X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21501
Przesłano:

Ćwiczenia usprawniające spostrzegawczość analizatora wzrokowego - rozpoznawanie kolorów

MAGDALENA PACZKOWSKA

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM W SZKOLE PODSTAWOWEJ( I ETAP EDUKACYJNY)
CZAS: 60 min.

TEMAT: Ćwiczenia usprawniające spostrzegawczość analizatora wzrokowego –
rozpoznawanie kolorów.

CELE:
- rozpoznawanie czterech kolorów: czerwony, zielony, niebieski, żółty;
- kształtowanie prostych sposobów ustalenia identyczności albo różnic koloru przedmiotu;
- rozumienie słów: „kolor”, „taki sam”, „różne”;
- rozpoznawanie i analizowanie treści obrazka;
- wyrabianie ruchów celowych rąk;
- samodzielność w działaniu;
- aktywność w działaniu.

METODY PRACY:
- podająca (opis, wyjaśnienie);
- ćwiczenia praktyczne.

FORMA PRACY:
- praca indywidualna;
- praca grupowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- kredki w czterech kolorach (czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym), po trzy najmniej w każdym kolorze; kolorowe patyczki do liczenia; kolorowanka – obrazek.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1) Powitanie: nauczyciel wita się z dziećmi;
2) Ćwiczenia wprowadzające – zabawa „Czy dobrze znasz swoje ciało?”;
Nauczyciel: „Będę nazywać i wskazywać części ciała, a wy pokazujecie za mną”.
Nauczyciel nazywa po kolei części ciała: głowa, brzuch, ręce, nogi itd. Pokazuje je,
sprawdza czy uczniowie dobrze wykonują polecenia.
Uczniowie: Wskazują części ciała przez poklepywanie ich.
N: A teraz ja będę wypowiadać nazwę części ciała, a wskazywać inną.
„Waszym zadaniem jest wskazanie właściwej, o której mówię.”
Nauczyciel kolejno wypowiada nazwy części ciała, ze wskazaniem niewłaściwej
np. głowa – a pokazuje brzuch, włosy – pokazuje nos, itp.
U: Obserwują nauczyciela i pokazują właściwą część ciała.
3) Nauczyciel: pokazuje dzieciom kolorowe patyczki do liczenia, pomieszane dowolnie,
wyjaśnia że są to patyczki różnego koloru. Nauczyciel: początkowo sam wybiera
patyczki i układa je w cztery grupy kolorów, pytając dzieci gdzie położyć ten lub inny
patyczek.
N: „Gdzie należy położyć ten?” itd.
U: Wskazują miejsce właściwe dla każdego patyczka.
N: „Czy wiecie jaki to kolor?” Jeśli dzieci nie znają kolorów, nauczyciel nazywa
Każdy kolor.
U: Powtarzają nazwy kolorów.
N: „A teraz sami dokończycie układanie patyczków w cztery grupy kolorów:
czerwone, żółte, niebieskie, zielone”.
U: Samodzielnie układają patyczki w cztery grupy kolorów.
4) Nauczyciel: przykłada czerwony i zielony patyczek do siebie i mówi, że są one
„różne”. Przykładając do siebie dwa żółte patyczki mówi, że są one „takie same”;
zadaje pytania.
N: „Czy te patyczki są takie same?” (czerwony i żółty);
U: „Nie są różne”.
N: Czy te patyczki są takie same?” (żółty i żółty)
U: „Tak są takie same”.
Nauczyciel kilkakrotnie powtarza czynności i pytania.
5) Nauczyciel: pokazuje uczniom kredki w czterech kolorach, które są pomieszane i
wydaje polecenia.
N: „Ułóżcie kredki w cztery grupy kolorów: czerwone, żółte, niebieskie, zielone”.
U: Układają kredki w cztery grupy kolorów.
6) Nauczyciel: pokazuje dzieciom obrazek przedstawiający: słońce, chmury, trawę,
kwiaty. Uczniowie przyglądają się ilustracji.
N: Co widzicie na obrazku?
U: chmury, słońce, kwiaty, trawę.
N: „Jakim kolorem pomalowalibyście słońce?”
U: Wskazują właściwy kolor.
N: „To jest kolor żółty. Powtórzcie: żółty jak słońce”.
U: Powtarzają : „Żółty jak słońce”.
N: „Jakim kolorem pomalowalibyście chmury?”
U: Wskazują kolor właściwy.
N: To jest niebieski. Powtórzcie: niebieski jak chmury”.
U: Powtarzają.
N: „Jakim kolorem pomalowalibyście kwiaty?”.
U: Wskazują właściwy kolor.
N: „To jest kolor czerwony”. „Czerwony jak kwiaty – powtórzcie”.
U: Powtarzają.
N: „Jakim kolorem pomalowalibyście trawę?”.
U: Wskazują właściwy kolor.
N: „To jest kolor zielony”. „Powtórzcie – zielony jak trawa”.
U: Powtarzają.
7) Nauczyciel: rozdaje uczniom obrazki – kolorowanki i wydaje polecenie: „Pokolorujcie
wasze obrazki używając właściwych kolorów”. Uczniowie kolorują obrazki, a
nauczyciel czuwa nad właściwym doborem kolorów i precyzją wypełniania konturów.
8) Nauczyciel: ocenia wykonanie prac, udziela pochwał.
9) Prace porządkowe. Nauczyciel: wydaje polecenie: „Włóżcie kredki do pudełek.
Wkładając przypomnijcie nazwy poznanych dziś kolorów”. Uczniowie wkładają kredki
do pudełek, przypominają nazwy kolorów.
10) Zabawa „Czy dobrze znasz swoje ciało?”. Wspólna zabawa.
11) Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.