X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21307
Przesłano:
Dział: Języki obce

Życie i twórczość Charliego Chaplina - konspekt lekcji języka angielskiego

Konspekt lekcji języka angielskiego w gimnazjum

Temat: Życie i twórczość Charliego Chaplina
Lekcja z działu: kultura krajów anglojęzycznych. Czytanie ze zrozumieniem.
Przedmiot: język angielski
Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Sylwia Jędrach

Informacja programowa:
podstawa programowa
- cel: uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne: określa główną myśl tekstu, znajduje
w tekście określone informacje,
- treści: uczeń zna słowa niezbędne do zrozumienia tekstu czytanego ,zna wybrane słowa
- osiągnięcia: uczeń rozumie tekst czytany (komunikacja w obcym języku), uczeń prawidłowo stosuje struktury gramatyczne i leksykalne
Cele główne lekcji:
- ćwiczenia i utrwalanie struktur gramatycznych poznanych na poprzednich lekcjach związanych z czasem Past Simple- przeszłym prostym- formy czasu przeszłego czasowników regularnych i nieregularnych, na podstawie czytanego tekstu
- ćwiczenia w rozumieniu tekstu pisanego,
- poszerzenie wiedzy z zakresu kultury wybranych krajów anglojęzycznych,
Cele operacyjne lekcji: uczeń:
- zna słownictwo związane z tematem lekcji,
- rozpoznaje formy czasu przeszłego wybranych czasowników,
- potrafi znaleźć określone informacje w tekście
- ćwiczy słownictwo związane z tematem lekcji,
- ćwiczy sprawności językowe: czytanie ze zrozumieniem: reading comprehension- potrafi zrozumieć czytany tekst
- posiada podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o krajach anglojęzycznych
- doskonali umiejętności pracy indywidualnej, w parach lub małych grupach
Wymagania:
1). podstawowe: uczeń:
- rozumie ogólnie o czym jest tekst, rozumie pojedyncze słowa
- potrafi zapisać wybrane nowe słowa poprawnie, niektóre z błędami
- zna budowę i zastosowanie czasu Past Simple
- rozpoznaje zdania w czasie Past Simple
- znajduje w tekście odpowiedzi na pytania ww czasie
2). ponadpodstawowe: uczeń:
- szczegółowo odpowiada na pytania dotyczące przeczytanego tekstu
- umie zapisać nowe słowa bezbłędnie lub z nielicznymi błędami
Informacja metodyczna:
- metody: dyskusja, elementy pogadanki, praca z tekstem, ćwiczenia
- formy pracy: praca indywidualna / praca w parach / praca w małych grupach
- środki dydaktyczne: karty pracy, kserówki tekstu o Chaplinie, zdjęcia, ilustracje Chaplina (z czasopism, z internetu) definicje słów, dodatkowo dostęp do internetu oraz tablicy interaktywnej, słowniki


Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjne – powitanie, podanie tematu, zapisanie tematu na tablicy.
( 2 min.)

2. Rozgrzewka - wprowadzenie do tematu lekcji (tzw. 'warm-up'), oglądanie zdjęć Charliego Chaplina. Czytanie krótkiej notki o Chaplinie i granej przez niego postaci (załącznik 1).
(5 min.) – przeglądanie zdjęć bohatera (w internecie, w formie wydrukowanej, w czasopismach itp.)

3. Czytanie tekstu o Charlie’m Chaplinie – (załącznik 2)
Uczniowie w parach czytają tekst o Chaplinie zwracając uwagę na wytłuszczone słowa . Uczniowie starają się samodzielnie - z kontekstu oraz na podstawie „zdjęć” bohatera – odgadnąć znaczenie niektórych słów.(15 minut) Podczas pracy uczniowie korzystają z kserówek tekstu lub jeżeli istnieje taka możliwość zapoznają się z informacjami o Chaplinie w internecie, dokonując podczas czytania selekcji informacji. Dodatkowo uczniowie korzystają ze słowników.

4. Prezentacja celów lekcji - ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, odgadywania znaczenia nowych słów oraz wzbogacenie informacji na temat postaci Charliego Chaplina.

