X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21536
Przesłano:

Plan pracy lidera Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ)

PLAN PRACY
LIDERA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
W ...........................
NA ROK SZKOLNY ..............


PLAN PRACY
LIDERA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
W ...........................
NA ROK SZKOLNY ..............


I.Działania Forma Termin Odpowiedzialni: podejmowane realizacji: realizacji:
przez szkołę -otoczenie wewnętrzne:

1.Wdrażanie WSDZ GDDW Rok szk. Wychowawcy
Warsztaty Pedagog
2.Założenie Stała Rok szk. Zespół ds.
Punktu ekspozycja promocji
Informacji Materiały Zespół
Zawodowej edukacyjne Przedmiotów
Zawodowych(ZP)
3.Organizacja Prezentacja Kwiecień Zespół ds.
„Drzwi otwartych” zawodów promocji
Promocja Dyrektor szkoły Wicedyrektor Spotkanie Nauczyciele z kandydatami Opiekunowie do szkoły Samorządu i ich Uczniowskiego rodzicami
4.Współpraca Konsultacje Rok szk. Pedagog z pedagogiem indywidualne Wychowawcy szkolnym GDDW
5.Kontynuacja Teczki Rok szk. Kierownik
Szkolnego zawodoznawcze szkolenia Ośrodka praktycznego Kariery(SZOK) Zespół Przedmiotów Zawodowych(ZP)
6.Współpraca Konkurs dla Kwiecień Zespół z gimnazjami gimnazjalistów Przedmiotów Zawodowych
7.Ewaluacja Ankieta Marzec Lider WSDZ
WSDZ skierowana Wychowawcy do ucznia i rodzica
8.Współpraca Organizacja Maj Kierownik z kierownikiem praktyk szkolenia szkolenia zawodowych praktycznego praktycznego
9.Szkolenie Temat Wg planu Lider WSDZ nauczycieli szkoleniowy pracy ZP w zakresie w ZP doradztwa zawodowego
10.Szkolenie Temat Wg planu Przewodniczący nauczycieli szkoleniowy pracy ZP ZP w zakresie w ZP planowania Lekcje Wyznaczeni drogi koleżeńskie nauczyciele edukacyjnej
11.Współpraca Lekcje Rok szk. Przedstawiciele instytucjami zawodoznawcze ośrodków pozaszkolnych
12.Współpraca Konsultacje Rok szk. Wychowawcy z uczniami indywidualne Nauczyciele
13.Współpraca Zebrania Listopad Wychowawcy z rodzicami z rodzicami Styczeń Nauczyciele
Kwiecień
Konsultacje Rok szk. Wychowawcy
indywidualne Nauczyciele

II.Działania Forma Termin Odpowiedzialni:
podejmowane realizacji: realizacji:
przez szkołę na zewnątrz -otoczenie zewnętrzne:

1.Udział Prezentacja Listopad Lider WSDZ
w„Dniach kształconych Przewodniczący Kariery zawodów ZP Zawodowej”
2.Udział Prezentacja Marzec Dyrektor w Targach kształconych
Wicedyrektor
Edukacyjnych zawodów Kierownik
Konsultacje szkolenia
indywidualne praktycznego z potencjalnymi Opiekunowie SU kandydatami Nauczyciele
3.Współpraca Spotkania Kwiecień Dyrektor z gimnazjami promujące szkołę Wicedyrektor w gimnazjach Nauczyciele
4.Współpraca Udział Marzec Wicedyrektor z Urzędem młodzieży Kierownik Skarbowym w „Drzwiach szkolenia otwartych” praktycznego w Urzędzie Lider WSDZ Skarbowym Nauczyciele
5.Współpraca Lekcje Rok szk. Lider WSDZ
z instytucjami przedmiotowe Nauczyciele
pozaszkolnymi w terenie
Warsztaty
6.Aktywne włączanie Uroczystości Wg Dyrekto się w działania Akcje Kalendarza Zespół ds. zewnętrzne Imprezy Miasta promocji promujące szkołę i kształcone przez nią zawody

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.