROWADZENIE:

• Nauczyciel przypomina i utrwala słownictwo z ostatniej lekcji, prosi uczniów o analizę pracy domowej.
• Nauczyciel zapoznaje uczniów z celami lekcji, wyjaśnia temat, którego treścią przypomnienie i utrwalenie słownictwa związanego z przestępstwami i przestępcami.


PREZENTACJA
• Nauczyciel prosi uczniów otworzenie podręczników na stronie 111 i wyjaśnia ćwiczenie7.Uczniowie dostają karty pracy na podstawie ćwiczenia z podręcznika. Nauczyciel wyjaśnia słownictwo potencjalnie niezrozumiałe uczniom. Zadaniem uczniów jest utworzenie rzeczowników i czasowników do wymienionych przestępstw. Jako posumowanie ćwiczenia nauczyciel prosi uczniów o dopasowanie definicji do wymienionych powyżej przestępstw oraz wykonanie ćwiczenia 9.

ĆWICZENIA
• Nauczyciel prosi uczniów o otworzenie podręczników na stronie 112, nauczyciel przypomina uczniom że ten rozdział jest dedykowany części egzaminu gimnazjalnego: Rozumienie ze słuchu. Nauczyciel prosi uczniów o nazwanie zawodów przedstawionych na obrazkach w ćwiczeniu 1.Nastepnie uczniowie próbują dopasować wyrażenia do zawodów, uczniowie mogą użyć niektórych wyrażeń więcej niż raz. Uczniowie pracują w parach, po kilku minutach proszeni są o odczytanie ćwiczenia.

• Nauczyciel wyjaśnia kolejne zadanie, które polega na selekcji informacji usłyszanych z płyty. Uczniowie wysłuchują krótkich tekstów i następnie wybierają właściwą odpowiedź do pytań. Nauczyciel przypomina a strategiach egzaminacyjnych.

• Kolejnym zadaniem jest wysłuchanie nagrania dwukrotnie i dopasowanie osób do zawodu. Uczniowie wpisują odpowiednie litery w kratki. Nauczyciel sprawdza poprawność odpowiedzi.

• Ostatnie zadanie słuchowe polega na wysłuchaniu dwóch tekstów i dopasowanie właściwych odpowiedzi do pytań. Uczniowie dwukrotnie wysłuchują nagrania i starają się zaznaczyć poprawną odpowiedź.

• Ostatnie minuty lekcji przeznaczone są na podsumowanie wiadomości i umiejętności zdobytych podczas lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.