5. Znajdź słowo– ( załącznik 3)

Pary uczniów otrzymują po 1 – 2 definicje na kartkach a następnie dobierają do nich odpowiedniki spośród słów z tekstu (5 min)
- każda para odczytuje na głos otrzymane przez siebie definicje, nie podaje wybranej odpowiedzi dając szansę pozostałym uczniom na wybór właściwego słowa,

6. Udzielenie odpowiedzi na pytania do tekstu
wersja 1-sza: wyszukanie i podkreślenie odpowiedzi w tekście
wersja 2-ga: udzielenie odpowiedzi pełnymi zdaniami

7. Bohaterowie kultury – czego dowiedzieliście się o Charlie’m Chaplinie?(10 min)
- dzieciństwo Chaplina,
- postać grana przez aktora,
- ważne wydarzenia z jego życia

8. Zadanie domowe: ułożenie krzyżówki , w której hasłem ma być wybrane przez nich słowo z tekstu o Chaplinie.

9. Podsumowanie lekcji. (2 min.)


Załącznik 1
Warm up
1. Look at the photos and read the information about Charlie Chaplin. What kind of characters do you think he played – funny, successful, romantic etc? (ćwiczenie na podstawie str 14 z podręcznika: Matura Choices Pre – Interrmediate . Wydawnictwo: Pearson oraz zdjęć z czasopism, internetu itp)

The best British comedian of his times, Charlie Chaplin (1889 1977) was one of the most creative people of the silent – film era in Hollywood. His character, The Tramp, in big trousers, small jacket, big shoes and funny hat is famous all over the world. His best films are “The Gold Rush”, “City lights” and “The Great Dictator”.


Załącznik 2

Tekst na podstawie informacji z internetu (Wikipedia / http://www.pitara.com/magazine/people/online.asp?story=8 / www.yesiknowthat.com/charlie-chaplin/

Charlie Chaplin (1889 – 1977)
Do you know that man in all these pictures? Who is the man in a bowler hat, a tight jacket, baggy trousers and oversized shoes? A man with ... a moustache and a cane? A lot of people know the Tramp – a film character - created by Charlie Chaplin. But what do you know about Chaplin’s personal life and career?

Chaplin’s childhood
He was born in London on 16 April 1889. His parents - Hannah Chaplin (née Hill) and Charles Chaplin, Sr. – were music – hall actors who taught him to sing and dance. He had his professional debut on stage at the age of eight. His father left his mother when Charlie was a very young boy and died when Charlie was 12 years old. His mother couldn’t take care of her sons. She went to a mental hospital and her children had to go to an orpchanage.
Chaplin's childhood was poor and hard. He had to earn money. Charlie worked as a paperboy, printer, toy – maker, glass – blower before he became an actor. He cooperated in a theatre company with his older half – brother. In 1906 he was a clown in Fred Karnos Mumming Birds Company
In 1910 he went on tour to the United States where Charlie got a contract in Hollywood and started his film career.

The most popular character created by Chaplin
He started acting in 1914 in silent films. He became a star in Hollywood after playing his “tramp” character. A year later, he started directing his own films and his salary became absolutely huge!

Chaplin’s personal life
Chaplin never became a US citizen. “I am a citizen of the world”, he declared. In his films he was very critical of American society. In 1953 he sold his house in Beverly Hills , left the U.S forever an settled in Switzerland.
He got married four times and had two children with his second wife. Charlie married his fourth wife Oona O’Neil in 1943. Oona was the daughter of a famous American playwright. They had six children. Their last child was born in 1957. Two years before his death he was knighted by queen Elisabeth II. So Charlie Chaplin became a knight!
Chaplin died on Christmas Day, 1977.


Answer the questions.
1. What is the name of the character created by Chaplin?
2. Who were first Chaplin’s dancing teachers ?
3. Why did Charlie go to an orpchanage?
4. When was his professional debut on stage?
5. Who was he performed in 1906?
6. When did Charlie Chaplin go to United States?
7. When did Chaplin start making his own films?
8. What happened in 1953?
9. How many times did he get married?
10. Who was Oona?
11. How many children did he have all together?
12. When did Chaplin become a knight?


Załącznik 3

Definicje słów z tekstu

1. a place where children who have no parents are looked after
2. to start living in a place permanently
3. a long narrow stick
4. hair that grows on upper man’s lips
5. bigger than usual
6. a boy or a man who has the same mother or the same father as his brothers and sisters
7. opposite of tight
8. an area in theatre where actors perform
9. making no sound
10. consisting of all the people in the country or region, considered as a group
11. person who writes plays
12. a noble man who - in middle ages - served his king or lord in battle
13. a round stiff hat with a narrow curved brim
14. a person legally accepted as a member of the country (person belonging to the country)
15. money paid each month by an employer
16. a female child

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.